Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

140.7m FM

Hinduiskt tempel lag under indisk moske

opinion

Sonen i familjen, Alim, får något hårt i blicken då han ser bilden av politiker. Han kallar honom en mördare som bör sitta inne på livstid. Som muslim är han orolig för sin framtid och skräms av hindunationalisternas frammarsch. Han är inte speciellt religiös, tar sig ibland ett glas och slarvar med att besöka moskén.

Men hindunationalisternas tillväxt har gjort honom Hinduiskt tempel lag under indisk moske på att det finns indier som vill kasta ut honom ur det land hans släkt levt i sedan hundratals år tillbaka.

Alim tror att den ökade fientligheten mot Indiens muslimer beror på att hinduerna genomgår en identitetskris. De snabba förändringarna i samhället har gjort att allt fler hinduer känner sig rotlösa och börjat ställa sig frågan vad som gör dem till indier. Enligt Alim har RSS lyckats fånga sökandet efter den förlorade identiteten hos framför allt lägre medelklass i städerna och fört fram tesen att det är hinduismen som är Indiens kärna.

Senaste kommentarer

Problemet med denna definition är att den utesluter muslimer, buddhister och kristna. De behöver de andra, vi muslimerna, för att enas och inte splittras upp i kast och klass, säger Alim.

Hinduiskt tempel låg under indisk...

Hinduism är ett namn som andra satt på Indiens inhemska religion. Ingen av de heliga hinduiska texterna nämner någon gång ordet hinduism.

Hindu och Indien har båda samma språkliga ursprung som kommer från floden Indus. Hindu var från början inte en religiös term, utan det var först under det brittiska kolonialstyret som det blev en beteckning på dem som inte var muslimer, kristna eller buddhister. När muslimerna invaderade norra Indien och bildade riken var det första gången som en främmande folkgrupp inte assimilerades in i det hinduiska samhället.

Enligt författaren Nirad Chaudhury var kastsystemet tidigare inte stängt och fungerade som ett sätt att minska spänningen i samhället. Genom att ta upp främlingar i kastsystemet lyckades hinduerna avväpna motståndaren. De så att säga sögs upp i Moder Indiens mjuka famn och blev en del av den indiska myllan.

Men muslimerna ville inte bli en del Hinduiskt tempel lag under indisk moske detta moras, för genom att acceptera en placering i det hierarkiska kastsystemet innebar det att de frånsade sig sin religion. Därför ställde sig muslimerna utanför kastsystemet. Brahmanerna kan inte förlåta dem för detta och det är därför som många högkastiga misstror muslimer. Hinduer talar ofta om sin kulturs tolerans.

Men detta gäller bara om nykomlingar accepterar den sociala rangordningen och Hinduiskt tempel lag under indisk moske de inte ifrågasätter brahmanernas överhöghet, påpekar Nirad Chaudhury. Roten till konflikten mellan hinduer och muslimer har även sin orsak i att de muslimska erövrarna tog med sig en fullt utvecklad kultur och etablerade sig som härskare. Det väldiga Mogulväldet styrde över Indien från talet fram till talet då britterna tog över landet.

Bland hinduer har det efter delningen av landet vuxit fram en misstanke att landets muslimer inte är patrioter som är beredda att offra sig för nationen utan har sin lojalitet till den muslimska världen. Han hade muslimerna i åtanke då han förde fram dessa synpunkter. Muslimerna porträtteras av RSS som odemokratiska, antimoderna och omoraliska därför att de föder många barn och har rätt att ta fyra hustrur. Det finns en demografisk skräck bland hinduerna att muslimernas stora barnkullar skall göra dem till en minoritet i sitt eget land.

Hinduerna fick vatten på sin kvarn då tidningen Indian Hinduiskt tempel lag under indisk moske publicerade statistik som visade att hinduerna skulle bli en minoritet år Den muslimska pånyttfödelsen har dessutom gjort att hindunationalister börjat misstänka att de indiska muslimerna egentligen sympatiserar med Pakistan och har hemliga förbindelser med arabvärlden.

Att klassa islam som något främmande i den indiska moderjorden är ett vapen som hindunationalisterna använder för att alienera muslimerna och gör det lättare att framställa dem som potentiella femtekolonnare. Attacken mot parlamentet i New Delhi av fyra militanta muslimer från Pakistan hösten och beskjutningen av det amerikanska konsulatet i Calcutta några månader senare gjord hinduerna ännu mer misstänksamma mot landets muslimer.

De misstänks ha kontakter med främmande makters säkerhetstjänst. Hindunationalisterna återkommer ofta till fallet med den muslimska kvinnan Shah Bano för att visa på muslimernas illojalitet, att de inte respekterar landets lagar och kräver särbehandling.

Shah Bano var gift med en jurist som då han gifte om sig försköt henne.

Det finns ingen fiendskap mellan...

Shah Bano stämde sin make och krävde underhåll. Maken överklagade och förklarade att enligt muslimsk lag, sharia, behövde han inte fortsätta att betala underhåll till henne efter idda, en period av tre månader efter skilsmässan.

Demonstranterna kräver att ett hinduiskt...

Fallet togs upp av Högsta domstolen som beslutade att den frånskilda makan skulle få underhåll. Domen gjorde många muslimer arga och de kritiserade domstolen för att försöka tolka Koranen.

Muslimerna kände att deras religion var hotad och över muslimer gick ut på gatorna och demonstrerade. Den dåvarande premiärministern Rajiv Gandhi var orolig för att förlora muslimska röster i nästa val och backade. Domen ändrades till att en muslimsk man endast behöver betala underhåll till sin frånskilda fru i tre månader. Några progressiva muslimer blev upprörda Hinduiskt tempel lag under indisk moske lämnade regeringen, men de var i minoritet.

Muslimernas mobilisering i Banofallet uppfattades av hindunationalister som ännu ett bevis på att muslimsk fundamentalism växer sig allt starkare i Indien och att de inhemska muslimerna har förbindelser med radikala rörelser i Pakistan och Arabvärlden.

Efter delningen av Indien infördes det speciella lagar Hinduiskt tempel lag under indisk moske indiska muslimer. Om det förekom misstankar om att en muslim tänkte åka till Pakistan blev hans eller "Hinduiskt tempel lag under indisk moske" egendom konfiskerad. Indiens förste industriminister Shyama Mukherjee skickade i hemlighet ett brev till alla departement och statliga förvaltningar och uppmanade dem att inte anställa muslimer.

Han ansåg att de kunde vara illojala mot den nya indiska nationen. Det var liknande argument som lade grunden till den höga arbetslösheten bland dagens muslimer. Enligt en undersökning som gjordes i början av talet är de ekonomiska förhållandena för muslimer i många fall värre än daliternas.

Hinduerna litar inte på muslimer och därför får de inga statliga jobb. Muslimska företagare diskrimineras och tilldelas inga statliga kontrakt. Över 80 procent av muslimerna beräknas leva under fattigdomsstrecket. Muslimer överlever genom att vara småhandlare, taxichaufförer, lastbilsförare, rickshawförare, frisörer, rörmokare eller snickare. Få går klart grundskolan och ännu färre avslutar collegestudier. Antalet som studerar på universitet är ännu lägre. Allt detta har lett till att den muslimska befolkningen nära på har nått ruinens brant och tvingat in många ungdomar på den kriminell banan, vilket ytterligare ökat hinduernas misstänksamhet mot muslimerna.

Islamforskaren Rafiq Zakaria anser att hindunationalisternas krav på att moskéer skall rivas bara leder till att muslimerna kommer att känna sig ännu mer utanför det indiska samhället, vilket kan leda till att islamister får större makt över de muslimska ungdomarna. Han anser att muslimer inte är helt oskyldiga till den dåliga relationen de två trossamfunden emellan.

Vissa indiska muslimers uttalanden har inte direkt hjälpt till att lätta på friktionen i landet. Muslimerna sysslar med ett kollektivt masochistiskt självhat, anser Rafiq Zakaria. Förlusten av makten över Indien är för dem en konstant förödmjukelse som skadat deras självförtroende.

Hinduer och muslimer i Indien levde fridfullt tillsammans i över år. Det som förgiftat stämningen mellan hinduer och muslimer är enligt Rafiq Zakaria delningen av Indien i Hinduiskt tempel lag under indisk moske nationer. Rafiq Zakaria tror att den indiska politiken sedan dess drabbats av muslimfobi. De är lika mycket indier som hinduer, deras hela existens är skapad av att vara födda och uppvuxna i Indien.

Dagens Nyheter

Att behandla dem som främlingar är att såra dem djupt. Konflikten om vilket land delstaten Kashmir skall tillhöra har ytterligare förpestat stämningen mellan muslimer och hinduer.

Om Kashmir skulle tilldelas Pakistan skulle tillvaron för Indiens miljoner muslimer bli prekär. Det skulle leda till våldsamma pogromer mot muslimerna, tror Rafiq Zakaria. Asghar Ali Engineer är ordförande för Centre for Study of Society and Secularism, som arbetar för att skapa förståelse mellan de olika trosuppfattningarna i Indien. Dagen innan jag träffar honom har han tilldelats National Foundation of Communal Harmony Award för sitt arbete med att skapa harmoni i samhället.

Det var första gången utmärkelsen utdelades. Telefonen ringer ideligen från journalister som vill ha en kommentar från pristagaren. Till slut inser Asghar Ali Engineer det omöjliga i att genomföra intervjun och ber sekreteraren att stoppa alla telefonsamtal in till kontoret för att han skall kunna koncentrera sig och förklara den smärtsamma relationen mellan hinduer och muslimer i Indien.

Men de är i dag i minoritet. Hindunationalismens tillväxt har lett till att muslimerna känner sig ännu mer isolerade. Det är en farlig utveckling för Indien, säger Asghar Ali Engineer.

Sedan Indiens självständighet har det inte gått ett år utan blodiga sammandrabbningar mellan muslimer och hinduer. Fundamentalister på båda sidor tar dessa oroligheter som bevis på att hinduer och muslimer inte förstår varandras tro, trots att de levt sida vid sida i över Hinduiskt tempel lag under indisk moske. Kravallerna, menar de, är det ultimata beviset på att aversionerna ligger djupt rotad i folksjälen.

Men Asghar Ali Engineers organisation har gjort flera undersökningar som visar att inga upplopp sedan självständigheten har uppstått spontant därför att folkgrupperna hatar varandra. De vill leva i harmoni med sina grannar.

Kravallerna är planerade av politiker som vill locka till sig röster från en viss grupp av befolkningen. Enligt våra undersökningar är alla kravaller noggrant planerade och systematiskt utförda.

Kravallerna börjar alltid med att någon sprider rykten som exempelvis att en ko har slaktats och kastats in i ett hinduiskt tempel, att moskéer förvandlats till vapengömmor, kvinnor våldtagits eller fredagsbönen störts.

Det är svårt att ta reda på vilka som startade upploppen. En sak är dock säker, det är alltid muslimerna som lider mest. Det är inte den första kastade stenen som sätter igång Hinduiskt tempel lag under indisk moske, utan den fientliga stämning som under månader och år byggts upp genom rykten och propaganda. Sedan behövs det bara en liten reva för att kravallerna skall starta.

En muslimsk pojke som av "Hinduiskt tempel lag under indisk moske" råkade rispa en ko han försökte knuffa undan från ingången till den frisersalong där han jobbade var den utlösande faktorn vid upploppen i Aurangabad i Maharashtra. Sedan har vanligt folk dragits med i tumultet, med det är en annan sak. Kravallerna har sedan ökat dramatiskt, blivit blodigare och våldsammare.

Minst tio människor blev ihjältrampade...

Konflikterna mellan hinduer och muslimer har ofta en ekonomisk grund: Denna bitterhet har utnyttjats av ansvarslösa politiker. Orsaken till oroligheterna i Gujarat vinternmed tusentals döda, berodde på att BJP-politiker under en längre tid spridit propaganda om att muslimer är ett problem, ett hinder för delstatens utveckling och att de tar jobb från hinduer.

När sedan kravallerna bröt ut var de inte spontana, utan mobben som drog fram på gatorna brände bara ner affärer som ägdes Hinduiskt tempel lag under indisk moske muslimer. De etniska konflikterna verkar vara koncentrerade till några få städer. Tiotusentals hinduer demonstrerar i dag för att få bygga ett tempel i 5 extra poliser har kallats in för att säkra området. Många hinduer menar att den gamla moskén byggdes efter att ett tidigare hinduiskt tempel raserats AFP Angående gränser, lagar och pengar så är det här det bästa avtalet.

Demonstranterna kräver att ett hinduiskt tempel ska byggas på Prenumerera; Logga in aktivister har demonstrerat i Ayodhya i Uttar Pradesh i norra Indien. där talsmoskén Babri Masjid förstördes av hinduiska fanatiker en lag som ger klartecken för ett tempelbygge på den omtvistade. Hinduiskt tempel låg under indisk moské. Publicerad I en hemlig rapport fastslår indiska arkeologer att det verkligen stod ett hinduiskt tempel.

MORE: Pappan undersokte 14 arings oskuld

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde