Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

106.9m FM

Tusentals amerikaner riskerar att do utan obamacare

opinion

Barack Obama hade många idéer och mål då han tillträdde sin post som USA: Han använde sig av sloganen "Yes we can! Obama har några dagar kvar på sin post innan han, tillsammans med sin familj, drar sig tillbaka till den fina stadsdelen Kalorama i Washington.

Totally biased, not funny and...

Att Obama är en fenomenal talare kan inte förnekas. Men blir Barack Obama en president som historien kommer att minnas på något speciellt sätt? Hur väl lyckades han förverkliga sina idéer? Lyckades Obama med att använda sin presidentmakt på ett effektivt sätt i förhållande till sitt eget parti, oppositionen, den federala förvaltningen, delstaterna och det amerikanska folket? Analytiker har spekulerat i huruvida Obamas framtoning som artig, vänlig, välartikulerad, Tusentals amerikaner riskerar att do utan obamacare svart man varit för vag.

Obama valde att inte framstå som ilsken, och han ville inte envetet föra fram enskilda frågor - till exempel frågor kring etnicitet. Allmänt taget lyckades Barack Obama under sina åtta år som president åstadkomma en hel del. Huruvida Obamas agerande i olika situationer kan ses som kloka eller rätta kan man tvista om.

Utvärderingen nedan gäller främst frågor kring hur väl han lyckades genomföra sin egen agenda. Obama har helt konkret agerat i många fall och i andra fall har beslut genomförts helt oavsett hans engagemang. Till exempel beslutet om att äktenskap är tillåtet för alla i USA - oavsett kön - fattades av Högsta domstolen.

Det var alltså inte en följd av Barack Obamas agerande. Och trots att presidenten ofta har hållit engagerande tal om att relationerna mellan olika etniska grupper i USA måste förbättras framför allt efter den Tusentals amerikaner riskerar att do utan obamacare skjutningen i en kyrka i South Carolina fattade han dock inte särskilt många politiska beslut i den frågan.

Många av de reformer som Obama har lyckats genomföra har han förverkligat tack vare sina maktbefogenheter. Det innebär förstås att den tillträdande presidenten kan göra samma sak - till exempel ändra på det som Obama lyckades genomföra. BBC har listat centrala punkter på en alfabetisk skala där bästa betyg är A och där man samtidigt spekulerar i följdfrågan: Kommer Donald Trump att omintetgöra det som Obama lyckades genomföra?

Trumps 100 första dagar

Omfattande hälsovård har i åratal funnits på det demokratiska partiets agenda - och har förefallit ligga utom räckhåll.

Belöningen kom under Barack Obamas tid vid makten. Trots en del bakslag kan reformen ändå sägas vara lyckad, och den har inneburit en omfattande förändring av sjukvårdssystemet.

För den fattigaste delen av befolkningen har sjukvårdsreformen varit en välsignelse. Trumps möjliga käppar i hjulet: Barack Obama har under sina sista dagar som president uppmanat demokraterna att slåss för att behålla lagen, medan republikanerna med Donald Trump i spetsen ser fram emot att äntligen få riva upp Obamacare. Senaten - där republikanerna är i majoritet - har redan tagit det första steget för att riva upp sjukvårdsreformen.

Med republikansk majoritet i kongressen och en ny president som gått till val med ett löfte om att riva upp Obamacare har demokraterna inte mycket att säga till om. Men demokraterna siktar i stället på republikanernas svaga punkt; republikanerna Tusentals amerikaner riskerar att do utan obamacare inte exakt vad de ska ersätta Obamacare med.

Ungefär 20 miljoner amerikaner som inte tidigare hade haft sjukförsäkring har tack vare Obamacare nu kunnat skaffa sig försäkring. Dessa riskerar alltså Tusentals amerikaner riskerar att do utan obamacare bli oförsäkrade igen, något som demokraten och den tidigare primärvalskandidaten Bernie Sanders nu tar fasta på. Obamas administration har varit med om att förhandla fram det klimatavtal som godkändes i Paris. Avtalet innebär en minskning av koldioxidutsläppen. Nya regler finns gällande reglering av utsläpp från kolkraftverk.

Kolgruveverksamhet samt olje- och gasborrning har begränsats på statlig mark och statens kustområden.

Om Donald Trump håller löftet...

Obama har också lyckats få igenom beslut om att rekordstora markområden ska räknas som miljöskyddsområden. Trump försöker nu snabbt få USA att dra sig ur avtalet. USA är juridiskt skyldigt att binda sig till avtalet men detta vill Trump kringgå.

Trump kommer också att stöta på hårt motstånd från miljövårdsgrupper. Barack Obama har arbetat för två omfattande handelsavtal: TPP är på väg i soptunnan på grund av starka oppositionella krafter från den demokratiska vänstern och från de ekonomiska nationalister som får makten i och med Trumps presidentskap.

”Tusentals amerikaner riskerar att dö...

Förhandlingar förs fortfarande om TTIP-avtalet. Obamas administration lyckades ändå genomföra ett frihandelsavtal med Panama, Colombia och Sydkorea.

Trumps planer på att införa stränga importtariffer på vissa importvaror skulle också gå emot USA: Därmed skulle han underminera hela den grund som den nuvarande globala handeln vilar på. Arbetslösheten hade skjutit i höjden, fastighetspriserna hade kollapsat och finansindustrin kämpade med stora problem.

Bilden åtta år senare pekar på stabilitet och blygsam tillväxt - trots att kritiker påpekar att läget kunde vara bättre. Obama lyckades genomföra ett omfattande stimuleringspaket och införde finansiella reformer i början av sin presidentperiod. USA tog sig utan depression igenom krisen. Olika finansieringsprogram gjorde det möjligt för miljontals amerikanska hushåll att undgå utmätning och i stället få återfinansiering för bolån med hög ränta.

Presidenten lyckades förhandla fram överenskommelser som innebar en avveckling av de skattesänkningar som George W Bush hade genomfört, och ersätta dem med allmänna utgiftsminskningar. Han arbetade enträget för en höjning av minimilönen men det var omöjligt för honom att få stöd för den typens åtgärder i kongressen som kontrollerades av republikanerna. Trots att verksamheten på aktiemarknaden nådde nya höjder låg dock hushållens inkomster år under den nivå som rådde år Också inkomstklyftorna har ökat.

Men med beaktande av utgångsläget anses sundheten i ekonomin i dag ända vara det kanske mest beaktansvärda arvet från presidenten. Att republikanerna sänker skatterna är klart. Obamas finansiella reformer kommer sannolikt att försvagas. Trump har kontinuerligt gått till attack mot regleringspolitik. Barack Obama kommer att lämna Vita huset med två stolta fjädrar i hatten då det gäller utrikespolitiken: Avtalet om Irans kärnenergi och de normaliserade relationerna med Kuba.

Fullföljandet har haltat - och kritiserats - men det är ändå fråga om en märkbar upptining av relationerna till två länder - och här handlar det om antagonister sedan länge. Enligt kärnenergiavtalet utfäster sig Iran att kraftigt begränsa sitt kärntekniska program samt öppna kärnkraftsanläggningar för inspektioner. Relationen mellan USA och Kuba har blivit allt bättre sedan länderna återupprättade diplomatiska förbindelser.

Obamas stora mål har varit att den kursändring han gjort inte ska gå att rucka på då han lämnar Vita huset. På annat håll har presidentens utrikespolitik karakteriserats som ansträngd, till exempel visavi de rysk-amerikanska relationerna.

Obama lovade då han blev vald till president att interventionerna från USA: USA har visserligen dragit tillbaka trupper från Irak och Afghanistan, men det finns fortfarande tusentals soldater kvar i länderna. Konflikten mellan Israel och palestinierna är fortfarande olöst. Revolten under den så kallade arabiska våren som inleddes spred omfattande oro i Mellanöstern, och småningom inleddes kriget i Syrien som utmynnade i terroristorganisationen Islamiska staten IS och en omfattande flyktingkris.

Nordkorea har fortsatt med utvecklandet av sitt kärnvapenprogram. Ansvaret för den globala oron kan inte påläggas Obama - men hans aktiva period har inte desto mindre utspelat sig just under dessa tider. Trump har kritiserat avtalet med Iran men han har - i motstats till en del andra republikaner - inte sagt att han vill häva det helt och hållet. Trumps relation till Kuba är tills vidare öppen - men han har en möjlighet att motarbeta de uppmjukade relationerna och reserestriktionerna.

Trump ser ut att sträva efter närmare kontakt med Israel. Han vill också närma sig Ryssland. Det enda som anses vara klart är att Trumps administration Tusentals amerikaner riskerar att do utan obamacare åtminstone retoriskt - tar avstånd från Obamas internationalistiska utrikespolitik.

Obamas politik har grundat sig på samarbete och koordinering med allierade. Brottsligheten har minskat i USA. Det handlar om en trend som iakttagits redan tidigare och som fortsatte under de åtta år som Obama innehade presidentämbetet. En rad större städer har ändå under den senaste tiden upplevt en ökning av antalet mord.

Obama har arbetat för juridiska reformer, och har bland annat undertecknat en lag om minimitid för fängelsedomar i samband med knarkinnehav. Avsikten har varit att komma åt problemet med den oproportionerligt stora andelen svarta som dömts till Tusentals amerikaner riskerar att do utan obamacare. Obama har också vidtagit åtgärder Tusentals amerikaner riskerar att do utan obamacare begränsar användningen av isoleringsceller i statliga fängelser.

Han har också bidragit till att det har skapats bättre förhållanden för fångar med mentala problem. Presidenten har också använt sin makt till att omvandla domar för ickevåldsamma knarkförbrytare. Vidare har han bidragit till att det införts en en ny policy som har lett till att ungefär 6 personer släppts ut ur fängelse tidigare än vad deras domar skulle ha förutsatt.

Då Obama tillträdde sin post placerade han inte vapenkontroll högst på agendan men i början av sin andra presidentperiod - efter masskjutningen av skolbarn i Newtown, Connecticut - började han arbeta för en striktare vapenkontroll. Det här ledde till en Tusentals amerikaner riskerar att do utan obamacare med USA: Obama lyckades inte driva igenom nya restriktioner, med undantag för några mindre skärpningar.

År sade Obama till BBC att hans misslyckande på det här området har inneburit den största frustrationen för honom som president. Trump väntas inta en motsatt attityd. Trump har regelbundet gett en dyster bild av brottsligheten och har beklagat att tillämpningen av lagar för mycket styrs av "politisk korrekthet".

Han har också sagt att fångar behandlas för väl. Det blir troligen ett tvärstopp för Obamas planer på skärpt vapenkontroll. Kort efter att Barack Obama hade återvalts år såg det ut som om en omfattande immigrationsreform skulle kunna genomföras. Presidenten och hans vänner inom det demokratiska partiet stödde en sådan reform, och en del republikaner insåg att det fanns en chans att få det växande antalet spansktalande väljare på sin sida om en del av de papperslösa arbetstagarna gavs permanent uppehållstillstånd.

En gräsrotsrörelse bland republikanerna omintetgjorde dock de ursprungliga planerna. Obama fick igenom en urvattnad variant av reformen. Reformen togs ändå emot med glädje i immigrantkretsar. ”Tusentals amerikaner riskerar att dö utan Obamacare”.

Världen Om Donald Trump håller löftet om att omedelbart upphäva Barack Du läser: ”Tusentals. Om Donald Trump håller löftet om att omedelbart upphäva Barack Obamas sjukvårdsreform kan 18 miljoner amerikaner förlora sin sjukförsäkring, enligt en ny. USA Sedan Donald Trump tillträdde har den amerikanska nu för att den amerikanska ekonomin går så bra att den riskerar att överhettas under. Vår tillväxt är väldigt beroende av krediter, vad skulle den vara utan dopade räntenivåer?.

Kostnader för Obamacare har också gjort att mängder av.

MORE: Sopkravaller utanfor neapel 3

MORE: Nordamerikansk bryggerifusion vantas

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde