Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

111.1m FM

Dubbelt sa manga ensamkommande flyktingbarn till stockholm

opinion

Ett okänt antal ensamkommande barn har försvunnit sedan de kommit till Stockholm. Nu har länsstyrelsen i Stockholm, tillsammans med en rad andra organisationer identifierat problem och eventuella lösningar i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. I det här skedet har barnet exempelvis inte fått en god man tillförordnad, vilket ökar utsattheten. Barnen ska inte behöva vara i en ankomstkommun mer än ett par dagar, men i höstas exempelvis tog det längre tid för många barn innan de blev anvisade till en hemkommun, säger Amir Hashemi-Nik, utvecklingsledare på länsstyrelsen i Stockholms län.

Nu ska man skapa ett större samarbetande nationellt och titta vidare på förslag om hur man kan jobba i framtiden. Det görs redan nu men det är fler ungdomar som kommit hit nu, säger Alexandra Göransson, avdelningschef Socialförvaltningen i Stockholm. Man ska också titta vidare på boendeformer och se över om det finns möjligheter att Hhm för vård eller boende, så kallade HVB-hem, ska kunna anpassas till ensamkommande barn.

Det handlar också om Dubbelt sa manga ensamkommande flyktingbarn till stockholm få asylsökande att förstå processen de hamnat i. Att informera om de beslut som väntar och förbereda dem på ett eventuellt avslag.

Dubbelt så många jobb för...

Vad de har för möjligheter och hur de kan använda tiden under asylprocessen, det är en av frågorna vi ska jobba vidare med, säger Alexandra Göransson. Hur många som försvunnit i Stockholm vet man inte i dagsläget. Något som också pekats ut som ett problem. Det identifierades som ett problem i rapporten och är något man pekar på skulle underlätta.

Enligt Migrationsverket kommer 1 ensamkommande...

Idag finns ingen övergripande bild av hur det ser ut i länet, säger Amir Hashemi-Nik, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholms län. Enligt en rapport från länsstyrelsen hade Stockholms stad asylplatser för ensamkommande barn I år planerar Stockholms stad för nästan det tiodubbla antalet. Håll dig till saken.

Antalet platser för ensamkommande flyktingbarn...

Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält. Så ska Stockholm förhindra att ensamkommande barn försvinner Under kom hundratals ensamkommande barn till Stockholm.

Många av dem försvann. Nu ska Stockholms län ta fram nya strategier vid hanteringen. Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter. Här hittar du stans alla museer. Antalet platser för ensamkommande flyktingbarn tredubblas och antalet ett avtal om att ta emot mer än dubbelt så många flyktingar som i år.

Antalet ensamkommande barn som söker hjälp hos BUP Stockholm har ökat emot ensamkommande barn, vilket var mer än dubbelt så många jämfört. flickor en röst. I veckan besökte de Stockholm. Nästan vart Dubbelt sa manga ensamkommande flyktingbarn till stockholm ensamkommande barn är flicka. Men deras röster Många är rädda och känner sig utanför samhället.

Positivt resultat

Tjejer har dubbelt så svårt att återvända. Vi måste.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde