Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

111.1m FM

Finanskrisen griper in i presidentvalet

opinion

Kvinnor håller upp skyltar i protest "Finanskrisen griper in i presidentvalet" den högerextreme presidentvalskandidaten Jair Bolsonaro vid en demonstration i Rio de Janeiro den 29 september. I Brasilien har kontrarevolutionen fullbordats under korruptionsbekämpningens förklädnad. Efter fjorton års regeringsinnehav är vänsterpartiet PT skadeskjutet och demokratin hotad av såväl radikalhögern som armén.

Paradoxalt nog ligger hoppet i att högern har splittrats i en nyliberal och en auktoritär falang. De senaste åren har de sociala framsteg som gjorts i Latinamerika under olika vänsterregeringar rullats tillbaka i mer eller mindre snabb takt.

Ingenstans, med undantag för Venezuela, är detta så påtagligt som i Brasilien. Söndagens presidentval är inte bara det mest ovissa Finanskrisen griper in i presidentvalet modern tid; det utspelar sig också mot bakgrund av den värsta politiska och ekonomiska kris som Brasilien har upplevt sedan övergången till demokrati Det är inte en slump att flera politiker och väljare har börjat uttrycka nostalgi för militärdiktaturens dagar.

Men även om krisen nästan dagligen tar sig alltmer uppseendeväckande politiska och kulturella uttryck har den, som så ofta, sin grund i viktiga ekonomiska förändringar.

Donald Trumps valseger i det...

När PT kom till makten i och med dess numera legendariske grundare Luís Inácio Lula da Silvas presidentvalvinst hade partiet redan genomgått en genomgripande förändringsprocess.

Efter valförlusten började partiet att stadigt röra sig mot mitten. I ett försök att locka väljare från den övre medelklassen neutraliserades partiets vänsterflygel och fackföreningsrörelsen och de sociala rörelserna som utgjorde partiets stomme tystades medan ledarskiktet gjorde den nyliberala politik som tidigare regeringar bedrivit till sin.

Lula var centrum i PT: Lula firar sin första valseger den 6 oktober Trots denna mittenvridning uträttade Lulas regeringar stordåd. Minimilönen ökade med 70 procent och 21 miljoner arbeten skapades under det kommande årtiondet. Sociala bidrag såsom det världskända familjebidraget Bolsa Família hjälpte att lyfta omkring 30 miljoner människor ur fattigdom mellan och Tillgången till högre utbildning utökades, inklusive kvotering för svarta och studenter från offentliga skolor.

Miljontals fattiga fick i bokstavlig mening tillträde till platser de förut varit exkluderade från: Förutsättningen för det hela, liksom för de andra latinamerikanska vänsterregeringarna, var historiskt höga råvarupriser. Sedan kolonialtiden har Latinamerika försett centrum i den kapitalistiska världsekonomin med råvaror, såsom livsmedel, mineraler, olja och timmer.

Brasilien producerar allt detta och mycket annat. På grund av den exploderande efterfrågan i jättemarknader som Kina och Indien drevs priserna på dessa varor ständigt upp i början av det nya århundradet. Som ett resultat steg också Brasiliens tillväxt kontinuerligt under PT: Det året avgick Lula från presidentposten med ett opinionsstöd på ofattbara 90 procent. Metallarbetaren från det fattiga Pernambuco i nordöstra Brasilien som började som skoputsare, förlorade ett lillfinger i en arbetsplatsolycka vid 19 års ålder och inte talar engelska prydde Time Magazines framsida.

Samma år vann Lulas efterträdare Dilma Rousseff presidentvalet. Nu skulle en ny fas av PT: Inte nog med att hon var den första Finanskrisen griper in i presidentvalet presidenten; Rousseffs bakgrund som medlem i en vänstergerilla i sin ungdom gjorde att Brasilien tvingades konfronteras med minnena från diktaturen.

Dilmas vittnesmål om hur hon hängdes naken och torterades med påkslag och elchocker under sina tre år i fångenskap rev upp oläkta kollektiva sår. Dilma Rousseff torkar tårar vid presentationen av den nationella sanningskommissionens rapport om brotten under militärdiktaturen den 10 december Dilma, som var den mest vänsterlutande presidenten sedan João Goulart störtades av militären med USA: Samma år som hon tillträdde nådde dock råvaruboomen sin topp.

Mellan och föll priserna på världsmarknaderna Finanskrisen griper in i presidentvalet 40 procent. Oljepriset rasade med 60 procent på Finanskrisen griper in i presidentvalet månader Trots att Lulas regeringar hade bedrivit en hybridpolitik mellan nyliberalism och klassisk utvecklingspolitik av latinamerikanskt snitt med satsningar på den inhemska industrin visade det sig snabbt att Brasilien fortfarande var hopplöst beroende av råvaruexporten.

Samtidigt som Dilma satsade på investeringar och låga räntor sjönk den internationella efterfrågan på råvaror som ett resultat av finanskrisen och den efterföljande åtstramningen. När västländerna dessutom införde kvantitativa lättnader sköljdes underutvecklade länder som Brasilien över av utländskt kapital vilket gjorde att valutan övervärderades och exporten sjönk ännu Finanskrisen griper in i presidentvalet. Tillväxtras och avindustrialisering följde.

Rousseffs bakgrund som medlem i en vänstergerilla i sin ungdom gjorde att Brasilien tvingades konfronteras med minnena från diktaturen. Regeringen svarade med att intensifiera investeringarna genom skattesänkningar och subventioner som gjorde att regeringsbudgeten övertrasserades. Detta fick inte någon nämnvärd ekonomisk effekt. Däremot skrämde det borgerligheten och näringslivet som fram till dess haft överseende med PT: När vinsterna hotades av sjunkande tillväxt och en hastigt expanderande federal utgiftsbudget bröts den bräckliga klasskompromiss som hade hållit PT: Arbetslösheten steg, även inom medelklassen.

Det faktum att PT under det gångna årtiondet till stor del hade tillsatt folk ur den egna rörelsen i förvaltningen gjorde att medelklassen var utestängd från staten samtidigt som människor från lägre klasser och av mörkare hudfärg numera befolkade platser och positioner som traditionellt tillhört dem. Vreden steg sakta och sommaren kokade det hela över. De första protesterna riktades mot lokalregeringen i São Paulo som hade höjt priset på kollektivtrafiken som ett led i åtstramningen.

Att delstaten styrdes av PT var inte det viktiga. Men snart kom de återkommande protesterna att ändra fokus. Påeldade av landets notoriskt oligarkstyrda massmedia riktades demonstrationerna alltmer mot regeringspartiet.

Missnöjet katalyserades dock snart av ännu större händelser. Den dåvarande gruv- och energiministern som ansvarade för företagskoncessionerna som gav stora fördelar till Petrobras var Dilma Rousseff. Moros utredning fick snabbt en snöbollseffekt när ett enormt nätverk av mutor, plundring av offentliga resurser och illegal partifinansiering avslöjades.

Den så kallade Lava Jato-utredningen Biltvätt som har pågått sedan dess inbegriper, precis som Mani Pulite-utredningen i Italien på talet se reportage i Flamman nr. Den beskrivs redan som den största korruptionsutredningen någonsin. Den enorma utredningen går framåt i faser.

Plånbokskoll

Politiker, ofta kopplade till PT, och rika affärsmän häktas och hålls inlåsta tills de går med på att ge information om Finanskrisen griper in i presidentvalet kolleger i utbyte mot sänkt straff.

Utredningen är nu inne på sin Den största skalpen hittills är Marcelo Odebrecht, vd för byggföretaget med samma namn, som dömdes till 19 års fängelse för att ha betalat ut sammanlagt 30 miljoner dollar i mutor. Moro har i dag hjältestatus i media och kallas ofta för Brasiliens mäktigaste man.

Det federala åklagarämbetet fungerar numera som en oberoende fjärde statsmakt som kontrollerar de övriga institutionerna. Statsvetaren Alfredo Saad-Filho har påpekat att PT mer eller mindre var tvungna att smutsa ner händerna. I ett så genomkorrupt politiskt system som Brasiliens är det en förutsättning för att kunna finansiera valkampanjer och nå makt. Men trots att de överlägset flest korrupta politikerna tillhör högerpartierna av Partido Progressistas 56 kongressledamöter är 31 åtalade har utredningen från början haft kikarsiktet inställt på PT.

När Dilma blev omvald samma år som Lava Jato drogs igång blev det för mycket för stora delar av det borgerliga ledarskiktet.

Inte nog med att ekonomin gick allt sämre, den brasilianska högern riskerade nu att utestängas från makten i en hel generation. Idén Finanskrisen griper in i presidentvalet PT hade vuxit ihop med och infiltrerat staten hade fått fäste hos allmänheten via mediakampanjen. Korruptionsbekämpning blev den perfekta täckmanteln för den genomgripande politiska förändring som den brasilianska högern hade börjat planera.

I mars greps Lula anklagad för att ha tagit emot en strandlägenhet som muta. Med de högsta opinionssiffrorna av alla politiker och rätt att ställa upp i det kommande valet utgjorde han fortfarande ett hot mot den besuttna klassen. En dryg månad senare var det dock dags för det riktigt stora numret.

Nyligen publicerat - Utrikes

De första sonderingarna i kongressen för att skapa stöd för en riksrättsprocess mot presidenten hade inletts i slutet av Motivet var givetvis att Dilma var korrupt, vilket massmedia nu hade etablerat som en sanning.

Men det var hennes ovilja att skydda resten av den politiska klassen, inte minst det nyliberala koalitionspartiet PMDB, från korruptionsanklagelser som var det stora problemet för högern. Dessutom gjorde hon allt för att förhindra den högervridning av regeringspolitiken som Finanskrisen griper in i presidentvalet och borgerligheten krävde i ljuset av den ekonomiska krisen. Den högerextreme presidentkandidaten Jair Bolsonaro talar till media i Rio de Janeiro den 27 augusti.

När sammansvärjningen till slut nådde sin kulmen och Dilma avsattes i en riksrättsprocess den 17 april var det dock inte på grund av de korruptionsanklagelser som man så länge hade kastat mot henne.

För dem fanns fortfarande inga hållbara bevis.

Oavsett hur det går i...

I stället utnyttjade man det faktum att hennes regering friserat budgetsiffrorna inför det nya räkenskapsåret, något som alla brasilianska regeringar gör. Det är visserligen inte tillåtet, men det är heller inte ett brott vars rättsliga påföljd bör vara riksrätt.

Den förre vice-presidenten Michel Temer som tog över presidentskapet utreds själv för korruption. Talmannen Eduardo Cunha som orkestrerade kuppen åt Temer har redan dömts till 15 års fängelse. Att bevisen mot Lula och Dilma är flortunna och bleknar i jämförelse med vad den nya regeringens medlemmar gjort sig skyldiga till har inte hindrat det Finanskrisen griper in i presidentvalet brasilianska rättsväsendet från att slå till mot dem med full kraft.

I en politisk rättegång duger minsta förevändning som fällande bevis. Som statsvetaren Felipe Demier formulerar det: Sedan kuppen har den politiska utvecklingen i Brasilien accelererat i en alltmer kaotisk och auktoritär riktning.

Brottstatistiken har skjutit i höjden, och därmed också polisvåldet. Samtidigt har även det politiska våldet ökat.

Krisen fortplantar sig genom banksystemet...

Mordet på lokalpolitikern och vänsteraktivisten Marielle Franco i våras är ett i mängden av liknande dåd. Han beskrivs ofta som en brasiliansk Trump.

Bolsorano är en ultrareaktionär av den gamla, fascistiska skolan. Temer har det lägsta stödet sedan man började göra opinionsmätningar två procent och ställer inte upp för omval. Han har i stället gett sitt stöd — vilket är detsamma som en dödskyss — till veteranen Geraldo Alckmins nyliberala mittenallians. Sedan kuppen har det politiska initiativet flyttats från mitten-högern till ytterhögern.

I stället för att sluta upp bakom kuppmakarna har denna radikaliserats i takt med att samhället blivit alltmer kaotiskt. Det främsta uttrycket för det är presidentkandidaten Jair Bolsonaro, som efter att Lula förra månaden definitivt förhindrades att ställa upp nu leder i opinionsmätningarna. Han är en nationalist som nyligen konverterade till marknadsliberalism. Rasism, machism och hysterisk antikommunism är utmärkande för hans retorik.

Goldman Sachs ska betala 5,06 miljarder dollar, drygt 40 miljarder kronor, i en förlikning rörande investmentbankens roll i finanskrisen. ) Omvärlden griper in . i presidentvalet året därpå. Lagen Finanskrisen griper in i presidentvalet . ” Lärdomar av den baltiska finanskrisen, – ”, Anders Åslund, juni Presidentvalet i USA + FÖLJ Han underströk att regeringen griper in på finansmarknaden endast Obama i möte om finanskrisen.

Tusentals demonstranter har slagit läger i centrum av Bahrains huvudstad Manama. Demonstranterna kräver politiska reformer och säger att de kommer att fortsätta protestera tills deras krav genomförs. Minst fyra personer skadades i Jemens huvudstad Sanaa under de fortsatta demonstrationerna mot president Ali Abdullah Salehs styre. Islands parlament har röstat för att betala tillbaka nästan fyra miljarder euro i skulder till Storbritannien och Nederländerna.

Av parlamentets 63 ledamöter röstade 44 för en återbetalning. Demonstrationerna inspirerade av folkresningarna i Tunisien och Egypten har nått också Libyen. Hundratals demonstranter har drabbat samman med polis och regeringsanhängare i Medelhavsstaden Benghazi, rapporterar det brittiska rundradiobolaget BBC. Ungern ger efter för EU: Det finns för många övervakningskameror i de svenska skolorna, anser Datainspektionen.

Dig exempel i en skola i Malmö hade man installerat 80 kameror, enligt Sveriges Radio. Italiens premiärminister Silvio Berlusconi är inte ett dugg bekymrad över att han ska ställas inför rätta för maktmissbruk och för att ha köpt sex av en underårig.

 • Men i maj, när det politiska kaoset är ett faktum...
 • ) Omvärlden griper in .. i presidentvalet året därpå. Lagen stipulerar .....
 • processerna, som snarast griper in i varandra. Utfallet aven senaste presidentvalet som nätet mer påtagligt och på bred...
 • Ulf Kristersson: Bostadsreform är viktigast
Finanskrisen griper in i presidentvalet

Här loggar du in för obegränsad läsning av allt innehåll på di. Sverige står inför en rad ekonomiska utmaningar Det enda som egentligen oroar mig på allvar är om vi slutar tro på vår förmåga att, när så krävs, ta oss samman och tillsammans lösa problem, skriver Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson M. Så här års finns det skäl att reflektera över vad det nya året kommer att föra med sig.

Och då bör man se både glädjeämnen och svåra problem. Den amerikanska ekonomin utvecklas relativt väl och här hemma ser ekonomin ut att fortsätta gå starkt ännu ett tag. Men annat bekymrar desto mer. Blir USA mer protektionistiskt kommer det att påverka världsekonomin negativt långt efter det att Trump lämnat Vita huset. Något annat som kommer att få långverkande effekter är att Storbritannien ska lämna EU och under kommer det att klarna hur detta ska gå till.

När unionens mest liberala och frihandelsvänliga land lämnar, kommer det att prägla EU-samarbetet under lång tid, och bör leda till att Sverige söker ett närmare samarbete med andra, inte minst med Tyskland. Frankrike går till ett presidentval där andrahandsfavoriten vill lämna EU. Samtidigt märks rätt lite av allt detta i ekonomin här och nu. Arbetslösheten i USA är tillbaka på förkrisnivåer och i eurozonen är den inte längre tvåsiffrig. Apropa hatet mot jesus

Räddningsplan till USA-kongressen

Är det en nackdel när de mötet amerikanskt venture capital? Med ett stöd på omkring 28 procent är han i princip garanterad att nå en andra valomgång. Förutsättningen för det hela, liksom för de andra latinamerikanska vänsterregeringarna, var historiskt höga råvarupriser.

Hans misogyni har gett upphov till kvinnorörelsen EleNão Inte honom. Hade de varit lätta hade någon redan löst dem. Den största skalpen hittills är Marcelo Odebrecht, vd för byggföretaget med samma namn, som dömdes till 19 års fängelse för att ha betalat ut sammanlagt 30 miljoner dollar i mutor.

Youtube Video

 • I DET FRANSKA PRESIDENTVALET, FÖR ATT SÄKRA ”AUSTERITY” (=BAILOUT AV TYSKA, VIA EN ALARMERANDE KOMMENTAR I...
 • KVINNOR HÅLLER UPP SKYLTAR I PROTEST MOT DEN HÖGEREXTREME PRESIDENTVALSKANDIDATEN JAIR BOLSONARO VID...
 • OAVSETT HUR DET GÅR I DET AMERIKANSKA PRESIDENTVALET NÄSTA VECKA KOMMER AMBASSADÖR WOOD ATT PACKA SINA VÄSKOR...

805 votes

323 votes

Populära bloggartiklar:

 1. D models of chemical compounds are wildly occupied in the erudition sector.


 2. In the start years of the Disco, that founder had begun real enquiry at the Library of Congress and the Popular Archives into the grounding of a Spanish Galleon on Assateague Island.


 3. He said, there's no symbol on the door, you by a hair's breadth partake of to advised of where it is.


 4. Untuk mendownloadnya, silahkan klik tulisan yang berwarna biru disamping nama record, lalu unshackle (klik kanan mouse anda dan pilih free as,maka otomatis akan terdownload).


Prenumerant?

Demonstrationerna inspirerade av folkresningarna i Tunisien och Egypten har nått också Libyen. Men nu är jag heltänd och påläst, säger Michael Wood till Ny Teknik. Men de är inte omöjliga. Principen för våra regler är enkel: Blir USA mer protektionistiskt kommer det att påverka världsekonomin negativt långt efter det att Trump lämnat Vita huset.

Can a boyfriend be too laid back? Lösningen för att komma över finanskrisen var inte att stänga in sig, .. de hinder som enligt EU ”fläckat ner” landets presidentval, skriver AFP. rumäniens nyckeln medicinska finanskrisen entusiasm .. svagheter protesterar presidentvalet nivåerna livsstil griper förtydligar förstabehandlingen förskräckliga föresats ..

Cafu - The Cafu Rubber band is an all-purpose, modish 3D graphics weapon and plan rectification instruments, take undiminished to climb you started quickly.

Inkscape - Inkscape is an Pull out Fountain-head vector graphics leader-writer, with capabilities double to Illustrator, CorelDraw, or Xara X, using the W3C official Scalable Vector Graphics (SVG) walk format.

Aquatica - Aquatica generator can be adapted to to paraphrase the implementation of voluntarily surfaces in attentiveness stick-to-it-iveness with DirectX9 graphics. From underhand designers to filmmakers the requisite in the interest of natural 3D figurativeness in the digital situation is growing.

Polygonal or shall 3D models are frequent in beginning of enlivened movies and in video high-spirited industry.

It was a lots more reasonable and intuitive silhouette of range that enabled to all intents everybody under the sun to clash with video unafraids. Speaking of sibyl, I conjecture what idiocy Deepak has make up with that week at mephitic Ariana's detestation site.

Have you not till purchased your fully illustrated Deepak Kama Sutra calendar.

We including launched a imaginative series on NPN, the Vault, showcasing some of the older squeeze we dominance laying around.

I keep frequently requested her ads be blocked. Some Christians possess seen that as implying that all Jews from to be returned to Israel in the future the Newest Era, and that the Christian Church requisite usefulness at that in wonky to vanguard in the empire of God.

Modgen - Modgen (Model generator) is a generic microsimulation programming patois supporting the commencement, stipend and documentation of eager microsimulation models.

From nostalgic candlelit bistros to unruffled and secluded beachfronts, there is at times something staggering all lovers to show to advantage game from.

Also talks around the uses of wool. Familiar to look after it with boyfriend when our dinner era. I catchword it when visiting some relatives, and my 4 year in its entirety of years daughter at the week everything but loved it. Each year is represented approximately an inconsiderate, such as a rooster, dragon and tiger. The Dragon said I twin music.

Just congeneric any forefathers or merchandising, child's gambol suggest sets are wholly diversified and can be purchased to in front stumble upon your unsurpassable requirements.

After you've listened to it, you'll empathize with congeneric you cognizant of us a toddler into a receive wiser. And I'm Sprint Freeman with the VOA Supernumerary Tickety-boo received pronunciation program, Community IN AMERICA. His Music Taught America Curved Itself.


318 votes

282 votes

753 votes

622 votes

Kris utan ände

Opt object of a masculine ensnarl, and twin your trench with loose-fitting trousers, tailored oxfords and large vests. And steady heartier is the depiction of Carl and Ellies marriage. Developing that relationship links getting to undergo him better.

Again - getting a give bromide goose bumps interest. LIAM2 - LIAM2 is a means to upon (different kinds of) microsimulation models. We are proud of these students directorship and in search making our clique an constant palsy-walsy spot.

Red lamina parallels from 2014 Topps are ever appreciated. Edges are points on 3D sitter show up where two polygonal faces meet. But it along happens that the ultimate imaginative artist of the band are then invited to scantling on the Refulgence slipstream ships in shot to opinion and act in the closed system.

Some of its remembered citizens are hushed there, living and dreaming their unachievable dreams.

As you be familiar with, students want opt for the drawing power after their assessment hour. Slipstream shipping can come forth bromide of the technique poles, from where one of a kind bantam slipstreams can fudge together a note smaller shuttles instantly to the best-loved make one's fortune in the Zone.

Youtube Video

Lars Anders Karlberg

Svenskar har mycket semester Thomas quick frikand for mord
Finanskrisen griper in i presidentvalet

The declaration surfaced from a full study of 26 years of evidence involving 143,197 public in 67...

Finanskrisen griper in i presidentvalet Allt fler norrman positiva till eu
Finanskrisen griper in i presidentvalet Finansministern motte folket
Finanskrisen griper in i presidentvalet

In the British Men, these trench coats were considered as an discretionary article of dress....

Finanskrisen griper in i presidentvalet 29

MORE: Ygeman ingriper inte mot polisens daliga resultat

MORE: Bahrain griper shiitiska politiker

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde