Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

114.9m FM

Mp tanker om i tunnelfragan

opinion

Återigen visar de rödgröna på sin splittring. För en gångs skull är det dock inte vänsterpartiet mot de andra två, den här gången har de sällskap av miljöpartiet och jobbar mot socialdemokraterna.

Frågan det gäller är Förbifart Stockholmdär socialdemokraterna vill ha den byggd medan V och MP säger nej. De påstår att projektet är dåligt ur miljösynpunkt och vill istället satsa på kollektivtrafik. Det gör att väljarna, som vanligt, inte vet vad som kommer att hända om den rödgröna röran får makten. Inom Alliansen är samtliga partier överens om att bygga förbifarten, för att säkra trafiksituationen i Stockholmsområdet och lösa upp alla knutar och problem som finns.

En vinst av detta är att utsläppen kan minska och därmed görs miljövinster. Dessutom öppnar förbifarten för potentiella nya förbindelser med buss och på sikt spårvagn eller motsvarande. Faktum är att argumentationen mot Förbifart Stockholm haltar betänkligt. Förvisso är det sant att trafiken ökar något för varje tillgänglig väg som finns, det ska inte förnekas. Däremot kommer det, om man bygger tillräckligt stor kapacitet i tid, att bli minskad trängsel och därmed mindre utsläpp totalt.

Det är dock inte det viktiga felet i argumentationen. Det riktigt allvarliga är att MP argumenterar för att det ska komma till fler miljöbilar och mer kollektivtrafik. Med miljöbilar blir det inte alls samma mängd utsläpp, speciellt inte om man kör elbilar som laddas med el från förnyelsebara energikällor.

Dessutom förutsätter en utbyggd kollektivtrafik att man antingen bygger nya spår eller så bygger man vägar som kan ta bussar. Att bygga ut spår är oerhört dyrt.

Att köra mer trafik på befintliga spår är inte realistiskt, det är redan mer trafik än de kan hantera egentligen. Att köra bussar på befintliga vägar är inte heller möjligt, eftersom de skulle fastna i de proppar som alltid blir i Mp tanker om i tunnelfragan. Nuvarande vägar går inte att bygga om för att köra förbindelser effektivt från ena sidan staden till den andra. Hållbara argument mot förbifarten kräver att man förutsätter att ingen kollektivtrafik kommer att gå på den och att vi inte kommer att gå mot en snabb omställning till miljöbilar för att ersätta vår nuvarande, ohållbara, fossilbrännande bilpark.

Miljöpartiet brukar dock inte vara de som tror att det är fallet, utan agerar normalt sett med en framtidstro. Det innebär att de antingen inte har tänkt färdigt om förbifarten och insett hur framtiden för den ser ut, eller så agerar de enbart ur ett populistiskt perspektiv när de motsätter sig byggandet av miljöskäl. Oavsett vilket hoppas jag att de tar sitt förnuft Mp tanker om i tunnelfragan fånga och inser att det är bättre att ha vägen på plats för att lösa trafikpropparna redan nu, istället för att vänta med Mp tanker om i tunnelfragan börja bygga den tills miljöbilarna är på plats men inte har någon väg att åka på, tills vi har spårtaxi utan någonstans att köra.

Stockholmstrafiken har väntat i snart fyrtio år på den här förbindelsen. Det är dags att stadens akuta trafikinfarkt får sin nödvändiga bypassoperation. Länka gärna till oss som också skrivit i ämnet Lennart Gabrielsson.

Klart med mer stadsbebyggelse och...

Vi har länkat till dig. Växlande upplåtelseformer och blandad bebyggelse motverkar sociala problem, utslagning, förslummning, och segregation. Det bidrar även till att skapa ett närsamhälle där invånarna i högre grad är engagerade i vad som händer i området. Är det inte så att en infrastruktursatsning som en motorväg är så låser den fast en bebyggelseutveckling som direkt motverkar det du vill med stadsbyggnad.

Mp tanker om i tunnelfragan motorvägsramperna kommer köpcentrum att byggas, glesa och lågexploaterade områden över stora ytor, antingen med småhus eller monoliter hus i park. Eller gäller det bara innerstaden? Ska ytterstadens människor åka på sin fina motorväg mellan norr- och söderort — arbetspendling. Jag ser absolut ingen motsägelse i att ha ett levande närsamhälle där man är engagerad i sitt område och att ha motorvägar som binder samman olika delar av regionen.

Vad jag menar är att människor har tillgång till service i sitt område och bryr sig om sin boendemiljö, inklusive omgivningarna. Däremot kommer människor att behöva resa bland annat för att arbeta. Eftersom det är många som idag har helt sjuka resvägar och fastnar i bilköer, ofta för att det inte går att ha effektiv kollektivtrafik längs de resvägar de måste ta, behövs också fler vägar. Förbifarten bidrar till att minska restider för människor som måste ta sig mellan olika delar av staden i exempelvis arbetet.

Det gör att de får mer tid att ägna åt sådant de vill, exempelvis engagera sig i sin närmiljö hemma. Jag anser att en del Mp tanker om i tunnelfragan att skapa en grön metropol är att se till att det finns trafiklösningar som ser till att man inte behöver sitta i långa bilköer, inte köra på tomgång eller med kraftigt reducerad hastighet.

Detta om något smutsar ner miljön. Självklart vill jag ha bra kollektivtrafik, men till skillnad från en hel del idealister inom MP så inser jag att bilen inte kommer att fasas ut, bara övergå till mer miljövänliga drivmedel.

Då måste vi ha vägar att köra på. Jag ser det inte heller som något negativt. Jag får definitivt ihop mina åsikter om hållbar stadsutveckling. Däremot håller Miljöpartiets politik inte för närmare granskning, i alla fall inte om man förutsätter att verkligheten och logiken är något man måste ta hänsyn till.

Det är inte vad du ger uttryck för nu. Mp tanker om i tunnelfragan argument för Förbifarten är som en karbonkopia av talets idé om samhällsutveckling. Den var helt riktig då eftersom den byggde på de förutsättningar och den kunskap som fanns då. Förbifarten började också mycket riktigt att planeras under talet i nästan exakt samma sträckning. I dag är dock folkhemmet förvandlat och kunskapen om stads- och infrastrukturbyggandets effekter på klimat, sociala relationer, jämställdhet för liberalen: Vi vet att det fanns åtminstone ett annat alternativ som i högre grad beaktade klimat, miljö, kulturmiljö, hållbart stadsbyggande, jämställdhet etc och samtidigt uppyllde alla de mål som Förbifarten gör.

Dvs en Förbifart med avsevärt mycket mindre negativa effekter. Eftersom det är Miljöpartiets ståndpunkt jag kritiserar i inlägget, bland annat, så tycker jag inte det är så långt ut i en undanmanöver. Jag anser att argumentationen mot förbifarten, från framför allt MP men även många andra håll, slinker undan och vägrar bemöta argument om att även kollektivtrafik på olika sätt kan utnyttja vägen samt att vägen på sikt, för att inte säga en relativt snar framtid, kommer att trafikeras av mycket mer miljövänliga bilar.

Motorvägar kan bidra till utglesning, definitivt. I detta fallet skulle jag vilja se studier på det däremot, eftersom vägen är till för att binda ihop olika delar av regionen som redan är bebyggda. Vad jag förstått av förslaget är inte tanken att lägga ut en massa olika påfarter och bidra extra till en utglesning.

Dessutom kan jag konstatera att motorvägar som byggts tidigare skapar förutsättningar för förtätad bebyggelse efter ett par decennier. Om den till en Mp tanker om i tunnelfragan glesare bebyggelsen ersätts Mp tanker om i tunnelfragan tätare bebyggelse över tid, så tycker jag inte att man automatiskt ska anse den glesare bebyggelsen som ond. Nu känner jag däremot inte till några studier på hur denna utveckling ser ut över tid, så jag kan inte hänvisa till något som stödjer mig eller talar emot mig här, utan enbart väldigt subjektiva observationer, bl.

Jag tycker inte att ditt svar egentligen säger så mycket. Du säger att saker har förändrats, att vi vet mer, men inte konkret vad.

Dessutom hänvisar du till ett alternativ utan att berätta vilket det är. Det är svårt för mig att konkret svara på det du skriver då. Det är inte Rödgrön splittring som är problemet — det är Det borgerliga blocket som med en dåres envishet skriker ut lögner om alla problem förbifarten inte löser…. Den rödgröna splittringen är här, precis som i så otroligt många andra frågor, ett gigantiskt problem. Utan rediga besked till väljarna är man inte trovärdiga.

Se bara på vad som hände med Billströms absoluta löfte om att inte införa biltullar, apropå infrastruktur. Nu tycker jag förvisso att biltullar kan vara en bra idé, däremot tycker jag inte om att uttalade, konkreta vallöften sviks. Dessutom löser förbifarten ett antal problem, vilket den rödgröna röran vägrar erkänna.

Vissa allianspolitiker förhärligar projektet lite för mycket, men oppositionen demoniserar det å sin sida ännu mer. KTH-forskarna Göran Finnveden och Jonas Åkerman konstaterar också att restiderna inte blir kortare med Förbifart Stockholm jämfört med andra alternativ, men det stämmer inte med dina beräkningar?

Du antyder också att det kan komma att byggas spårvagnslinjer på en motorväg, det låter som en mycket unik konstruktion! Jag antyder att det kan byggas någon form av spårkonstruktion, ja. Jag syftar på spårtaxi, vilket jag skriver mot slutet av inlägget.

Det jag känner till om den tekniken tillåter att de kör på spår byggda i körbanan på en motorväg. Det är möjligt att jag har fel, men så som jag har förstått det ska det gå alldeles utmärkt. Utsläppsmängden syftar på att det blir mindre utsläpp när man slipper köra på tomgång och köra i reducerad hastighet.

Eftersom det i dagsläget inte är realistiskt att minska biltrafiken, måste vi använda alternativet att skapa möjligheter att köra på effektivare sätt.

Det är också relevant att få veta alternativens kostnader jämfört med förbifarten.

Frågan det gäller är Förbifart...

Utan den informationen kan jag inte avgöra hur relevanta de alternativen är. Vad jag också vill veta är, fortfarande, varför ingen som argumenterar mot förbifarten vill kommentera möjligheterna för kollektivtrafik att utnyttja förbindelsen? Eller hur de tänker beträffande elbilar och andra miljöbilar som kan utnyttja den och andra vägförbindelser? Det skulle vara intressant att få veta varför detta inte anses relevant i sammanhanget? Artikeln på Wikipedia saknar många referenser, det står många ifrågasättande noter i artikeln.

Det gör att alternativet inte låter lika trovärdigt. Antagligen beror det dock på att artikeln inte är lika intressant, i och med att projektet är nedlagt. Jag har kollat igenom remissvaret en del, och det verkar mestadels ta fasta på att Vägverket Mp tanker om i tunnelfragan försett dem med tillräckligt material för att göra en helt korrekt bedömning. Det verkar också dumt av Vägverket att inte ha tagit med en trängselavgift i beräkningarna av scenarion.

Jag vet inte om jag har missat det, eller om det inte står, men ingenstans hittar jag en investeringskostnad för diagonalen jämfört Mp tanker om i tunnelfragan förbifarten. Det vore bra att veta, om du har information får du gärna dela med dig. Förbifarten är det alternativ man enats om. Att än en gång riva upp, utreda, skicka på remiss, debattera och förhoppningsvis komma till beslut kommer att ta åratal ytterligare. Vi har väntat på en förbindelse i 40 år redan, det är inte försvarbart att än en gång göra om allt från början.

Vi behöver något sätt att ta sig från ena sidan stan till den andra, ett sätt som inte går rakt genom stadskärnan. Nu har vi ett alternativ på bordet, det är dags att göra något mer än bråka och Mp tanker om i tunnelfragan. För övrigt är det samma sak som händer med Slussen; stora betongblock faller ner från Slussen medan de olika alternativen för vad som ska ersätta den stöts, blöts, beslutas om, rivs upp, demonstreras mot, remitteras och så vidare.

Till slut kommer man hamna med den absolut sämsta lösningen för att den gamla Slussen helt enkelt rasar samman mitt framför ögonen på politiker, intressegrupper och andra. timothy-candice.info T 00+ timothy-candice.info Frågan det gäller är Förbifart Stockholm, där socialdemokraterna vill ha den byggd medan V och MP säger nej.

De påstår att projektet är dåligt.

”Miljöskador nonchaleras”, Per Gahrton [riksdagsman...

”Miljöskador nonchaleras”, Per Gahrton [riksdagsman (mp), B-län]. SvD, 29/ blem och här tänker jag främst på Västerleden som kommer att byggas i tunnel frågan om arkitektens ansvar i förhållande till genom- förandet av.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde