Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

131.1m FM

Forskolan ska fa ny laroplan

opinion

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg. Regeringen har fattat beslut om en ny läroplan för förskolan. Det är något som vi vet att många medlemmar har väntat på och engagerat sig i. Lärarförbundets utredare Elisabeth Mossberg skriver om hur processen sett ut och vilka delar som Lärarförbundet har lyckats påverka.

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att förslå en revidering av förskolans läroplan under Processen sedan dess har varit öppen och inbjudit till delaktighet Forskolan ska fa ny laroplan från enskilda förskollärare. Många "Forskolan ska fa ny laroplan" tagit inbjudan och engagerat sig och skickat in sina tankar till Skolverket.

Det visar på vilket engagemang det finns hos förskollärarna. Lärarförbundet var då starkt kritiskt till otydligheten i uppdraget och att det inte var tydligt med att det är förskolläraren som bedriver undervisning.

Det fanns också skrivningar som pekade på att alla i arbetslaget kunde genomföra utvecklingssamtal. Lärarförbundet menar att det inte får råda några tveksamheter om att den undervisning som bedrivs i förskolan ska utföras av legitimerade förskollärare och att utvecklingssamtal ska utföras av professionen, förskollärarna.

Lärarförbundet kom överens med Kommunal om att dessa saker behöver förändras.

Regeringen har gett Skolverket i...

Kommunal tyckte det var angeläget att barnskötarna nämns. En gemensam skrivelse från Johanna Jaara Åstrand och Tobias Baudin lämnades till regeringen och dialog har förts. Regeringen har gått Lärarförbundet och Kommunal till mötes. Regeringen har gjort förändringar och infört förskollärarens särskilda ansvar i utbildningen, samt att förskolläraren ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att. Lärarförbundet ställer sig positivt till dessa förändringar. Undervisningsbegreppet är relativt nytt i förskolan och i och med Forskolan ska fa ny laroplan reviderade läroplanen ligger ansvaret att utveckla undervisningen i förskolan tydligt på de legitimerade förskollärarna och forskningen.

En annan ändring som Lärarförbundet har påverkat är vem som kan genomföra utvecklingssamtal. Nu är det tydligt att förskollärare har ansvar för innehållet och arbetslaget har ansvaret för genomförandet. Lärarförbundets grundinställning är att det är enbart förskollärare som kan genomföra utvecklingssamtal. Regeringen har lyssnat på Lärarförbundet och förtydligat även om genomförandet inte är helt och hållet ett ansvar för förskollärare.

Lärarförbundet vill i detta sammanhang poängtera att förskollärarbristen är ett stort problem.

Webbinarie om Lpfö 18

Tillgång till legitimerade förskollärare måste finnas i varje Forskolan ska fa ny laroplan. Förskollärare kan inte ta ansvar för och leda undervisningen när man själv inte arbetar där.

En bra implementering där lärare får tid att verkligen sätta sig in i och omsätta den reviderade läroplanen i verksamheten är avgörande för hur läroplanen ska fungera i förskolan. Lärarförbundet anser därför att det måste anslås tillräckliga ekonomiska resurser från staten för implementering.

Nu har Lärarförbundet en stark förhoppning om att många partier inom båda blocken kan ställa sig bakom revideringen av förskolans läroplan. Det behövs om den ska verka långsiktigt och ge professionen, förskollärarna, mandatet att utveckla undervisningen i förskolan.

Med ett konto på lararforbundet. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund ännu. Planeringstiden i förskolan är en långbänksfråga.

Kan HÖK 18 hjälpa till i arbetet att få till planeringstid?

I förslaget till en ny...

Lärarförbundets utredare Elisabet Mossberg gästbloggar på utredarbloggen om förskolan och den nya läroplan som är under framtagande. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen.

Detta är ett inlägg från Lärarförbundets utredarblogg Ny läroplan för förskolan: Lärarförbundet har lyft behovet av utbildad personal i förskolan. Regeringen Forskolan ska fa ny laroplan gjort förändringar och infört förskollärarens särskilda ansvar i utbildningen, samt att förskolläraren ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande samt utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig.

Bli medlem eller logga in här.

Regeringen har fattat beslut om...

Det kan bland annat få konsekvenser för likvärdigheten i barnens. Läroplanen för förskolan är och ska fortsätta att vara målstyrd och ska i sig inte ge någon vägledning för De rubriker som är nya i den reviderade läroplanen Forskolan ska fa ny laroplan kursiverade.

I förslaget till en ny reviderad läroplan förekommer det över 40 gånger. I den nya läroplanen för förskolan ska det bli tydliga skrivningar om utbildning och. Regeringen har gett Skolverket i uppgift att revidera förskolans läroplan. Vi har valt att gå ut brett och vill att så många som möjligt ska få vara med och säga.

MORE: Svenska stjarnan i franskt storlopp

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde