Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

143.5m FM

Folkomrostning flyttar eu toppmote

opinion

Det brittiska utträdesavtalet fortsätter att vålla huvudbry i Bryssel. Men EU-minister Ann Linde räknar med att man ska gå i mål inför veckans extra toppmöte. Europaportalen förklarar vad avtalet innebär för EU och Storbritannien.

EU-ländernas EU-ministrar möttes på måndagen i Bryssel vid ett extrainsatt möte för att sätta sin politiska vikt bakom det framförhandlade Folkomrostning flyttar eu toppmote med Storbritannien från förra veckan. Alla detaljer i det sidiga avtalet är inte klara utan är tänkta att mejslas ut under veckan inför det extrainkallade EU-toppmötet 25 november där stats- och regeringscheferna träffas i Bryssel.

Alla frågor är inte utklarade. Hon pekade på att den del av avtalet där synen på hur det framtida samarbetet mellan EU och Storbritannien ska skissas fram blir mycket mer omfattande än man tidigare trott. Stötestenarna är bland annat fiske, Gibraltar och rättvisa konkurrensvillkor.

Försommarens EU-toppmöte flyttas fram till...

Men de vill ha mer. Det handlar om att ha fler förklaringar [om hur olika texter ska tolkas], sade Linde. Om man i veckan inte lyckas enas om alla frågor passas bollen vidare till stats- och regeringscheferna att lösa på söndag. Europaportalen har gått igenom de viktigaste delarna i utträdesavtalet och vad de väntas innebära.

Drygt tre miljoner EU-medborgare bor i Storbritannien och drygt en Folkomrostning flyttar eu toppmote britter i övriga EU-länder. Enligt avtalet kommer dessa att kunna bo kvar även efter brexit. Det omfattar också nära släktingar som i dag är kvar i sitt hemland. Personer som flyttar till Storbritannien eller vice versa efter det formella utträdet 29 mars ska omfattas av de nuvarande reglerna.

Detta gäller till sista december då den föreslagna övergångsperioden Folkomrostning flyttar eu toppmote ut. Om en sådan person känner sig förfördelad kan hen i första hand vända sig till själva utträdesavtalet och därefter vända sig till nationella domstolar i både EU och Storbritannien.

Brittiska domstolar kan rådfråga EU-domstolen om vägledning under en period på åtta år. En delfråga som man ännu inte enats om är huruvida brittiska medborgare som bor i ett EU-land i dag ska kunna flytta till ett annat EU-land under samma förutsättningar som i dag.

EU-toppmötet väntas på torsdagskvällen göra...

När övergångsperioden löper ut i slutet av väntas den fria rörligheten för EU-medborgare i Storbritannien upphöra. Förhandlarna har enats om att Storbritannien ska uppfylla alla de åtaganden man gjort som EU-medlem.

Det innebär att britterna ska betala in till bland annat EU-budgeten fram tilllikaså till Europeiska investeringsbanken och Europeiska utvecklingsfonden.

▻TV: Lars Ströman träffade Hans...

Britterna uppskattar att det rör sig om motsvarande miljarder kronor. EU och Storbritannien har på brittisk begäran enats om att en övergångsperiod ska pågå från det formella utträdet 29 mars Detta för att kunna förhandla fram hur det långsiktiga framtida samarbetet ska se ut och för att företag och myndigheter ska få tillräcklig tid att ställa om. Enligt avtalet ska övergångsperioden löpa ut 31 december Under den tiden kommer alla nuvarande EU-regler gälla för Storbritannien som även måste betala in till EU-budgeten och lyda nya EU-lagar.

Dock försvinner alla brittiska företrädare Folkomrostning flyttar eu toppmote politiker från EU-institutionerna och lagstiftningsprocessen. Övergångsperioden kan förlängas om båda sidor så önskar.

Storbritannien har tillsammans med EU...

En förlängning kan dock bara ske en gång och måste beslutas om innan första juli Hur lång en sådan förlängning får vara är dock ännu oklart eftersom det råder delad syn på saken i både EU och Storbritannien.

Ett förslag som nämns är en tvåårig förlängning. Vid en eventuell förlängning måste Storbritannien fortsätta betala en viss summa till EU-budgeten eftersom landet då fortsätter få tillgång till den inre marknaden och åtnjuta andra EU-fördelar. Frågan om den känsliga situationen på brittiska Nordirland har varit den kanske svåraste att lösa för förhandlarna. Den ska se till att det inte uppstår någon hård gräns — alltså fysiska kontroller — mellan republiken Irland och brittiska Nordirland.

Nödlösningen innebär att Storbritannien inklusive Nordirland fortsätter vara kvar i en tullunion med EU. Det gör att ingen hård gräns behöver sättas upp mellan antingen Irland och Nordirland vilket EU inte vill eller Nordirland och övriga Storbritannien vilket britterna inte vill. Den gemensamma tullunionen som skulle bildas "Folkomrostning flyttar eu toppmote" att EU: Storbritannien kommer att samla in tullavgifterna men behöver inte längre betala in dessa till EU-budgeten vilket landet, liksom övriga EU-länder, gör Folkomrostning flyttar eu toppmote dag.

Tullunionen omfattar bara varor och gör det alltså möjligt för Storbritannien att sluta internationella handelsavtal om tjänster och investeringar, men inte om varor, under tiden nödlösningen är på plats. Nordirland Folkomrostning flyttar eu toppmote dock ligga närmare EU: Det innebär att brittiska produkter som inte tillverkats enligt EU-regler måste kontrolleras någonstans — antingen direkt i fabriken, längs gränsen eller vid ankomsthallar — om de ska till Nordirland.

Storbritannien lovar även att inte sänka sina standarder, som regler för statsstöd, skatter, arbetsrätt eller miljöregler. EU-sidan har oroats för att britterna ska sänka sina standarder för att konkurrera ut EU-företag under ett scenario där nödlösningen gäller. Nödlösningen träder i kraft första januari om EU och Storbritannien inte innan första juli har enats om det framtida samarbetet.

Missa inget

Ingendera part önskar dock att så ska behöva ske. Om nödlösningen väl börjar gälla och endera part sedermera anser att den bör avvecklas krävs både EU: Detta har skapat ilska bland vissa brexitörer oroas för att Storbritannien på så sätt låses in i en tullunion med EU för en lång tid framöver. Som EU-medlem ingår Storbritannien i en rad internationella avtal, bland annat handelsavtal. Under övergångsperioden kommer dessa fortsätta att gälla men Storbritannien "Folkomrostning flyttar eu toppmote" under den tiden förhandla fram ny avtal eller ersätta EU: De ska skrivas när övergångsperioden är slut.

Alla varor som finns i EU och Storbritannien vid utträdet kommer att få cirkulera fritt mellan de två områdena till dess deras bäst-före-datum gått ut eller de modifieras. Detta gäller dock inte djur och animaliska produkter som efter övergångsperiodens slut i december måste kontrolleras av hälsoskäl. Storbritannien kommer att erkänna alla nuvarande upphovsrätter och så kallade geografiska beteckningar där vissa livsmedel bara får ha ett visst namn om de tillverkas på ett visst sätt inom ett visst område, som champagne och parmaskinka.

I dag finns runt 3 sådana geografiska beteckningar. Det innebär att brittiska företag inte kan börja tillverka en bubbeldryck och kalla den champagne. Spanien och Storbritannien har enats om att villkoren på det brittiska territoriet Gibraltar ska fortsätta som de är i dag under övergångsperioden.

Tanken är att de två länderna under övergångsperioden ska enas om en framtida permanent lösning under den tiden. Storbritannien kommer att kunna delta i EU: Landet kan även delta i Folkomrostning flyttar eu toppmote men får ingen beslutandemakt.

Frågan om fisket har seglat upp som en het potatis under den senaste tiden. Fiske kommer inte att ingå om nödlösningen löses ut och inte ingå i den tullunion mellan EU och Storbritannien som ska ingå under det regelverket.

Det väntas innebära att Storbritannien inte kommer att få sälja fisk tullfritt till EU och att båtar från övriga EU inte får rätt att dra sina nät i brittiska vatten. En del EU-länder som Danmark, Nederländerna och Frankrike har varit missnöjda med denna del av avtalet. Efter övergångsperioden ska utträdesavtalet övervakas av en partssammansatt kommitté för att hitta lösningar på eventuella tvister.

Kommittén ska bestå av 25 personer — tio från EU, tio från Storbritannien och fem gemensamma ledamöter. Om man inte enas kan man sammankalla en skiljedomspanel bestående av två ledamöter utsedda från vardera sida och en gemensam ordförande som i sin tur kan rådfråga EU-domstolen.

I det fall panelen kommer fram till att tvisten rör en EU-lag måste EU-domstolen döma. Om så inte Folkomrostning flyttar eu toppmote fallet måste panelen enligt en komplicerad process försöka nå enighet.

På detta område har Folkomrostning flyttar eu toppmote ännu inte förhandlat klart. Utträdesavtalet innehåller i nuläget fem sidor om hur man ser på framtiden mellan EU och Storbritannien.

Texten, som inte är bindande, skissar upp ett frihandelsavtal med ett djupgående samarbete kring varor och tullar. En viktig förhoppning med det framtida handelsavtalet är kunna undvika en hård gräns kring Nordirland och att nödlösningen inte ska behöva träda i kraft. För att utträdesavtalet ska börja gälla måste det brittiska parlamentet, EU-parlamentet och medlemsländerna godkänna det. Den här artikeln debatteras inte på vår Facebooksida.

Använda delaknappen för att debattera med dina Facebookkontakter. Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen. EU-länderna inte helt eniga.

Publicerad 19 november Fredrik Haglund Redaktör, Bryssel. Debattera Rapportera fel Tipsa redaktionen. Skriv in bokstäverna i bilden. Tipsa Europaportalen Här kan du tipsa Europaportalen. EU-toppmötet väntas på torsdagskvällen göra ett uttalande för att försöka ( liknande Norges relation), nyval eller en ny folkomröstning om EU.

EU. Försommarens EU-toppmöte flyttas fram...

Personer som flyttar till Storbritannien eller vice versa efter det formella. Theresa May på väg in till EU-toppmötet där hon hoppas få hjälp av EU Samtidigt varnade Folkomrostning flyttar eu toppmote ledamöterna för att en andra folkomröstning om. Inför utsikterna om en folkomröstning om utträde förhandlade Storbritannien. globaliseringen (industriarbeten som flyttat utomlands eller bemannats via den fria. Ett extrautlyst EU-toppmöte hölls veckan efter omröstningen, där dock David.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde