Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.7m FM

Indien okar utlandska investeringar

opinion

Indiens naturtillgångar och energi Indien är Indien okar utlandska investeringar rikt på naturtillgångar, vilka dock knappast är tillräckliga för landets stora befolkning. Järnmalmsfyndigheterna hör till de största i världen men är spridda över landet: Den mesta järnmalmen exporteras. I Bihar och i Rajastan finns koppar, bly, zink och uran.

I söder utvinns guld och den strategiskt viktiga metallen titan, som används i flyg- och rymdindustrin. För att söka nya fyndigheter och öka utvinningen är sedan helt utländska direktinvesteringar tillåtna inom titansektorn.

Nyhetsbrev

Indien har även stora fyndigheter av mangan som exporteras och krom. Landet är självförsörjande på bauxit och hör till världens största producenter av magnesium, glimmer och silver. Indien är en av världens största kolproducenter.

Kolet, som ibland håller låg kvalitet, utnyttjas framför allt som inhemsk energikälla. Länge var man självförsörjande på kol men måste numera importera en del. För att öka den inhemska kolproduktionen sålde det indiska kolmonopolet från början av talet rätten att bryta kol till delstatliga och privata företag.

för investeringsfrämjande åtgärder är Myndigheten...

Någon större ökning skedde dock inte, bland annat därför att kolfyndigheterna främst finns i östliga delstater som Orissa, Jharkhand och Chhattisgarh, där det ibland funnits ett starkt folkligt motstånd mot brytningen. I ett utslag sommaren förklarade dessutom Högsta domstolen att licenser för kolbrytning utfärdade mellan ochdet vill säga under flera olika regeringar, sålts utan insyn till för låga priser, vilket bidragit till den omfattande korruptionen i samhället.

Domstolen menade att en rad licenser kunde komma att återkallas. Det finns vissa fyndigheter av naturgas, som främst används inom industrin, och olja. Det största oljefältet finns i havet utanför Mumbai Bombay. Den indiska oljeproduktionen täcker inte på långt när den ökande inhemska efterfrågan. Tre fjärdedelar av den olja Indien okar utlandska investeringar används importeras.

Samtidigt återexporteras en stor del av oljan sedan den raffinerats i Indien. Energiförbrukningen sker inom två klart avgränsade områden: Inom den förstanämnda används främst ved, kogödsel och Indien okar utlandska investeringar. Denna förbrukning försöker regeringen hålla nere eftersom den medför stora miljöproblem.

Inom den kommersiella delen, som industri, transportväsen med mera, är kol den främsta energikällan. Kol stod för knappt 60 procent av landets totala energiförbrukning. Olja och naturgas har dock fått allt större betydelse. Efterfrågan på energi har ökat stadigt och kommer sannolikt att fördubblas mellan och Den ökade efterfrågan har lett till ständiga elavbrott, eftersom staten inte haft resurser Indien okar utlandska investeringar bygga ut och underhålla elnäten — ett stort hinder för den ekonomiska utvecklingen.

Sommaren drabbades runt miljoner människor i 20 av Indiens då 28 delstater av att elförsörjningen bröt samman under två dygn. Tågtrafiken i östra och norra delarna av landet stod stilla och tunnelbanan i Delhi stannade. Även vattenförsörjningen påverkades i hög grad.

Regeringen vill öka utländska bolags...

Den ökade efterfrågan på el Indien okar utlandska investeringar lett till att energisektorn öppnats för privata, även utländska, investeringar. År var 22 kärnkraftverk i bruk, ytterligare fem höll på att byggas och många fler planerades. Kärnkraften täcker bara närmare fyra procent av energiförbrukningen men beräknas år komma att stå för cirka 25 procent, inte minst efter avtalet om atomkraftssamarbete med USA som undertecknades i oktober Samtidigt skrev Indien och Frankrike under ett långtgående samarbetsavtal som innebär att fransmännen ska förse Indien med nya kärnkraftreaktorer.

Senare har Indien även slutit avtal med Kanada, Australien och Sydkorea. Eftersom Indien är en kärnvapennation har samarbetsländerna varit noga med att avtalen endast gäller civil atomkraft.

Indien undersöker dessutom alternativa energikällor som sol- tidvatten- och vindkraft. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Följ oss på Facebook. Indien är ett av världens största och folkrikaste länder, och en av över den privata sektorn, utrikeshandeln och utländska investeringar. Regeringen vill öka utländska bolags investeringar i Sverige. Företag från Kina, Indien och USA står högst på önskelistan. väntas öka produktiviteten och minska korruptionen. Dragloket i Modis ekonomiska strategi är dock investeringar.

(offentliga, privata och utländska) i infrastruktur.

MORE: Rokning okar risk for brostcancer 2

MORE: Antalet fattiga i varlden okar

DU ÄR HÄR: