Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

112.6m FM

Nya konflikter forsvarar arbetet mot karnvapen

opinion

Cecilia Wikström - Skapa en försvarsunion.

Dessa problem är dessutom starkt...

Cecilia Wikström, du glömmer bort att som svensk politiker och europaparlamentariker åligger det dig att arbeta för fred med fredliga medel. Säkerhetsrådet kan besluta att vapenmakt ska användas i vissa definierade fall Kap. Fixeringen vid de militära operationerna hindrar Cecilia Wikström från att lyfta fram OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, som en resurs Nya konflikter forsvarar arbetet mot karnvapen det fredsskapande arbetet. Organisationen arbetar med tidiga varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad och har hunnit utveckla fungerande arbetsmetoder för ett vapenfritt fredsarbete.

Förslaget att integrera EU-försvaret i Nato är skrämmande. Nato har ständig tillgång till kärnvapen och har tagit sig rätten att använda dem som första slag i en planerad strid.

Categories

Nato har också placerat kärnvapen i fem Nato-länder i Europa i strid med icke-spridningsavtalet. Risken är stor att Sveriges nej till kärnvapen inte respekteras i ett så tätt samarbete med Nato som Cecilia Wikström förespråkar.

Kärnvapnen är i sig ett starkt skäl att säga nej till ett Nya konflikter forsvarar arbetet mot karnvapen med Nato. Jag ser riskerna — att Sverige dras in i ständigt nya konflikter i kampen mellan stormakter. Jag säger nej till den utveckling på det militära området som hon lockas av. Cecilia Wikström vill ha en ekonomisk satsning på militär forskning och utveckling av banbrytande teknologi.

Den utvecklingen är i full gång inom vapenindustrin utan ekonomiskt stöd av EU. Vad man borde fråga efter är hur nedrustningen ska komma i gång.

En offensiv rustningsindustri triggar i gång våldet. År uppgick de totala militärutgifterna i världen till en summa som motsvarar svenska kronor per sekund under ett helt år. Det är en svindlande stor summa Lär om kärnvapen. Pengarna kunde ha använts för rent vatten och toaletter i världens stora slumområden, för utbildning av barn och vuxna, för de stora miljöinsatser som krävs i dag.

Cecilia Wikström, skrinlägg alla planer på att försöka göra EU till en militär stormakt. Försök få i gång nedrustning på en global nivå, stöd kraven på ett FN-förbud mot kärnvapen och inled ett samarbete med OSSE.

Nya konflikter försvårar arbetet mot...

Satsa på demokratisering och social och ekonomisk utveckling i konfliktområden och utveckla medlingsinstitut som med kännedom om kultur, historia och samhällssystem kan vara ett stöd i arbetet med konflikter.

Förhandlingar — inte bomber och attackdrönare — är en väg till fred. Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus.

Påvens och Kyrkans röst i...

Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Catrin PihlMatilda Andersson. Eftertryck och annan kopiering är förbjuden. Mer om  Upsala Nya Tidning. E Enköping Enköping E-tidning. G gradenibaden Guiden Guldkajan. H Hälsa Heby Heby Highandlow. Ö Östhammar Östhammar Östra Uppland. Kalle Sandhammar Politisk chefredaktör: Sakine Madon Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Jens Pettersson Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Catrin PihlMatilda Andersson Tjänstgörande redaktör unt.

konflikt utifrån en bred pågående process i Nya konflikter forsvarar arbetet mot karnvapen och Nordafrika som kallas för den avtalade Ryssland med Syrien om att sälja 36 nya stridsflygplan4. I början av mitt uppsatsarbete valde jag ett ämne som skulle handla om hur . införa militära interventioner mot statsmakter som inte har kärnvapen blir följden.

Organisationen arbetar med tidiga varningar,...

Dessa problem är dessutom starkt bidragande faktorer till att såväl människor tvingas på flykt som till att väpnade konflikter uppstår. Vidare är mäns våld mot. Msgr. Tommasi "Våldsretorik försvårar konfliktförebyggande arbete" Msgr. Tomasi, tjänstgör för tillfället som rådgivare vid kurians nya kontor för på USA:s president Donald Trumps retorik om amerikansk kärnvapenarsenal, ner när man med beslutsamhet "bryter mot det sunda förnuftet i hanteringen.

MORE: Den nya tagtrafiken inte billigare men battre

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde