Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

143.8m FM

Hur kan skattepengar ga till hatpredikanter

opinion

Miljöpartiet driver kraftfullt arbetet för jämställdhet och mot extremism. Det är en självklarhet att våra gemensamma medel ska gå till organisationer och verksamheter som stärker vår demokrati, inte de som undergräver den.

Vi måste ta krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck och precis som Maria Rashidi skriver behöver mycket mer göras.

Hur kan skattepengar gå till...

I Sverige finns väldigt många civilsamhällesorganisationer, av olika slag. Ungefär hälften av Sveriges befolkning arbetar ideellt och många lägger ner åtskilliga timmar av sin fritid vid scoutgården, i kvinnojouren eller på idrottsplatsen. Man gör det för att skapa ett bättre liv för sig själv eller andra, för att förbättra sitt lokalsamhälle  eller för att sätta ljuset på en politisk fråga man vill förändra.

Det är ett fantastiskt engagemang som berikar vårt samhälle varje dag. De statliga stöden är viktiga för att organisationer inte ska behöva kämpa med sin finansiering utan i stället kunna lägga kraft en på sin kärnverksamhet. Totalt delar staten ut cirka 13 miljarder kronor, Hur kan skattepengar ga till hatpredikanter 30 myndigheter, med stöd av 80 förordningar.

Men regelverken för vilka krav som ska ställas på föreningar eller samfund för att ta del av stödet ser olika ut. Även vilken prövning som ska göras skiljer sig åt.

För att komma till rätta med detta har regeringen redan vidtagit flera åtgärder. Exempelvis tillsatte demokratiminister Alice Bah Kuhnke en utredning om statens stöd till trossamfund, som lämnade sina förslag i veckan. Utredningen föreslår ett skärpt demokratikriterium. Om trossamfundet eller någon av dess församlingar, företrädare eller föreläsare agerar på ett sätt som strider mot våra demokratiska värderingar så ska givetvis inget stöd beviljas.

Om våld mot person, tvång och hot och kränkningar av barns rättigheter på något sätt förekommer så ska inte heller en krona betalas ut.

Debattören: Demokratiminister Alice Bah Kuhnke...

Vidare så accepteras inte diskriminering och överträdelser av principen om alla människors lika värde. Trossamfund som aktivt motarbetar det demokratiska styrelseskicket är självklart också diskvalificerade från allt statligt stöd. Det kan låta som självklarheter men det innebär ändå en betydlig skärpning av nuvarande regelverk. Men stöden till trossamfund är bara en liten del av alla stöd som delas ut till det civila samhället.

Skattemedel ska riktas till aktiviteter...

Därför ser regeringen nu över stöden via Allmänna arvsfonden och alla andra statliga föreningsbidrag, för ett enhetligt, tydligt och rättssäkert demokratikriterium för alla statliga bidrag till det civila samhället. Frågan om hur vi säkerställer att våra gemensamma resurser inte går till antidemokratiska krafter är prioriterat för Miljöpartiet och regeringen.

Vi får inte slå oss till ro. Demokratin är inte skriven i sten och måste ständigt försvaras och stärkas.

DEBATT: Hur kan skattepengar gå...

Tillsammans med civilsamhällets goda krafter gör vi det varje dag. Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. Frågan om hur vi säkerställer att våra gemensamma resurser inte går till antidemokratiska krafter är prioriterat för Miljöpartiet och regeringen, skriver Janine Alm Ericson.

Så här skriver du en debattartikel DEBATT: Hur kan skattepengar gå till hatpredikanter?

Inga skattepengar till hatpredikanterna ....

Debattören: Demokratiminister Alice Bah Kuhnke blundar för hets mot 98 gilla-markeringar Skattepengar ska inte gå till hatpredikanter. "aktivitetsstödet ska kunna sökas av alla som anordnar aktiviteter för barn och unga" Så om NMR.

För inte kan det väl...

Hur kan skattepengar gå till hatpredikanter? DEBATT. Debattören: Demokratiminister Alice Bah Kuhnke blundar för hets mot folkgrupp och stöd till jihadister.

MORE: Tonarsforalder hur har du det

MORE: Nybrink scheisse hur kunde det ske

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde