Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

101.6m FM

Farre far bistand till sl kort 3

opinion

Handläggningen av bistånd till SL-kort har under hela året präglats av stor restriktivitet. Var du bor kan avgöra om du får ekonomiskt bistånd för SL-kort. Bor du i en stadsdel med stort underskott är risken större att du blir nekad. Det visar siffror från utrednings- och statistikkontoret. Den 1 oktober i år beslutades det om nya, hårdare riktlinjer för försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Bland annat lyftes SL-kortet ut ur normen för bidrag. Detta innebär att personer som är beroende av ekonomiskt bistånd inte längre har rätt till SL-kort per automatik. Riktlinjerna infördes redan vid årsskiftet och sedan Farre far bistand till sl kort 3 har allt fler bidragstagare fått avslag. Förra året beviljades 90 procent bidrag för SL-kort, jämfört med cirka 50 procent från och med februari i år.

Andelen som fått avslag har ökat men även skillnaderna för dem som bor i olika delar av staden.

Handläggningen av bistånd till SL-kort...

Andelen som beviljats SL-kort är större i innerstaden än i förorterna. I Maria-Gamla stan fick 15 procent avslag på sin begäran om bistånd för SL-kort, jämfört med 40 procent i Rinkeby-Kista. Men jag tror att det är en handläggningsfråga, säger Lena Liljeholm på utrednings- och statistikkontoret. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har haft ett stort underskott och har den lägsta andelen hushåll med ekonomiskt bistånd i staden med registrerade utgifter för SL-kort.

På Östermalm finns den största andelen beviljade. Kostnaderna har minskat i alla stadsdelsnämnder på grund av den restriktiva hållningen, men inte så mycket som beräknades i budgetbeslutet. Av de elva nämnder som lämnat tydliga uppgifter om kostnadsminskningen varierar besparingarna för första kvartalet mellan som lägst 36 kronor på Östermalm till som högst 1,6 miljoner kronor i Kista-Rinkeby.

Den vanligaste orsaken till varför man får avslag på SL-kort är att man inte står till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär att fattigpensionärer, föräldralediga och sjuka är några av de grupper som blir utan med de Farre far bistand till sl kort 3 riktlinjerna. Stockholms Fria Tidning har sökt socialborgarrådet Ulf Kristersson m för en kommentar, men utan resultat. Miljödomstolen har bestämt att företaget Lappland Goldminers får bryta guld i södra Lappland.

Tre markägare överklagar beslutet för att gruvan kommer att förstöra naturen. De säger att Lappland Goldminers inte kommer att ta hand om avfallet från gruvan tillräckligt bra.

Kommunerna, landstingen och staten köper varor och tjänster för miljarder kronor om året. Mest köper de från företag som svenskar äger. Men nu finns en bok som berättar för invandrade företagare hur man gör när man är med i en offentlig upphandling. Handeln med utsläppsrätter har inte minskat utsläppen nämnvärt, ändå är många fortsatt positiva.

Prenumerationsmeny

Kostnadseffektiv, säger vissa, men det finns även kritik, bland annat mot att handeln orsakat högre elpriser. Stora sparkrav är konsekvensen av den verksamhetsplan och budget som antogs vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd i början av december.

Större barngrupper, färre boendestödjare och mindre anslag till ekonomiskt bistånd är bara några av konsekvenserna. I år julhandlar svenskarna för 62 miljarder kronor.

Handläggningen av bistånd till SL-kort...

Sesam ger tips om julklappar som gör många människor glada: Rekommenderade artiklar Naturvårdsverket överklagar beslut om guldgruva i Lycksele Miljödomstolen har bestämt att företaget Lappland Goldminers får bryta guld i södra Lappland.

Nu finns en bok om att sälja varor och tjänster till staten Kommunerna, landstingen och staten köper varor och tjänster för miljarder kronor om året.

3. Olika gruppers förutsättningar för...

Utsläppsrätter utan nämnvärd effekt Handeln med utsläppsrätter har inte minskat utsläppen nämnvärt, ändå är många fortsatt positiva. Tuffa sparkrav i Skarpnäck nästa år Stora sparkrav är konsekvensen av den verksamhetsplan och budget som antogs vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd i början av december. Ge bort en rättvis julklapp I år julhandlar svenskarna för 62 miljarder kronor.

7. Kvinnofridsperspektiv. exempelvis placering i skyddat boende får kvinnans ekonomi inte avgöra om behövliga tillgodoses genom att bistånd till lokalt SL-kort beviljas eller att två familjemedlemmar delar på ett.

Det är viktigt att personer...

3. Olika gruppers förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd. SL-kort eller reskassa eller om den inte ska beviljas någon kostnad för resor alls).

att äldre får möjlighet att...

att äldre får möjlighet att röra sig friare med SL-kort är det motiverat med den kostnadsökning det skulle innebära att alla äldre skulle få bistånd till detta. Normen för försörjningsstödet för ensamstående är på 3 kr och för gifta eller.

MORE: Det kanns helt kort

MORE: 10 svenska kortfilmer pa bio i host

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde