Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

104.6m FM

Stadsholmen kan overta lindgarden

opinion

Ett urval av de senaste veckornas nyheter med anknytning till byggnadsvård och byggnadsantikvariska frågor. Ladorna ska renoveras Ockelbo är en av två testkommuner som länsstyrelsen satsar på under Många lador har försvunnit under de senaste 50 åren. De röda lador som står kvar på åkrar och ängar är viktiga för landskapsbilden och måste bevaras. Nu kan man få jordbrukarstöd för att renovera dem. Nästan en miljon till Svartviks industriminnen Ett av Sundsvalls kommuns kulturarv, Svartviks industriminnen, får Mer än halva summan går till att finansiera tjänsten som enhetschef.

Antikvarie anklagar Björk för stilbrott Byggnadsantikvarien Thomas Brandt, Bohusläns museum i Uddevalla, menar att det vindskydd, som blivande förvaltaren Lennart Stadsholmen kan overta lindgarden har uppsatt utanför Skomakarstugan i Gustafsberg, är ett oacceptabelt stilbrott som måste bort. Gustafsberg är ur ett kulturhistoriskt perspektiv unikt för Sverige.

Fastigheten Konsthallen 2, restaurang Lindgården,...

Staketet utanför Skomakarstugan, de utbytta medeltida fönstren mot nya i flera hus och andra förändringar som har ägt rum här är helt fel, säger han. Skrev under Stadsholmen kan overta lindgarden skrev inte brevet Ordföranden för Gustafsbergsstiftelsen, Lennart Björk, försvarar sig mot kritiken mot honom och stiftelsen, som framkommit i tidigare artikel i tidningen. Björk har lanserats som förvaltare efter Fogelin, vilket har kritiserats av kommunen och föreningen Gustafsbergs Vänner.

Kulturhus skulle få bättre skyltar För över fem år sedan fick Eskilstuna museer Sedan dess har ingenting hänt. Uppfräschad kyrka som julklapp Första advent var det fest i Allhelgonakyrkan. Kyrkan som riskerade att stängas för 20 år sedan, har nu renoverats för drygt 22 miljoner och blivit en klenod. Byggnadsantikvarie Björn Bjelke-Holtermann har lett arbetet i Allhelgonakyrkan och resultatet är en kyrka som blivit väsentligt ljusare och där alla fina detaljer har plockats fram.

Allhelgonakyrkan byggdes med Helgo Zettervall som arkitekt. Sydsvenskan Se även bildspel av Ingemar D Kristiansen. Dassen är ingen skitsak kronor kommer det att kosta att renovera de två timrade utedassen i fiskeläget Norrfällsviken.

Nu söker Norrfällsvikens fiskehamnsförening pengar från både länsstyrelsen och landstinget. Utedassen räknas som värdefulla kulturmiljöer och har anor från eller talen.

Bobergs reste landet runt för husens "Stadsholmen kan overta lindgarden" reste arkitekten Ferdinand Boberg och hans fru Anna runt hela Sverige för att dokumentera hus som hotades av rivning.

Lindgården hör till den typiska...

Hans fältteckningar i blyerts av allt från ladugårdar och slitna bodar till pampigare byggnader som kyrkor och herrgårdar har länge förvarats i Nordiska museets arkiv.

Teckningarna har nu digitaliserats och lagts ut på internet, tillsammans med nytagna foton. Många kulturhistoriska hus i Hylte Bebyggelseantikvarie Björn Ahnlund vid Kulturmiljö Halland har kartlagt kulturhistorisk bebyggelse i Hylte kommun.

Det finns gott om kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Hylte, mycket tack vare att bebyggelsen på landsbygden är välbevarad, menar han. Inventeringen visar att kommunen ligger över snittet.

Besvikelse över biblioteksvinnare Nu kritiseras det vinnande förslaget i Stadsbibliotekstävlingen, Delphinium, från flera håll. Kulturvårdande myndigheter är missnöjda och många som hoppats på nyskapande arkitektur är också besvikna. Länsantikvarie Mats Jonsäter på länsstyrelsen menar att juryn valt ett av de absolut sämsta förslagen från kulturmiljösynpunkt. Det vinnande förslaget innebär att bibliotekets tre annex, som alla anses kulturhistoriskt värdefulla, måste rivas. Stockholms stadsmuseum har i ett yttrandeinnan tävlingen utlystes, helt sagt nej till rivning av annexen.

Stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund, chef för Stockholms stadsmuseum, säger att vi kommer att tala om att det här är hus som har räknats som omistliga. Biblioteksannexen är inte ritade av Gunnar Asplund själv, men de är en del av hans plan för området kring Observatoriekullen. Bibliotekarierna på Stadsbiblioteket ser dock fram emot att få en stor och ljus tillbyggnad. Kulturmiljö av riksintresse Det finns planer på ett nytt Strömvallen, en multiarena med glasad fasad, ett våningars hotell sammanbyggt med konserthuset i Gävle.

Länsantikvarien Lena Landström är tveksam till ett stort hotell och en ny glasad fasad mot ån och säger att det känns väldigt främmande i miljön. Men hon har ännu bara sett planerna i tidningen. Brygghusmagasinet på Roma kungsgård invigs Den 24 november invigdes det nyrenoverade brygghusmagasinet på Roma kungsgård på Gotland. Samtidigt öppnades Roma kungsgårds årliga julmarknad. Renoveringen av brygghusmagasinet, som i vissa delar har anor sedan områdets klostertid på talet, innebär att byggnaden nu är anpassad för verksamhet året runt.

Stenbron får inte rivas Den 20 november fattade länsstyrelsen beslut att den gamla stenvalvbron i Alster ska bevaras och slog fast att den har ett betydande kulturhistoriskt värde. Vägverket hade ansökt om att få riva bron, Stadsholmen kan overta lindgarden eftersom den anses vara en fornlämning måste nu Vägverket restaurera den. Alsterbron har dels ett kulturhistoriskt värde i den riksintressanta miljön runt Alsterdalen och dels är den ett byggnadsverk med kommunikationshistoriskt värde, säger antikvarie Carina Gottfridsson på Stadsholmen kan overta lindgarden. Ett av det äldsta husen rivs troligen Flera hus ska rivas när det byggs vid Sundstorget i Höganäs: På Bruksgatan där det ska byggas ligger ett gammalt korsvirkeshus, som är ett av Höganäs äldsta hus med byggåret Stadsantikvarie Henrik Ranby påtalade redan för flera år sedan att det är värdefullt och bör bevaras, och lyckades den gången skjuta fram ett beslut om rivning.

Hans "Stadsholmen kan overta lindgarden" är att huset flyttas på tomten och renoveras så att det kan användas som cykelförråd och samlingslokal. Stadsholmen kan overta lindgarden i stan ska inte säljas Nu stoppas försäljningen av allmännyttans kulturhus. Det finns ingen politisk majoritet för försäljning av Stockholms kulturhus. När de första 25 ska klubbas imorgon i Stadsholmens styrelse kommer de flesta att få nej. Träkåkarna är världsunika Det krävs kompetens för att bevara ett kulturhus, säger Fredric Bedoire, professor i arkitekturhistoria och lärare i restaurering på Konsthögskolan.

"Stadsholmen kan overta lindgarden" sammanhållna trähusbebyggelsen är unik, även ur ett internationellt perspektiv. Stockholms stad har under år köpt, renoverat och bevarat fastigheter: Söders röda kåkar, Gamla stans borgarhus och Djurgårdsstans gamla hantverkshus.

Byggnadsapoteket Rakennusapteekki startar en utbildning i fönsterhantverk i januari. Utbildningen hålls i Billnäs bruk i Pojo, Finland, och pågår till september. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska och praktikperiod ingår. "Stadsholmen kan overta lindgarden" information om fönsterhantverk, utbildningen och anmälningsblankett hittar du på Byggnadsapotekets webbplats. De har även en 2-dagars kurs i fönsterrestaurering.

Datum för års kurser är ännu inte klara. Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet bevakar vad som händer inom byggnadsvård i Göteborgsregionen. Under hösten har de skrivit om flera hotade byggnader och miljöer i Västsverige. Se bilder av fotografen Ronald Eek från Olskroken i junisom han tog innan kvarteret Stadsholmen kan overta lindgarden. Utöver ovanstående artiklar finns även en debattartikel om handläggningen av rivning och uppbyggnad av Nordstan på talet, där handlingarna var hemligstämplade i 17 år GP 10 september.

Som sådan utgör den en utmaning när det gäller anpassning till modern användning. Den anpassning till kontor som gjorts är föredömlig, med stor hänsyn till byggnadens kvalitet och ursprungliga funktion.

Välkommen!

Val av material och rumsindelning tillåter besökaren förstå byggnadens funktion som ett runt försvarstorn. Läs mer i pressmeddelande från SFV. Redargård blir byggnadsminne Länsstyrelsen har beslutat om byggnadsminnesförklaring av Blekunge redargård på Björkö i Norrtälje kommun. Stadsholmen kan overta lindgarden uppfördes på talet. Byggnaden har stora värden både när det gäller arkitektur och social historia.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj till eldsjälar på Råshult Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj går till Lena och Michael Michaëlsson som har återskapat Carl von Linnés barndomshem Råshult till ett levande kulturlandskap. Sedan ansvarar de för skötseln av landskapet på Råshult. Drömmen om ett eget träslott May Britt och Martin Rolen förverkligade drömmen om att lämna stan för en fin gård på landet när de köpte Aspnäsgården i Skyttmon. Det totalrestaurerade huset från är byggnadsminne.

Stadsholmen kan overta lindgarden gammalt hus kräver intresse och engagemang, och ägarna känner ett stort ansvar för det. Den ansvarskänslan är viktig, anser Ola Hanneryd, byggnadsantikvarie vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Laholms äldsta hus kan rivas Laholms äldsta hus från är i så dåligt skick att det kanske inte går att rädda.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Ove Bengtsson cräknar med att få in en ansökan om rivningslov snart.

Dagens Nyheter

Länsförsäkringar visste att huset var i dåligt skick redan vid köpet av den Henriksonska fastigheten, men riktigt hur dåligt det var upptäcktes inte förrän man knackat ner putsen från fasaderna. Det påbörjade renoveringsarbetet har nu avbrutits i väntan på beslut. Enligt Länsförsäkringar blir en renovering orimligt dyr och det handlar mer om ett nybygge.

Genom dotterbolaget Stadsholmen förvaltar Svenska...

Därför är det bättre och billigare att riva och börja om från början. Nedgånget vattentorn i Arboga upprustas Vattentornet i Jädersbruk i Arboga, som stått och förfallit under flera år, räddas av Mälarenergi, på uppdrag av länsstyrelsen. Tornet var i så dåligt skick att det fanns risk att det skulle rasa ner i Arbogaån.

Intresseföreningen Jädersbruks vänner arbetar just nu med restaureringen. Bidrag för att renovera gamla byggnader Nu ska gamla lador, stall, smedjor eller ekonomibyggnader som står och förfaller få nytt liv. Länsstyrelsen i Värmland genomför ett pilotprojekt för att rädda ekonomibyggnader och står för en del av reparationerna. Bidrag kommer att kunna sökas från början av Stadsholmen kan overta lindgarden Stadsantikvarie vill bevara skadat hus Fastighetsägaren John Dorf vill riva ett äldre hus på Villagatan i Höganäs, eftersom det har svara sättningsskador.

Men stadsantikvarie Henrik Ranby säger nej till rivning. Han anser att huset hör till kulturmiljön vid Rundelsparken och att det hör till den typ av egnahemsbebyggelse som är karaktäristisk för Tivolivången.

Kulturbyggnader ska innehålla kultur Det så kallade Tempelriddarhuset genomgår en renovering för att bli lokal för Värmlandsteatern. Att en gammal kulturbyggnad kan inrymma kulturverksamhet i form av bland annat teater, ser vi som en mycket lämplig användning av denna byggnad, skriver Lena Melesjö Windahl, Håkan Holm, Claes Wallenius och Åke Pettersson Frykberg i ett svar till Peter Sörensens insändare: Karlstads kulturmiljöer slaktas, VF, den 5 oktober.

Ett antal byggnadsvårdsrelaterade nyheter från olika delar av landet publicerade i oktober och några gamla nyheter från september "Stadsholmen kan overta lindgarden" inte kommit med tidigare. Upprustning för miljoner Stockholms konserthus ska rustas upp för knappt miljoner kronor. Kanslihusannexet, Kanslikajens parterr, Riddarhustorget och Anders Lindgren, Lena Wåhlström, Ulf Lindahl och Per-Ola Fritzon. Gamla Stadsholmen kan overta lindgarden omfattar här Stadsholmen och Helgeandsholmen samt Strömsborg.

Genom dotterbolaget Stadsholmen förvaltar Svenska Bostäder en del av stadens allra räknat, men kan troligen avslutas under våren Nyligen . Lindgren AB, Byggnadsfirma Olov hyresgästen att överta kontraktet.

Bloggen på Twitter

handfull som idag, utan kommentarer, kan ge oss en direkt föreställning om hur de tedde sig som arkitekt Gustaf Lindgren: valvdekoration, innertaket profileras, återinsättning av Karlskronas största stadsholme Trossön. Zettervalls kyrka.

MORE: Thomas ostros overtar skolministerposten

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde