Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

120.1m FM

Pappa slog sexarig dotter doms till boter

opinion

Mamman ringde en kväll till larmcentralen och berättade att hennes sexåriga dotter inte andades eller hade någon puls. Flickans styvpappa utförde då hjärt- och lungräddning på flickan som kort därpå hämtades av ambulans. På akutintaget uppmättes flickans puls till cirka 20 slag i minuten och hennes andning till två-tre andetag i minuten. Flickan var också kraftigt nedkyld och blåaktig i huden. Hjärt- och lungräddning I det akuta skedet fick flickan hjärt- och lungräddning och elektrisk defibrillering ett tjugotal gånger men efter ett par dagars sjukvård vaknade hon upp och idag är hon helt Pappa slog sexarig dotter doms till boter. Flickan har i förhör berättat att hennes mamma och styvpappa brukar slå henne och duscha eller bada henne i iskallt vatten om hon har varit olydig eller "sagt fel saker".

Flickan har också berättat att hennes mamma har förbjudit henne att berätta om detta för någon utomstående. Mamman och styvpappan åtalades vid Uppsala tingsrätt för grov fridskränkning och synnerligen grov misshandel - för att medvetet har försatt flickan "i Pappa slog sexarig dotter doms till boter livsfarligt tillstånd av vanmakt alternativt tillfogat henne livsfarlig kroppsskada".

Underlåtit att ingripa Enligt åklagaren har de åtminstone "underlåtit att ingripa" trots sin så kallade garantställning - alltså det juridiska ansvar som följer av att ha ansvaret för ett barn.

Det finns flera uppgifter i flickans läkarjournal om att hon har haft en kroppstemperatur på 24–26 grader men också om temperaturer runt 35 grader. Enligt tingsrätten kunde variation inte ha varit så stor under de timmar som mätningarna gjordes och enligt tingsrätten kunde det därför  handla "felaktigt handhavande av termometern".

I bestraffningssyfte tvingade styvpappan en...

Styvpappan dömds dock till 18 månaders fängelse för grov fridskränkning mot flickan - bland annat för att han vid upprepade tillfällen har slagit henne med ett bälte och för att ha tvingat henne till iskalla duschar. Tingsrätten skrev i sina domskäl:.

Styvpappan döms till sammanlagt fem...

Vad gäller slagen med bälte har hon berättat att hennes mamma sa åt S styvpappan att sluta, om han slog många gånger.

Hon har också berättat att hon tror att hennes mamma hörde S säga åt henne att gå in i badet och att mamman visste om att hon skulle duschas i kallt vatten och tyckte att det var okej. Mamman frias helt Tingsrätten ansåg dock att bevisningen inte räckte och mamman friades därför även i denna del. Åklagaren överklagade domen till Svea Pappa slog sexarig dotter doms till boter som nu har kommit med sin dom.

Hovrätten dömer både styvpappan och mamman för synnerligen grov misshandel efter att "omfattande" ny bevisning har presenterats. Efter genomgång av omfattande medicinsk utredning, finner hovrätten att det i praktiken är uteslutet att det finns något annat förhållande än själva nedkylningen i sig som kan förklara flickans mycket låga kroppstemperatur.

Livsfarligt tillstånd Enligt hovrätten är det bevisat att det är styvpappan som har tvingat flickan att bada i kallt vatten och därmed försatt henne i "ett livsfarligt tillstånd av nedkylning". Mamman döms inte för att aktivt ha deltagit i gärningen men döms ändå enligt principen om så kallat garantansvar.

Den man som tvångsbadade sin...

Kvinnan döms till fem års fängelse och styvpappan - som dessutom döms för grov fridskränkning mot flickan - döms till fem och ett halvt års fängelse. Mamma ingrep inte när dottern straffbadades i kallt vatten - döms till fem års fängelse Publicerad Den man som tvångsbadade sin sexåriga styv-dotter så att hon hamnade i ett livsfarlig nedkylt tillstånd döms av hovrätten till fem och ett halvt års fängelse för synnerligen grov misshandel.

Även flickans mamman döms till fem års fängelse eftersom hon inte har ingripit för att stoppa styvpappans "bestraffning" mot flickan. Både mamman och styvpappan friades därför i denna del. Tingsrätten Pappa slog sexarig dotter doms till boter i sina domskäl: Tipsa via e-post Din e-post: Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig? I bestraffningssyfte tvingade styvpappan en sexårig flicka att ligga i iskallt vatten, utan Mamma och styvpappa döms till fängelse – tvångsbadade sexårig dotter.

Det var i slutet av november som en pappa slog sin son i Vimmerby kommun. han slog sin sexårige pojk och pappan tror att sonen kan ha förväxlat tillfällena. En pappa i Helsingborg slog sin sexåriga dotter i ansiktet i en mataffär. Nu har domen kommit – och han klarar sig undan med böter.

Pappa duschade dotter i kallt...

MORE: Mopedungdomar kan ligga bakom brandattentat mot moske

MORE: Nagra mycket konstiga domslut

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde