Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

101.1m FM

Edf verkar ge upp british energy

opinion

Den är intressant på många sätt. Priset på elström från Hinkley blir högt — just nu ca £ per MWh vilket motsvarar 1 kr per kWh — och räknas hela tiden upp med inflationen vilket kan bli extra kännbart efter Brexit som ökat den:. Given its commitment to building Hinkley Point C, the government had no choice but to make EDF an offer that was too good to resist. It offered to guarantee EDF a fixed price for each unit of energy produced at Hinkley for its first 35 years of operation.

That gap is currently around £ The government also requested monthly updates on the arrangements, but the NAO says it did not receive these. There had been a storm the night before my visit, and the site was a series of muddy puddles.

As the bus made its way around, it became increasingly clear that the development was nowhere near where it was projected to be. Men man tänker förstås på fladdermössen t. Some of the logistical difficulties involved in building Hinkley Point C are so elaborate that they resemble satire. This part of Somerset is home to a flourishing population of at least eight different sorts of bat, including one of the last remaining colonies of barbastelle bats, which are protected by strict wildlife laws.

EDF were given permission to cut down the trees that are home to the bats, only on the condition that they would be replaced by movable trees in huge boxes. Portabla fladdermusträd — genialiskt! Tyvärr fungerade det inte och en miljöfond fick istället försöka Edf verkar ge upp british energy djuren.

Det frågade min kärnkraftsskeptiska biologilärare under ett studiebesök på Forsmark Edf verkar ge upp british energy början av talet, efter guidens långa föreläsning om ren och säker energi — med de gulliga sälarna i lagunen som tar tillvara reaktorernas uppvärmda kylvatten som trumfkort.

Guiden svarade snipigt att ett så osannolikt scenario inte var något man räknade med. Ett svar som förstås hade varit otänkbart i dag. Som svar på framtidens energiförsörjning pratar kärnkraftsförespråkare ofta om 4G.

Senaste inläggen

Dessa reaktorer ska kunna använda gammalt kärnavfall som nytt bränsle och ha högre säkerhet än konventionella reaktorer. Här återges en intressant artikel i ämnet av Jim Green översatt från engelska. Det misslyckade japanska försöket med 4G illustreras av reaktorn Monju som lades ner nyligen. Generation 4G fast breeder reaktorer har länge framhållits av kärnkraftsentusiaster skriver Jim Green, redaktör för Nuclear Monitormen Japans beslut i september att överge Monju 4G reaktor är ännu en spik i kistan för denna misslyckade teknik.

Enligt Green blir 4G reaktorer inte ett huvudspår trots påståenden från kärnkraftslobbyister. Men uppgifter från WNA själva visar att påståendet inte stämmer. WNA listar åtta 4G reaktorer idag, men en av dem har inte startat sin verksamhet, och en annan Monju är misslyckad och har just lagts ner. Låt oss säga att det finns sex 4G reaktorer Edf verkar ge upp british energy är inte verksam men kanske i framtiden.

Här är listan baserad på WNAs tabeller:. Naturligtvis finns det alltid en morgondag: Men en stor majoritet av dessa 13 projekt — kanske alla — saknar både godkännande och finansiering. Snabba Edf verkar ge upp british energy kommer inte att dominera.

Land efter land har övergett tekniken. Kärnfysiker Thomas Cochran sammanfattar historien: Programmet i Indien visar inga tecken på framgång och programmet i Kina är bara på ett mycket tidigt stadium i utvecklingen. Det senaste bakslaget var beslutet av den japanska regeringen vid ett extra regeringssammanträde den 21 september att överge planerna på att starta om Monju Bridreaktorn. Monju startademen stängdes i december efter en läcka av kylvätskan natrium och bränder.

Reaktorn startade inte om förrän i maj och den stängdes igen tre månader senare efter att en bränslehanteringsmaskin tappades i reaktorn under en revisionsavställning.

I november visade det sig att Japan Atomic Energy Agency hade misslyckats med att genomföra regelbundna inspektioner av nästan Utbildningsminister Hirokazu Matsuno sade den 21 september att försök att hitta en alternativ operatör misslyckats.

Avveckling har också en rejäl prislapp — betydligt mer än för konventionella lättvattenreaktorer. Allison MacFarlane, tidigare ordförande för amerikanska Nuclear Regulatory Commission, gjorde nyligen denna sarkastiska bedömning av den snabba reaktorteknologin: Många länder har försökt om och om igen.

Vad som verkligen är imponerande är att många regeringar fortsätter att finansiera en bevisligen misslyckad teknik. Japan illustrerar tydligt MacFarlane: Trots Monju fiaskot, vill den japanska regeringen fortsätta spelet om 4G reaktorer, antingen genom att starta om Joyo, en experimentell snabb reaktor stängd sedan på grund av skador på komponenter i reaktorhärden eller bedriva gemensam forskning "Edf verkar ge upp british energy" Frankrike.

Ett företag är inte bättre...

Varför skulle Japan fortsätter sitt engagemang i snabba reaktorer? Troligtvis har regeringen inget intresse av snabba reaktorer i sig, men att ge upp Edf verkar ge upp british energy göra det svårare att motivera fortsatt arbete med den delvis byggda upparbetningsanläggningen Rokkasho. Att tillhandahålla plutoniumbränsle för snabba reaktorer var ett av de viktigaste skälen för Rokkasho.

Indiens 4G program har också varit ett misslyckande. Det dröjde till innan FBTR började leverera en liten mängd el till nätet. Verksamheten med FBTR har varit behäftad med flera olyckor. Konstruktion har tagit mer än dubbelt så lång tid som förväntat. I juli meddelade den indiska regeringen ännu en försening, och det finns skepsis om den schemalagda starten i mars kommer att realiseras. Indien har en historia av att göra absurda prognoser för såväl snabba reaktorer som lättvattenreaktorer — och har misslyckas med att uppfylla sina mål tio gånger om.

Indiens Department of "Edf verkar ge upp british energy" Energy DAE har i årtionden planerat byggandet av hundratals snabba reaktorer — till exempel är prognosen enligt ett DAE dokument från att ,5 gigawatt GW ska komma från 4G reaktorer Men Indien har en historia av att göra absurda prognoser för både snabba reaktorer och lättvattenreaktorer — och inte uppfylla en bråkdel av dem. Princetonakademikern MV Ramana skriver: Idag, mer än sex decennier efter att de storslagna planerna för tillväxt först tillkännagavs, är löftena ännu inte uppfyllda.

Det brittiska flygbolaget British Airways...

Det senaste tillkännagivandet om förseningen av PFBR är ännu en påminnelse om att bridreaktorer i Indien, liksom på andra håll, måste betraktas som en misslyckad teknik och att det är dags att ge upp dem. Ryssland program för 4G reaktorer är det enda som kan beskrivas som något annat än ett misslyckande.

Men det har inte varit någon succé heller. Det har förekommit 27 natriumläckor i BN reaktorn, fem av dem i system med radioaktivt Edf verkar ge upp british energy och 14 läckor åtföljdes av eldsvåda i natriumet.

Den ryska regeringen publicerade ett dekret i augusti som beskriver planer på att bygga 11 nya reaktorer under de kommande 14 åren. Av de 11 föreslagna nya reaktorerna, är tre snabba reaktorer: Men liksom Indien, har den ryska regeringen en historia av att förutspå en snabb och kraftig expansion av kärnkraft — och misslyckas kapitalt att uppfylla målen.

Det är mycket troligt att den nuvarande ekonomiska krisen, den djupaste i historien Edf verkar ge upp british energy Sovjetunionen kollapsade, kommer att skära bort de flesta av de nya reaktorerna. Som Vladimir Slivyak konstaterade nyligen i Nuclear Monitor: Dekretet i augusti signalerar visserligen ett nytt intresse för att återuppliva BN reaktorprojektet, som avbröts på obestämd tiddå Rosatom framhöll behovet av att förbättra bränslet till reaktorn och ifrågasatte kostnadsnyttan av projektet.

Kina har en 20 MWe experimentell 4G reaktor, som varit i drift sammanlagt mindre än en månad under 63 månader från starten i juli till oktober För varje timme reaktorn var inkopplad undervar den bortkopplad i fem timmar, och tre snabbstopp förekom. Huruvida dessa reaktorer kommer att byggas är fortsatt osäkert — projekten har inte godkänts — och det skulle vara ett jättesteg från en enda kommersiell 4G reaktor till en flotta av dem.

Den franska energijätten EDF meddelade...

Enligt WNAkommer Edf verkar ge upp british energy beslut om att gå vidare med eller avbryta projektet med en 4G reaktor på 1. En långt mer troligt scenario är att Kina kommer att ha 0 GW 4G reaktorkapaciteten Observera att kärnkraftslobbyister klagar på att vind och sol producerar oregelbundet.

Men den avvisade fullständigt förslaget och skriver i sin rapport i maj att avancerade 4G reaktorer är en osannolik teknik och inte lönsamma inom en överskådlig framtid, att utvecklingen av ett sådant förstagångsprojekt skulle innebära en stor kommersiell och teknisk risk; att det inte finns någon licens, inte en kommersiellt beprövad konstruktion och att utveckling skulle kräva betydande kapitalinvesteringar; och att el från sådana reaktorer inte har Edf verkar ge upp british energy sig vara kostnadseffektiva eller kunna komma att konkurrera med nuvarande lättvattenreaktorer.

Bara reaktorårs världsomspännande erfarenhet finns av snabba reaktorer. Det är 42 gånger mer erfarenhet med konventionella reaktorer eller Och de flesta av de erfarenheter med snabba reaktorer man fått antyder att de innebär mer problem än de är värda. Bortsett från de länder som nämns ovan, finns det väldigt lite intresse för 4G reaktorteknologi.

Tyskland, Storbritannien och USA avbröt sina reaktorprogram för prototyper under och talet. På talet förutspådde 4G förespråkarna att världen skulle ha tusentals reaktorer detta årtionde. Idag förutspår de kommersialisering omkring Prestandan hos Superphénix reaktorn var lika dyster som för Monju. Observera att 4G lobbyister klagar på oregelbunden energiproduktion från vind och sol! En artikel i Bulletin of the Atomic Scientists sammanfattade det världsomspännande misslyckandet med 4G reaktorteknologin: På talet förutspådde 4G-förespråkare att världen skulle ha tusentals 4G-reaktorer detta årtionde.

Idag säger de kommersialisering cirka Även om 4G-reaktorer står inför en dyster framtid, kommer retoriken att "Edf verkar ge upp british energy." Akademikern Barry Brook från Australien har skrivit ett stycke om 4G-reaktorer för Murdoch press Så detta är kärnkraftslobbyisternas strategi — att överdriva påståenden om 4G-reaktorer och övriga fjärde generationens reaktorbegrepp, låtsas att de är nära genombrott, och vara ovarsamma med sanningen.

En tidigare version av denna artikel har publicerats i Nuclear Monitor. Inte bara Toshiba gör enorma förluster på kärnkraft. Other nuclear utilities around the world are also in deep trouble.

Här gäller istället fotogen- och karbidlampa som ljuskälla. Dessutom råder fotogenbrist i landet. Men nu skulle det bli ändring. I Västerbottens-Kuriren beskrivs elektrifieringen av Holmön i tre artiklar.

Klicka på bilderna för att förstora. En allmän förstämning och oro förspörjes bland befolkningen i länets icke elektrifierade delar med anledning av den redan så gott som fullständiga fotogenbristen. Länsstyrelsen hemställer, att k. Borrning efter skiffergas skjuts upp på grund av statlig utredning. studien och man ska också undersöka hur kommuner kan ges större möjlighet att påverka till vilka företag, och under kraftverk baserat på bränslecellsteknik – Noeul Fuel Cell Power Plant.

. elintensiva industrier – men utsikterna verkar begränsade. It offered to guarantee EDF a fixed price for each unit of energy produced at employed by EDF was advising the UK government how much to pay EDF. men att ge upp skulle göra det svårare att motivera fortsatt arbete med den för vindkraftproduktion i längden skulle undantas verkar inte sannolikt.

I det perspektivet verkar vind- och solceller vara vinnarna. Vindkraft och solceller går inte att skala upp snabbt. än någon fördel som intermittenta förnybara energikällor som sol och vid kan ge. David MacKay reder ut förutsättningarna att ersätta fossil energi med förnybar i boken Sustainable Energy.

MORE: Definitionen av sexig verkar vara en het potatis

MORE: Visar upp sitt mest valbekanta ansikte

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde