Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.4m FM

Sd siktar pa att bli storst

opinion

Sofia Axelsson Johnny Karlberg och Sverigedemokraterna hoppas att det inte ska bli någon tydlig majoritet utan att de båda blocken blir jämnstora och att SD hamnar i en vågmästarroll. Motala Efter interna bråk är SD på banan och siktar på en vågmästarroll efter valet.

Det hoppas man få genom löften om mer ordning i skolan och patrullerande trygghetsgrupper. För SD i Motala har det varit ett turbulent år. Partiet splittrades efter interna bråk. Nu har man en ny kommunlista och överst på den står Johnny Karlberg.

Det är tungt att tappa mycket folk så snabbt, men ibland är det bättre att ha färre med bra sammanhållning än en stor skara som strävar åt olika håll. Om ni har svårt att enas inom ert parti, hur ska ni då kunna styra en kommun som är en jättestor verksamhet? Vi måste vara väldigt försiktiga med att säga att vi kommer att styra perfekt med det manskap som Sd siktar pa att bli storst har. Där måste vi vara ärliga mot oss själva och tala om att det kan bli svårt.

Sedan tror jag inte att vi kommer att ge en sämre politik än vad majoriteten gjort nu bara för att det sett ut som att vi har haft svårt att hålla ihop.

Tittar man tillbaka de senaste mandatperioderna har SD frekvent bytt politiker. Johnny Karlbergs förklaring till det är att partiet vuxit fort och inte haft samma grund som övriga partier.

Det har gjort att det kommit lycksökare som tror att man snabbt kan få makt och betalda poster. Då blir det konflikter. Men hur känner SD inför valet då? Spänning, men att partiet skulle kunna bli störst i landet och i många kommuner är samtidigt lite otäckt, säger Johnny Karlberg. Att de skulle bli störst i Motala tvivlar han på. S är för starka. Men M kan få en match. Deras plan inför valet är klar. De Sd siktar pa att bli storst att det inte ska bli någon tydlig majoritet utan att de båda blocken blir jämnstora.

Plånbokskoll

Mitt emellan dem står då SD i en vågmästarroll — och därmed med möjligheten att välja de förslag som de anser är bäst. Egentligen kan de tänka sig att samarbeta med alla partier. Johnny Karlberg tycker att det vore fel att ge någon kalla handen utan att ha pratat med dem. Flera andra partier har varit tydliga med att de inte vill samarbeta med er. Hur ser du på det? Det skapar politikerförakt och gör det svårare att samarbeta i framtiden.

Politiker från andra partier i Motala har också talat om SD som ett parti med en avvikande människosyn och Sd siktar pa att bli storst till främlingsfientlighet. Sd siktar pa att bli storst Karlberg säger sig ha förståelse för oron, men menar också att SD skiljt sig från sitt historiska bagage.

Men det finns ju avarter i alla partier. Det finns inget i vårt program som är främlingsfientligt. Att minska invandringen har inget med främlingsfientlighet att göra, säger han och förtydligar att det handlar om klyftorna i dagens samhälle:. Att våga tala om de problem som Sveriges förda invandringspolitik medför är inte att vara främlingsfientlig. Inför förra valet var SD tydliga med att de ville stoppa all mottagning av nyanlända till Motala. När Johnny Karlberg får frågan hur de ställer sig till det i dag blir han tyst — länge.

Han menar att antalet ska baseras på hur mycket lediga bostäder, jobb och skolplatser som finns i kommunen. Varje placering ska också avgöras individuellt. Men det är ju lärarbrist i hela landet, alltså det saknas resurser.

Vill ni egentligen stoppa invandringen helt till Sverige? Hittills tycker Johnny Karlberg inte att de lyckats få igenom så mycket av sin politik. De har lagt en mängd förslag och ett fåtal gånger har Alliansen gett sitt stöd, men säger han:.

Det har varit en del av splittringen hos oss. Intentionerna har varit goda, men de var kanske inte alltid så genomtänkta. Inför kommande mandatperiod är stategin inte längre att lägga många förslag utan att idéerna ska vara genomförbara, lagliga och nytänkande.

Fokus för partiets politik i valet är välfärden och kommunens "Sd siktar pa att bli storst" som skola och äldreomsorg. Allt som inte är kommunens ansvar enligt lag måste ses över. Därför vill man spara rejält på kultur- och föreningsbidrag. Istället vill SD lägga pengar på att öppna Godegårds skola liksom starta en förberedelseskola för nyanlända och återöppna resursskolan Villa Ekenäs.

Man vill också ha en jourskola dit elever som är stökiga eller mobbar i perioder flyttas för att skapa arbetsro i klassrummet. Då hör inte eleven hemma i klassrummet för stunden och då kan jourskolan vara ett alternativ.

Är det troligt och rimligt...

Skolan är ett viktigt område för partiet. Men det finns mer. Johnny Karlberg bläddrar i partiets valmanifest. De vill ha fri parkering i centrum med p-skiva. I Sd siktar pa att bli storst ska trygghetslarmen vara gratis, de delade turerna försvinna och fler boenden ska drivas privat. Och så ska språkkraven inom skola, vård och omsorg skärpas.

För att få jobb ska man klara ett test i svenska. SD vill också öka kameraövervakningen i samhället och införa trygghetsgrupper; kommunanställda som patrullerar och Sd siktar pa att bli storst misstänkta händelser till myndigheterna. De ska inte ingripa, men så att man känner att det finns någon ute, säger Johnny Karlberg och tillägger att man i oroliga bostadsområden också kan tänka sig synliga uniformsklädda ordningsvakter.

Man ser ju att det varit mycket fler misshandelsfall och övergrepp i Motala. Sexuella övergrepp har ju också ökat. Vid en kontroll med Brottsförebyggande rådet visar det sig att antalet anmälda våldsbrott i Motala istället minskat under den senaste tioårsperioden, medan sexualbrotten de facto ökat.

Är det inte farligt att som politiker gå ut och säga att något är på ett visst sätt utan att ha belägg för det? Men jag kan ändå uppleva att det är så. Jag har inga bevis för det, men det är nog så många upplever det.

Partiets att-göra-lista är lång. Men satsningar kostar pengar och kommunen måste samtidigt spara. Johnny Karlberg menar att om man fokuserar på det man är ålagd enligt lag så kommer kommunen att hitta pengar. Fast kanske inte allt, medger han. Så SD vill också omfördela resurserna.

Jimmie Åkesson: Vi siktar på...

Skolsatsningarna kan exempelvis delvis finansieras genom att ta bort de extra medel som satsas på områden där det bor många med svaga ekonomiska resurser, hög arbetslöshet och hög ohälsa. Är det inte en "Sd siktar pa att bli storst" att rösta på SD om det är så att ni vill mycket, men inte vet hur det ska finansieras? Och lägger man ut mer på privata aktörer så minskar kommunens personalansvar.

Intervjun är nästan slut, men Johnny Karlberg vill göra ett sista tillägg. Han lovar att de ska jobba för en bättre dialog mellan politiker och medborgare. Har man fått ett förtroende så måste man våga ta debatten med medborgarna. När ni hade era problem i SD var det många som inte ville svara på frågor. Hur tänker du där? Liberalerna vill satsa på återställare. De v ägrar vinster i välfärden. C har fokus utanför skyltarna.

Hur ska man bäst ta tillvara på Lalandias etablering: Hur vill ni utveckla landsbygden: Mediehuset Corren  00 00  Mediehuset NT 00 Klicka här om du upplever tekniska problem på sajten eller har svårt att hitta det du söker efter. Här hittar du nyheter, reportage och pressmeddelanden från och om företag som verkar i regionen. Policy Så jobbar vi med nyheter.

Lagar och regler för våra mediekanaler. B Bloggar Bright East. I Idingstad Säteri In- och utrikes. N Norrköping växer Nyheter Nyhetsbrevet.

Sverigedemokraterna siktar på att bli...

P På nytt jobb Partners Policy Pressmeddelanden. Fakta Snabbfrågor Antal mandat i dag: Antal mandat efter valet: Viktigaste frågan i valet: Maria Kustvik Policy Så jobbar vi med nyheter. Är det troligt och rimligt att tro att Sverigedemokraterna kan bli största parti i tio kommuner och få 40% i ett par kommuner i valet i september?. MOTALA Motala Efter interna bråk är SD på banan och siktar på en Spänning, men att partiet skulle kunna bli störst i landet och i många.

Jimmie Åkesson: Vi siktar på att bli största parti.

ALMEDALEN Almedalen Sverigedemokraterna siktar på...

SD vill bilda konservativt block tillsammans med M och KD. 18 Augusti Nyheter.

MORE: Samtidens storsta drama queen tillbaka

MORE: Eftervalsanalys nya moderaternahar blivit gamla

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde