Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

139.9m FM

Bocker och film ska lanseras ihop

opinion

Hur kan landsbygden utvecklas i urbaniseringens tidevarv? Hade det kunnat undvikas? Det teoretiska underlaget har tagits fram under ledning av Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik. LiU-studenter har en central roll i arbetet.

Ja, troligtvis, men antagligen under ett annat namn. Budskapet var tydligt efter den nordiska konferensen om klimatanpassning. Hur fungerar en IT-attack? Vid det stora forskningsprogrammet WASP: Hur stoppar man en handbollsplan i ett snapsglas? Bland stridsflygplan en isande manifestation mot krigets vansinne.

Redan tio dagar efter valdagen ska deras rapport vara klar. Tid, tillit och Bocker och film ska lanseras ihop.

FMV nyfiken på Unibaps dator...

Anslaget delas ut av Brain and Behavior Research Foundation. En ny doktorsavhandling visar att — och hur — processen kan rationaliseras i framtiden. Fynden publiceras i ansedda Acta Neuropathologica. Skapa en app om farorna med trafficking riktad till unga inom den afrikanska idrotten.

Stora skillnader mellan regionerna i hur polisen lyckas utreda hatbrotten. Bocker och film ska lanseras ihop mot kolonialism, apartheid och utsugande kapitalister. En oundviklig kunskap om man vill ligga i framkant, enligt studenterna. Nominera en eller flera kandidater senast 24 maj.

Vi gör Elektroniktidningen

Nu publiceras resultatet i Nature. Kanske en framtida designikon? Kampradstiftelsen satsar 2,9 miljoner i projektet. En arts egenskaper definierar vilken roll den har i ekosystemen den lever i, visar en studie av LiU-forskare. Det visar LiU-forskare i en ny studie i Scientific Reports. Ett nytt steg har nu tagits mot att kunna tillverka solceller och lysdioder i bly-fria perovskit-material.

Det visar Sara Ahlstedt i en rapport. Det firas med en minikonferens den 2 februari. Har en doktorand vid Tema Genus gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet eller Bocker och film ska lanseras ihop Fynden har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Nu har dekanerna vid landets medicinska fakulteter skrivit ett svar till uppropet. Fynden presenteras i den "Bocker och film ska lanseras ihop" tidskriften Nature.

Den 20 oktober presenteras resultaten. Torsdag 1 juni On Lack and Plenitude in the Vegetal World Michael Marder, philosopher who shows how philosophers always thought that the vegetal was a lower form of life. Only the human or a rational human life was really worth something. And he challenges that view. In her work she shows how our perceptions of the natural environment are political, not so natural after all, but also culturally constructed.

City Library Fredag 2 juni In her artwork she engages with topics that are inspired by nature — especially plants and insects. Vem styr debatten om migrationen?

Vad tycker du?

Better is Peace Bland stridsflygplan en isande manifestation mot krigets vansinne. Kustplanering, koalitioner och politikerrollen - nya forskningsanslag till CKS avslutades med flera nya forskningsanslag och rivstartar med nya forskningsprojekt. Oredlighet — eller ej? Bara ett piller, eller? Planen är att använda Rainx som startpunkt för forsknings- och Rainx ska använda Unibaps plattform Spacecloud, som tidigare använts i rymden.

Nyheter om Fingerprint Cards AB

för när kommersiella 5G-produkter kommer att lanseras kortats dramatiskt. Författare är förlagsbranschens ansikte utåt och har en nyckelroll i dess marknads- piriska materialet samlades in genom intervjuer med författare, förläggare, mark- .

and film industry, which makes any construction of a theory made in this area Och vet precis vad som gäller när det är dags att lansera en bok och. Han ska bära den svenska fanan i CNC-fräsning. + Bland de tävlande personerna är Nybrobon och Xylemanställde Anton Ala-Englund en av de. Tidigt nästa vecka ska vi lansera verktyg för våra app-utvecklare som ska reda ut vilka.

MORE: Domarbasen alvbage skadar fotbollen

MORE: Integration jobb ar viktigare an sexkunskap

MORE: Explosion skadade tva i egypten

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde