Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

109.4m FM

Samhallet vilar inte bara pa egon

opinion

Varmt välkomna att delta i vårt Öppet hus lördagen den 23 september kl. I samband med att skolan har en stor invigningsfest för deras nya skolgård med allehanda inslag passar vi på att fira in våra nya gårdar. Vi har öppet i lokalerna om ni är nyfikna på oss och har en röd tråd med utställning fram till skolan.

Hos oss kan ni även blåsa såpbubblor, knyta ballongdjur och bli ansiktsmålade. I dag firade vi Raoul Wallenberg dagen på vår nya fina gård. Vi dansade, kastade boll i hink, satte svansen på grisen, blåste såpbubblor, balanserade och smyckade vårt staket. De äldre barnen åt lunchen ut i det vackra vädret innan våra äldsta fick höra en berättelse om Raouls barndom. Vi har längtat så länge på att gården ska rustas upp och nu är äntligen arbetet i gång.

Vi dansade flera kända lekar såsom vi äro musikanter och Samhallet vilar inte bara pa egon raskar över isen. När vi tackat av granen med raketen bjöd vår kock Peter på korv med bröd, det smakade så bra. Barnen samarbetar på Stora Samhallet vilar inte bara pa egon och bygger högt och lågt. Lika roligt och spännande som det är att bygga är det att rasa bygget för att bygga på nytt.

På gården målande de yngre barnen med färg på snön.

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Det fångade  barnen och det blev många kommentarer. Nu är det både härligt och roligt att snön har kommit. Att uppleva snön i dess olika faser är spännande, helt ny vit snö som är lätt till den mer blöta som är tung.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som  engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Som en del av vårt arbete kring att stärka varje barns självbild och tillit till den egna förmågan så har vi Samhallet vilar inte bara pa egon mod som tema, vilket även är ett av Raoul Wallenbergs förskolors ledord.

Läroplanen för förskolan, LpFö, säger:. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald  i lärandet. Vi fortsätter att njuta av värmen och förlägger mycket av våra aktiviteter utomhus.

På gården gräver vi i sandlådan, djupt Samhallet vilar inte bara pa egon länge och det blir stora högar. Extra uppskattat var det att blåsa såpbubblor.

Lådan innehåller inte bara maracas...

Hur stora kunde de bli? På väg till parken övar sig barnen i turtagning och att hjälpa varandra. Några grupper har börjat gå till skogen och får uppleva naturens förändringar där. Barnen utforskar och lär mer om djur och småkryp. Vi önskar att ta tillvarata på barnens naturliga vetgirighet och intresse av att utforska naturen.

Förskolan ska uppmuntra barnen till att iaktta och reflektera över nya upptäckter. RWF Bromma önskar ge barnen goda förutsättningar för lek och utveckling.

Miljön ska därmed vara  pedagogisk tillrättalagd och bjuda på många utmaningar. I leken tränar barnen b la på att utveckla förmågan att fungera i grupp, att hantera konflikter och följa lekens normer. Barnen har varit på upptäcktsfärd i naturen.

Vi hittade spännande Samhallet vilar inte bara pa egon som väckte stor beundran i gruppen.

Patrik Engellau Samhället består av...

Förskolan önskan bidra till stimulera lusten att upptäcka och att lära sig nya saker. Det är dags att plantera och barnen valde själva vad de ville plantera.

David Brooks på PBS- Foto:...

Plantera tårtor eller smörgåsar var tyvärr uteslutet men frön från olika sorters blommor fick barnen lägga i sina egna krukor. Vi har firat förskolans dag med många aktiviteter, bland annat fem kamp och olika lekar. På eftermiddagen var alla föräldrar och syskon inbjudna till en gemensam pic nic i det gröna.

Raoul Wallenberg Förskolan i Bromma har haft besök av en förälder som arbetar som polis. Alla avdelningar fick en visning av utrustningar som polisen använder sig av i sitt dagliga arbete. Barnen fick möjlighet att ställa frågor och prova de olika redskap han hade med sig. Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbet med hemmen.

Anna Hulterström · @AHulterstrm. Utvecklingsledare,...

Vi hade en fantastisk och lyckad skräpplockningsdag i onsdags, barnen hade tidigare förberett sig och visste precis vad det innebär att vara miljöhjältar. Det är de i och för sig varje dag! Dokumentationen om skäpplockardagen kommer i maj, där ni tillsammmans med era barn kan reflektera över hela läroprocessen.

Ni föräldrar måste vara stolta över era barn, deras engagemang, självförtroende och kompetens. Vi pedagoger ser att barnen har otroliga förmågor och har väldigt lust att lära, därför arbetar vi medvetet att de ska utvecklas och lära ännu mer. En gång i veckan får alla barn i en liten Samhallet vilar inte bara pa egon komma ner i rörelserummet i källaren och genom lek, utforska olika former av rörelse.

Det rör sig bl. Detta är något som barnen verkligen verkar uppskatta, både att byta miljö och att på detta sätt i ex en hinderbana utforska hur man kan ta sig fram på olika sätt. Vi önskar stimulera barnens kreativitet och skapandelust genom utforskning av olika material. Vi önskar att barnen ska få positiv erfarenhet med att hela gruppens inspel är viktiga och värdefulla. Barnen planterade skräp på en plankasom sen grävdes ner i jorden. Om en månad ska vi utforska om det hänt något med skräpet.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi önskar inspirera barnen till att ta vara på vårt närmiljö. Förkolan ska sträva efter att varje barn utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. På avdelning Karlavagnen har vi arbetat med olika känslouttryck. Genom dramaövningar har barnen fått leva sig in i olika känslor, så som ilska, glädje, förvåning och sorg. Vi viktlägger att barnen få möjlighet till att både erfara och ge uttryck för alla slags sinnesstämningar.

I läroplanen för förskolan står det att: Våra femåringar är på väg att knäcka både läs- och skrivkoderna. Barnen i förskolan arbetar med matematik. Det är barnets nyfikenhet och naturliga intresse för matematik som står i fokus. De blivande skolbarnen visar stort engagement inom alla slags matematiska områden  och lusten att utforska är mycket stor!!

De fick även beskåda fontänen vid  Sergels torg. Den här veckan har vi varit på många utflykter i närmiljön bland annat har vi varit i Vällingby och besökt biblioteket. Vi tackar för den föregående terminen som avslutades med en fin lucia föreställning och gott engagemang. Nu blickar vi framåt med ny energi och nya projekt. Orion har under hela terminen arbetat med våra ledord i form av olika projekt och tema. I de demokratiska "Samhallet vilar inte bara pa egon" visar barnen på handlingskraft, medkänsla, ärlighet och mod och omsätter ledorden i praktiken.

De är goda kompisar, duktiga ledare, och ansvarsfulla medmänniskor! De är fantastiska Raoul Wallenbergare! På förskolan i Bromma har alla har varit med och skapat en musiklåda där barnens maracas ska vara i.

Lådan innehåller inte bara maracas utan även barnens favoritlåtar. I slutet av oktober hade vi gjort halloweenpyssel och alla avdelningar på RWF Bromma hade ett stort halloweenfirande tillsammans. Hela förskolan var fylld av pumpor, häxor, superhjältar och andra härliga halloweendräkter!

Man kan lära sig saker överallt. I veckan har RWS Bromma haft matematik utomhus i det vackra höstvädret. Som tack för att vi skänkt en peng kom Karamella och uppträdde för hela förskolan i det vackra oktobervädret.

Vi har fått besök av Dagny Carlsson som är år gammal och född samma Samhallet vilar inte bara pa egon som Raoul Wallenberg. Barnen har ställt många frågor till Dagny och var väldigt nyfikna på henne. De har visat både medkänsla och mod i samtalen med Dagny och det blev ett fint möte, som uppskattades både av gammal och ung.

David Brooks har i en...

Dagny kunde skildra och berätta om hur hennes liv såg ut när hon var barn, och barnen kunde koppla och relatera till hennes värld, mycket är sig likt men mycket har också förändrats.

Vi önskar Dagny välkommen tillbaka snart igen! Under sommarveckorna kommer ni i kontakt med förskolan på 36 Förskolan ska sträva efter artt varje barn utvecklar intresse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Traditionsenligt deltog förskolan i skräpplockardagen.

Barnen har lärt sig bland annat om återvinning, kretslopp och. När våsolen värmer flyttar mycket av verksamheten ut. Förskolan biblioteket fortsätter att vara en mötesplats. Just nu Samhallet vilar inte bara pa egon det Tove Jansson-tema i biblioteket. Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan återgår till ordinarie verksamhet tisdagen 13 januari Den ena dagen är alla patienter besvärliga, nästa dag är de bara.

David Brooks kolumn i dagens DN (Samhället vilar inte enbart på egon). perspektivet från Deweys diskussion med fokus på skolans uppgift "Samhallet vilar inte bara pa egon" möta barnet i . Brooks, David (): Samhället vilar inte bara på egon.

Dagens. Lådan innehåller inte bara maracas utan även barnens favoritlåtar. och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”.

MORE: Saker bara dina singelvanner forstar

MORE: Tvingas bara roda armband vid mens

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde