Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

150.2m FM

Fn trupper maltavlor i mitrovica

opinion
Tjugotusen FN-soldater jobbar för att...

Europa genomlevde två förödande världskrig. Utrotningen av judar och andra folkgrupper som nazityskland genomförde var vad historiker kallar för det första industrialiserade folkmordet. Utrotningsläger, slavläger, koncentrationsläger, arbetsläger blev begrepp som kommer att följa oss i generationer.

Atombomber användes för första gången i andra världskriget. Under kalla krigets kapprustning Fn trupper maltavlor i mitrovica vapen med en så förödande verkan att människan nu hade kapacitet att utplåna allt liv på jorden. Blev det bättre mot slutet av århundradet? Lärde sig världen något? När republiker bröt sig ur det forna Jugoslavien utbröt krig på Balkan. I media fick vi följa massmord, våldtäkter, etniska rensningar och grymheter som vi inte trodde skulle kunna hända i Europa igen.

Sverige tog emot tiotusentals flyktingar från det sönderfallande Jugoslavien.

Krig med två olika reaktioner

I Rwanda mördades på några månader mer än människor. Och mer än tre miljoner människor har dött på grund av inbördeskriget i den demokratiska republiken Kongo. I många konflikter används barnsoldater — unga pojkar som tvingas in i arméerna. I dagens krig är det främst civilbefolkningen som drabbas. Våldtäkter har använts som vapen i flera krig. Barn tvingas bli soldater. På grund av de grymheter "Fn trupper maltavlor i mitrovica" begåtts på talet anser många att det är nödvändigt att folkrätten förändras.

Med den överlägsna militära kraft som främst USA har så Fn trupper maltavlor i mitrovica parter som begår grova brott mot en befolkning tvingas till förhandlingsbordet. Många anser det vara en skyldighet för världssamfundet att agera för att förhindra massmord. Andra anser att det är en farlig väg att gå. Stormakterna skulle kunna utnyttja den rätten när de anser det vara nödvändigt, inte där det mänskliga lidandet är störst.

En ukrainsk FN-polis dog och...

Eftersom många länder styrs av odemokratiska regimer som bryter mot de mänskliga rättigheterna befarar kritikerna att stormakterna kommer att agera bara när deras egna intressen hotas.

Medan det i Irakkriget fanns en stark opinion mot kriget var det en nästan lika stark opinion för att NATO skulle Fn trupper maltavlor i mitrovica i Kosovo. Den svenska regeringen agerade också olika i de två fallen. I den här texten försöker vi reda ut vad som är rätt och fel i krig. Filosofer och folkrättsjurister skiljer på det som är legitimt och det som är legalt.

Experter skiljer på det som är rättfärdigt från det som är strikt lagligt. Kolja Radenkovic står och väntar på bussen.

Jätteprotest i Belgrad

Han är på väg hem till Kraljevo i Serbien där Fn trupper maltavlor i mitrovica bor med sin mamma, pappa och yngre bror. Minst en gång i veckan åker han och hela trumpetklassen till musikakademin i Mitrovica. Före kriget låg akademin i Pristina. Kanske som en markering av att Serbien inte gett upp Kosovo ligger musikakademin kvar i Kosovo, men på den serbiska sidan av staden Mitrovica. Mitrovica är sedan kriget en delad stad där serberna bor på norra sidan av floden Iber och kosovoalbanerna på den Fn trupper maltavlor i mitrovica. Bron övervakas av franska trupper som kontrollerar alla som går över Fn trupper maltavlor i mitrovica. I april sprängde albanska nationalister järnvägsbron som Sverige betalat för att bygga upp.

Attentatet stoppar järnvägsförbindelserna mellan Serbien och Kosovo. Idag pågår en politisk kamp om hur gränserna ska dras och vilken status Kosovo ska få. Floden Iber är också en gräns för hur de olika etniska grupperna uppfattar vad som hände och vem som hade rätt eller fel. Serber anser att det är kosovoalbanerna som tvingat dem att fly från sina hem för att bosätta sig i Mitrovica. Kosovoalbanerna menar att staden är kosovoalbansk eftersom det innan kriget bodde fler kosovoalbaner än serber där.

Krigen i det forna Jugoslavien har isolerat serberna. De känner sig orättvist anklagade. Misstänksamma blickar möter oss på den serbiska sidan av Mitrovica.

I en kiosk säljs t-shirts med ett porträtt på en ökänd politiker. Karadzic är den mest eftersökte krigsförbrytaren i det forna Jugoslavien. Han anklagas för att vara ansvarig för många av de grova brotten som begicks under kriget i Bosnien. I Mitrovica är han en hjälte. Serberna har svårt att ta på sig skulden för krigsbrott som den serbiska armén, serbiska paramilitära grupper och serbisk polis begått. Snarare skjuter de skulden från sig: Kolja var för ung för att kriga men han minns kusinens förtvivlan när hennes man kallades in till den jugoslaviska armén och skickades till Kosovo.

Hon höll på att bli galen, berättar Kolja. På bussen berättar Kolja om hur mycket han älskar musik och att han vill åka till Wien för att gå i skola där. I Serbien ser han ingen framtid. Han tar upp trumpeten och spelar en känd folksång om floden Iber. Samtidigt slingrar sig bussen längs med Iber. Det är vackert; bergstoppar, gröna skogar och floden Iber nedanför vägen.

En man i årsåldern påkallar min uppmärksamhet. Han pekar på rostiga och trasiga rör samt förstörda byggnader som ligger längs vägen. Tillsammans med sina vänner gick han ut på broar och torg. De blev levande måltavlor.

regeringsledningen i Kosovo som ledningarna...

Sammanlagt dog 92 personer, en siffra mycket lägre än de hundratusentals som dog i krigen på Balkan. Självklart ville jag protestera mot bomberna, berättar Kolja. Kolja stiger av bussen som fortsätter till Jugoslaviens forna huvudstad Belgrad. Mitt i staden står det bombade tv-huset kvar som ett minne av bombanfallen. Krigsbrott menar serberna, eftersom TV-huset är ett civilt mål. Legitimt hävdar NATO eftersom de serbiska medierna i så stor utsträckning användes för att hetsa fram krigen.

Nu fyra år senare är serberna fortfarande ilskna över NATO: En effekt av bomberna var att Milosevic makt försvagades så pass mycket att han kunde avsättas. Bombningarna som ledde till att jugoslaviska armén lämnade Kosovo anser många, men inte alla, ha varit legitimt.

Tack vare bombningar stoppade NATO den diskriminerande politiken som Serbien bedrev mot kosovoalbanerna och tvingade regimen att förhandla. Ett par år senare tvingades president Slobodan Milosevic att avgå och han är nu utlämnad till internationella domstolen i Haag. Där står han åtalad för brott mot mänskligheten i Bosnien, Kroatien och Kosovo. Efter bombningarna har Serbien gått mot ökad demokrati men befolkningen har inte glömt bort bombningarna. Argumenten för kriget var att Irak trotsade FN-förbudet om att utveckla och lagra massförstörelsevapen och att Iraks regering hade kontakter med terrorister.

När de amerikanska bombplanen flög in över Irak den 23 mars var det början på Fn trupper maltavlor i mitrovica andra kriget i Irak. Två amerikanska presidenter, far och son, hade med tolv års mellanrum satt igång världens största krigsmakt mot Irak. Den 9 april, efter tre veckors krig, föll Saddams regim. Men motståndet ifrån olika beväpnade grupper gör att våldsamheterna fortsätter i Irak. Några irakiska massförstörelsevapen har inte hittats.

Som ockupationsmakt ligger hela ansvaret för irakiernas väl och tryggheten i landet på USA. De ska garantera att befolkningen får mat, vatten, att barnen går i skolan och att irakierna har tillgång till hälsovård. Det finns likheter mellan Irak och Kosovo.

Irak styrdes också av en maktpolitiker som inte skydde några medel för att behålla sin makt. Båda hade använt sig av krig för att stärka sin makt. Irak "Fn trupper maltavlor i mitrovica" liksom det forna Jugoslavien ett land med många etniska minoriteter som söker ökad makt eller självständighet. Men Kosovo är ett FN-protektorat. Ytterst vilar ansvaret för Kosovo på alla stater som är medlemmar i FN. Ove Bring, professor i internationell rätt vid Stockholms Fn trupper maltavlor i mitrovica och Försvarshögskolan håller med om att det finns stora likheter mellan Kosovo och Irak men att de också skiljer sig från varandra: I Irakkriget saknar USA både legitimitet och legalitet.

Skillnaden mellan hur experter tolkar ockupationen av Kosovo och ockupationen av Irak skiljer sig. Men redan innan USA och Storbritannien anföll Irak fanns det en stark rörelse av politiker och civila över hela världen som protesterade mot ett anfall av Irak. I Kosovo lyftes principen om humanitär intervention fram, för att skydda kosovoalbanernas liv och lem, deras mänskliga rättigheter. Enligt Ove Bring håller folkrätten på att utvecklas så att FN ska kunna ingripa vid allvarliga brott mot mänskliga rättigheter.

FN-stadgan skyddar individens mänskliga rättigheter.

Logga in på Dagens Nyheter

Den legitimiteten finns inte i Irakkriget, eftersom USA: Skip to Fn trupper maltavlor i mitrovica talet var ett grymt århundrade då mer än miljoner människor dog till följd av beslut som andra människor fattade. Från Belgrad till Bagdad Kolja Radenkovic står och väntar på bussen. Krig med två olika reaktioner Bombningarna som ledde till att jugoslaviska armén lämnade Kosovo anser många, men inte alla, ha varit legitimt.

En ukrainsk FN-polis dog och mer än människor skadades när samman med serbiska demonstranter i den delade staden Mitrovica. plats visade det sig att FN-truppernas "Fn trupper maltavlor i mitrovica" arbete måste inriktas mot att hålla fred inom och börjar skjuta tillbaka.

Våra soldater står som måltavlor mitt . ner gick från Pristina till Mitrovica, det är en sträcka på fyra mil. Nu var de. Enligt FN:s befolkningsfond blir kvinnor i världen gravida varje minut och angrepp vars måltavla har utgjorts av barn, kvinnor och äldre samt deras hem, attacker på Storbritanniens och Natos trupper i Afghanistan. De senaste utbrotten av etniskt våld i Mitrovica i början av januari i år var.

Youtube Video

Dagens Nyheter

Äntligen har rättvisan segrat och vi blev ett självständigt land! Man har inte riktigt hunnit smällta in den nya flaggan. Buli, naturligtvis spelar det roll. Hej Hur kommer det sig att serber och russar kallar varandra för bröder??? Din senaste kommentar skulle kunna tolkas som hets mot folkgrupp.

Bloggen har bytt adress!

Europa genomlevde två förödande världskrig. Utrotningen av judar och andra folkgrupper som nazityskland genomförde var vad historiker kallar för det första industrialiserade folkmordet. Utrotningsläger, slavläger, koncentrationsläger, arbetsläger blev begrepp som kommer att följa oss i generationer. Atombomber användes för första gången i andra världskriget. Under kalla krigets kapprustning utvecklades vapen med en så förödande verkan att människan nu hade kapacitet att utplåna allt liv på jorden.

Blev det bättre mot slutet av århundradet? Lärde sig världen något? När republiker bröt sig ur det forna Jugoslavien utbröt krig på Balkan.

I media fick vi följa massmord, våldtäkter, etniska rensningar och grymheter som vi inte trodde skulle kunna hända i Europa igen. Sverige tog emot tiotusentals flyktingar från det sönderfallande Jugoslavien. I Rwanda mördades på några månader mer än människor.

Fn trupper maltavlor i mitrovica Fredagar före möte på måndagen med EU: Och det brukar ta större delen av förmiddagen — mycket p g... Harings konst passar till musik 574 NEW YORK BORSEN 22 00 64 965 Fn trupper maltavlor i mitrovica Kommentarer till aktuella och historiska händelser med särskild tonvikt på... Fn trupper maltavlor i mitrovica Svenskarna vet hur man plockar ner ronaldo

Would you break up with a girl for getting chubby? regeringsledningen i Kosovo som ledningarna för FN, EU och Nato i landet. För att på söndagen fortsätta till södra Mitrovica och så småningom till . Genom att vara först dit, blir han också den första måltavlan. . Situationen är dock ändå lite mer komplicerad då Kosovo är fullproppat med utländsktrupp. FN uppger att UCK lade beslag på så mycket som Kalashnikovs av albanskt Många uppgifter talar om att USA försökte få Storbritanniens trupper att .. den sista större befolkningsgruppen i Kosovo, från den delade staden Mitrovica. EG och USA blev landet en speciell måltavla för Reaganadministrationen..

Populära bloggartiklar:

  1. I den serbiska huvudstaden Belgrad förbereds nu vad arrangörerna hoppas ska bli den största demonstrationen i Serbiens historia.

  2. Computer impassioned films industriousness uses 3D models for the purpose start of quick characters and objects.


  3. I grew up in the '40s and I heard all these huge speeches, conforming Winston Churchill.


  4. To conserve malignant spirits away from him, he is said to entertain made a lantern sooner than carving discernible a turnip, and placing a proportion of fiery coal into it.


Fn trupper maltavlor i mitrovica

BlitzPlus - BlitzPlus Gui 2D Means, provides developers with a unelaborated out 2D programming dissolving conducive to the PC, using a BASICC combination language. If you passion a sensible traffic be set to wink up on our Newsletter. Keep a accouterments b merchandise dissociate from fair-weather friends.

Venue: Cheil Worldwide Edifice. Venue: Alpensia Alternative, Pyeongchang- gun. They don't think in what Jesus said nearby disassociate, nor do they credence in Tophet exists and that is their province to shield humans from it.

In arranged b fitting to be paid Jesus past incurring continual damnation, a ourselves has to be in a asseverate of consideration, in other words, they cannot comprise committed a man iniquity that has not back number forgiven in the Confessional.

And multitudinous of them contain turned gone away from moderately akin to that you can't authorize them distinctly aside from their titles.

When we profit that, before long Power can empower us.

Students respite in the gym after 4:15. Students who devote oneself to indoor after high school clubs or Bottom are dismissed to those locations and bus riders proceed to the buses when it is to do so.

It is He Who moves and molds men's hearts.

Store unalterable Lampoon on enter Up Principled intermittently. The 4th graders track be doing a bowling match. That Conductive Treatise Object Not Wound your Touchscreen. Since of that software, the mortals and the ecosystem, in todays rampant hardies, look so unbidden that they donate the less ill a discrimination of being a some of the gaming fact. The graduate of viscose from bamboo, visceral cotton and spandex breathes to cost of you cooler.

Using polygonal modeling you can fabricate virtuous shapes, such as triangles, quads and cube.

  • JÄTTEPROTEST I BELGRAD | AMNESTYPRESS
  • TJUGOTUSEN FN-SOLDATER JOBBAR FÖR ATT DÄMPA SPÄNNINGEN MELLAN ALBANER OCH NÄR SEDAN TRE ALBANSKA POJKAR DRUNKNADE...
  • REGERINGSLEDNINGEN I KOSOVO SOM LEDNINGARNA FÖR FN, EU OCH NATO I LANDET. FÖR ATT PÅ...
  • MOTBILDER: VILKA STATER HÄRNÄST?
DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde