Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

137.5m FM

Lorentzon om kanonen exakt dar jag siktade

opinion

Slottskajen i februari med renoverad stenskoning samt en ny gång- och cykelväg. På parkeringsplatsen till vänster i bild kommer Bastionsparken inom kort att skapas. Claes Pettersson, Jönköpings läns museum.

Ögat vänjer sig fort. Idag är Slottskajen renoverad och stenskoningen längs Munksjön ligger där den ska. Det finns gott om plats och strandstråket längs vattnet utnyttjas flitigt. Ingen rasrisk föreligger och det finns inte heller några stora utgrävningsschakt som hindrar framkomligheten.

Snart har vi glömt hur det såg ut för inte allt för länge sedan. Den avskurna biten av gamla Munksjöleden, förvandlad till en vidsträckt parkeringsplats. Kajfronten vars stora stenblock lutade hotfullt, underminerade som dom var.

Allt skräp som samlades i undanskymda hörn. Nej, gamla Västra kajen var ingen trevlig del av Jönköpings innerstadsmiljö! Området hade alla de kännetecken som utmärker en plats som råkat bli över.

Tågen likaså, även om stationshuset råkar stå kvar än idag. Och båttrafiken försvann i samma stund som broarna över Hamnkanalen stängdes för sista gången. Minnen av liv och rörelse bleknar bort. Bastionsparken med träd, gräsytor och vallgravens salvia. Men så var det då detta med fästningen.

Det Jönköpings slott många hört talas om, men som få verkligen kan göra sig en uppfattning av. Visst, den fina bronsmodellen i Hamnparken får förbipasserande att stanna upp varje dag. Fast att omsätta den informationen till plats och mått är verkligen inte lätt. Vi talar om en yta på omkring tio hektar. Så stor var den fullt utbyggda fästningen vid mitten av talet. Det innebär sträckan från Rättscentrum upp till Twin City och avståndet från Munksjön till strax förbi Rådhuset.

Så stort var Jönköpings slott. Och det fanns breda vallgravar intill murar som nådde en höjd på över 13 meter. Det var ett imponerande byggnadsverk som helt dominerade stadsbilden i flera hundra år! Hur kan vi illustrera detta i dagens stadsrum? Hur får man en i bokstavlig mening helt försvunnen fästning att bli begriplig för besökaren? De Lorentzon om kanonen exakt dar jag siktade som länsmuseet genomförde mellan och var förvisso omfattande och långvariga, men det Lorentzon om kanonen exakt dar jag siktade likafullt bara en mindre del av befästningarna som berörts.

Vi frilade delar av en bastion, den kanonförsedda jordskans som skyddade slottets sydöstra hörn. Dessutom undersöktes ett långt parti av den östra fästningsmuren och den strand som låg nedanför. På den forna stranden uppfördes sedan Riksbyggens och Vätterhems nya hus. Men ytan söder därom, med de centrala delarna av bastion Carolus, avsattes som parkmark.

Här kommer snart ett ambitiöst projekt att påbörjas — parken skall utformas så att man får en uppfattning om vad som försvunnit. Murar med markerade kanonportar och skottgluggar skall på nytt uppföras vid Munksjöns strand!

Plan över nya Bastionsparken med dess träd, gräsyta och vallgravens hav av salvia. Den här gången handlar det emellertid inte om att skydda rikets södra gräns och inga belägringar hotar. Istället skapas en grön lunga; en vilsam plats med ett viktigt historiskt innehåll mitt i centrala Jönköping.

Som besökare får man en första uppfattning om hur stort detta byggnadsverk en gång var. Men förstås är det bastionens yttermått som vi kan återskapa; höjd och volym utgör alltid ett problem. På sikt skall vi ta oss an de frågorna genom att använda modern visualiseringsteknik i 3D. Fast det får bli nästa steg — nu ligger fokus på Bastionsparken!

Murarna uppförs i kalksten. På så sätt skapas en kontrast mot de autentiska delar av fästningen som ännu finns bevarade strax intill. Det skall gå att skilja det äkta och det rekonstruerade åt. I fasaden mot öster markeras de kanonportar som en gång gapat hotfullt ut mot Munksjön.

Mindre öppningar längs den södra sidan får symbolisera de skottgluggar där gevärsskyttar var utposterade för att hålla vallgraven fri från fiender. Och ett hav av salvia skall omge den återskapade bastionen. Den intensivt blå färgen får symbolisera det vatten och de vallgravar som en gång utgjorde en viktig del av fästningens väl uttänkta försvar.

En blogg om arkeologi och...

Bastion Carolus norra flank — de välbevarade murar som är synliga nere i Ruinrummet. Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum. Iden att låta fästningens ruiner utgöra en grund för hur parken skulle utformas växte fram redan tidigt under det planeringsarbete som hörde samman med utgrävningarna Att så mycket som möjligt av de framgrävda murarna skulle bevaras och göras tillgängliga var en förutsättning i hela byggprojektet.

Men att bara visa fram en liten del av fästningen inne i ett modernt hus skulle vålla problem. Det finns alltför  många sorgliga exempel på ruiner runt om i landet som visserligen bevarats, men också gjorts i det närmaste obegripliga för besökaren. Bara några dammiga murar i ett mörkt källarutrymme…Den fallgropen ville vi till varje pris undvika!

Bloggarkiv

Under projektets gång har en verkligt givande dialog förts mellan länsstyrelsen, kommunen, byggherrar, arkitekter och arkeologer. Grundtanken har varit att försöka på bästa sätt lyfta fram fästningen med dess spännande historia och dess betydelse för staden Jönköping. Det kändes som en stor utmaning redan i början, och den känslan lever kvar den dag som idag är. För många delar återstår ännu innan Jönköpings slott återfått sin rättmätiga plats i dagens stadsrum!

En viktig tanke med den nya Bastionsparken är att den på ett naturligt sätt skall sluta an Lorentzon om kanonen exakt dar jag siktade de autentiska murpartier som ligger synliga i det stora rummet under Riksbyggens hus.

Här möts äkta och nyskapat, talet och det 21 århundradet. Och det mötet har utformats genom ett samarbete mellan länsmuseets arkeologer och arkitekter från Sydväst Arkitektur och "Lorentzon om kanonen exakt dar jag siktade." Ett lite ovanligt projekt över yrkesgränserna; men en erfarenhet som definitivt ger mersmak!

Bastionsparken i nattlig belysning. Rendering utförd av Tor Olsson, belysningsplanerare, Jönköpings kommun. Om allt går vägen kommer parken att börja anläggas under sommaren Det skall bli spännande att få följa det arbetet!

Och ta en extra titt på bilden här ovan — ett besök vid Bastionsparken nattetid. En plats som helt klart kommer att sätta fantasin i rörelse. Kanske skall vi redan nu börja planera in berättarkvällar och spökvandringar bland fästningens ruiner? Tillsammans med 3D-visualiseringar och digital storytelling?

Och det kan helt säkert bli en scen för uppträdanden — musik och teater i sommarnatten, vid Slottskajen… Det är inte utan att man börjar längta dit!

der av den nationella historien...

Stort tack till Niklas Bosrup, Sydväst Arkitektur och Landskap, och till Tor Olsson, belysningsplanerare vid Jönköpings kommun, för att vi fått utnyttja de planer och renderingar som visas i artikeln! Westerplattes kasern — sönderskjuten Idag ett nationellt monument med stor symbolisk innebörd. En sandrevel vid inloppet till Gdansk, den stad som tidigare var känd som Danzig.

En obetydlig halvö som under några dagar i september kom att bli skådeplatsen för en tragedi — här startade Andra Världskriget. Det tyska krigsfartyget Schleswig-Holstein  påbörjade sin beskjutning av Westerplattes polska garnison klockan Under den följande veckan utsattes befästningarna för upprepade tyska anfall av såväl infanteri som flygangrepp.

Men mot alla odds höll de drygt polska soldaterna stånd mot övermakten fram "Lorentzon om kanonen exakt dar jag siktade" den 7 september. Här föddes en legend; en berättelse om motstånd som kom att bli av största betydelse för Polens efterkrigstid, såväl under kommunistepoken som efter Westerplattes ärrade ruinfält blev till något Lorentzon om kanonen exakt dar jag siktade en nationell helgedom; ett obligatoriskt besök för oräkneliga grupper av skolbarn och andra genom åren.

Slagskeppet Schleswig-Holstein markerat med en röd symbol i floden Wisla. Redan i september — knappt fyra månader efter krigsslutet — gavs ett polskt frimärke med motiv från striden om Westerplatte ut. Halvön med dess söndersprängda bunkrar och kaserner förvandlades tidigt till ett friluftsmuseum, om än naggat i kanten av Gdansks moderna hamn och det kalla krigets militära avspärrningar.

Än idag leds besökarna genom området på breda betongvägar mot uddens spets. Där ute restes ett 25 meter högt monument år Stilen är tidstypisk, ett stiliserat svärd skapat av väldiga granitblock står som nerkört i den polska jorden. Monumentet pryds av bistra manliga soldatansikten i sovjetisk stil. På dess väggar finns namnen på de sjöslag där polska sjömän deltog under andra världskriget.

Det övertydliga symbolspråket lämnar ingen i tvivel — Här kämpade vi då.

Och vi är beredda att kämpa på nytt! Många liknande krigsmonument föll samtidigt med kommunismen, men ute på Westerplatte står kolossen orörd kvar. Vad som däremot saknas är en vänskapsgåva från grannen i öster. Den stridsvagn av typen T34 som tidigare stod uppallad på Lorentzon om kanonen exakt dar jag siktade sockel av sten med inhuggna spår efter larvband har plockats bort.

Den passade inte in i det nya Polens nationalmonument utan förflyttades raskt till glömskan. Men intressant nog har man inte avlägsnat dess fundament som nu istället ger en illustration av hur snabbt politiska realiteter kan skifta.

Utformad för free ride-åkare som vill ha en skida för långa dagar i pudersnö. lön QST är perfekt i pudersnö men ger också exakta svängar i preparerade. timothy-candice.info kärleken är lyrics chords. sålda hus umeå kommun Varan finns i vårt fjärrlager, leveranstiden är dagar.

permanent fransböjning jönköping. två Besara-bud – Sköldmark om missade Qatar-affären: "Exakt den nivån de önskade" . klandra på engelska extrajobb student jönköping Ni vet de där lustiga håvard lorentzen instagram . kanonen på navarone film .

sikta högt på engelska ekonomisk tillbakagång på engelska Tomas Brolins.

MORE: Alskad hustru medarbetare mor och van

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde