Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

145.6m FM

S kraver utfragning om sjukvard

opinion

V- Egen budget med större för omsorgen. Tycker att det ska vara mer. Tror att det går om man har den poltiska viljan.

M — Vi som styr, har inte tackat ja till pengarna. Det gäller ett år. Vet inte om vi kan hålla det efter det året. Poängterar att Huddinge har högt i jämförelse med många andra.

M- Det finns nattpersonal på alla gruppbostäder. Alla enheter förutom Hammartorpsvägen. Istället för ordinarie personal går jour, går närliggande serviceboende. Ringa en främmande person Boende ska träffa dem innan.

Moderaterna menar att det inte behövs från personalen. V- Man måste satsa på välfärden. Lägga mer pengar där det behövs. Vänsterns budgetförslag skulle ge mer pengar till det. Ny information för många här. Både fråga för förvaltningen och oss politiker. Frågan varit aktuell i 20 år sedan han flyttade dit. Det tar lång tid. L- Viktigt för assistenterna att ha en bra arbetsmiljö. Tror inte att det ska bli mer pengar bara. MP — Håller med om att det är skräpigt.

Vill ha mer pengar för att hålla snygg i kommunen. Viktigt att jobba mot föroreningar. KD — Jätte viktigt att Huddinge ska bli renare och snyggare.

KD vill ha tuffare klotterpolicy. Ska vara borta på 24h. Huddinge har inte så hårda krav idag. C — Vill samarbeta med fastighetsägare för att hålla områden trygga och säkra och fria från skräp. V — Vill ha en klimatkampanj. S kraver utfragning om sjukvard att medborgarna ska få lära sig med om klimatfråga. Vill ha bättre felanmälningssystem. Rent och inte skräpigt. Fler återvinningsstationer, papperskorgar upplyst.

M — Finns pengar i budgeten för alla gruppbostäder. Finns pengar kvar till fritidsaktiviteter, BIO. Har fredagsdans,  vuxen person som måste gå hem efter 30 minuter för att det ska vara personalombyte på GB. KD — Tror S kraver utfragning om sjukvard det ska skickas tillbaka till Socialnämnden.

Alla tycker att det är viktigt och samtidigt finns det pengar. Vad är det som hänt, behövs en utredning. Väldigt FÅ kommuner som beviljar assistans för en person som bor på GB, då ska personalen räcka till. Två personal räcker inte för fem boenden. L — Organisationsfråga och flexibel schemaläggning så att det går att anställa tillfällig personal för ledsagning. DP — Ska finnas möjlighet att välja.

För att bredda beslutsunderlaget har...

Det är viktigt för arbetstagarna och för andra att möta dem. Synliga i samhället är viktigt. KD — Vi är rädda och arga för dem förändringar som sker.

Dagens Nyheter

Att assistansen inte fungerat. Vi satsar mer resurser för att återställa LSS. C — Grunden med S kraver utfragning om sjukvard måste tillbaka till det som fungerade. Målats upp i media att det är mycket fusk. L — Vi har de som drev igenom LSS. Vi vill täppa till tolkningsutrymmet. Andas och sondmatas ska vara grundläggande. Det finns fusk, men verkar vara en liten del.

Engagerat mig mycket i det. Många assistenter tar inte jobbet på allvar. Bättre policy för dem som jobbar som assistenter. Många vi pratar med privata företag och kommunen lämnar tillbaka det till S kraver utfragning om sjukvard. View the discussion thread. I slutet av augusti hölls en utfrågning av Huddinges politikerinför valet ,  främst gällande LSS  där de fick redogöra för  de frågor de fått av  utvecklinsstörda i kommunen. M- har med sig V- har med sig.

Varför är vår lön så låg? S-Kommunen beviljad 2,8 miljoner. Vill höja den med? MP — samma V- Egen budget med större för omsorgen. L- Vi tycker inte att det ska höjas ett år. Generellt vill se en höjning. SD — Inte insatt i det här. Huddinge verkar ligga bra. Bidraget för ett år kan kännas ryckigt. C- Centerpartiet vill införa samhällslön.

Du får en grundlön.

Kvar står medborgarnas krav på...

Varför dras nattpersonalen in? HP — Lyssnar på boenden. Ställer dem den här frågan ska vi lyssna på det. MP — Ingen ska känna sig otrygg på natten. Då ska det ändras. SD — Trygghet viktigt C — Det ska inte vara otryggt. En av centerpartiets profilfrågor   Vad tänker ni göra för att Huddinge blir renare?

L - Håller med KD, borda inom 24h. DP — Sommarjobb för att göra Huddinge renare. HP — Belysta återvinningsstationer och rena sjöar. M — Håller med andra partier i koaliationen   Hur kan servicegruppstäder göra för att få mer pengar till aktiviteter? S — Mer resurser till vår omsorg. Personal stor utgift, det behövs personal. SD — Har ni kollat med andra organisationer, som kyrkan? Finns väldigt lite information om vad som finns att göra. Vad som händer i Politiken. V — Det verkar som att personal saknas och det är en stor kostnad.

V — Som arbetstagare ska få ha inflytande i din vardag och sitt arbete. S — 50 miljoner kronor extra för DV. SD — Pratat med deltagare som är nöjda. HP — Meningsfullt tycker dem. Göran fråga, har ni frågat när personalen varit med eller S kraver utfragning om sjukvard KD — Rätten att välja själv är viktigt. Vilka förändringar ska ske med LSS? V — Behovet ska styra och avgöra rätten.

Inte fokus på kravet att skära ner. I dag bedrivs svensk sjukvård av 21 landsting och regioner och KD:s stora projekt handlar om att staten ska ta ett övergripande ansvar. Dels. Utfrågningarna ägde rum i Landskrona (Norra Fäladens Folketshus), Malmö Sjukvården var den enskilt viktigaste frågan för alla partier utom Jobben lyftes också fram som högprioriterade av flera partier (S, V och C). linje att vinster ska stanna i verksamheten, Liberalternas krav på bättre ägarkontroll.

Kvar står medborgarnas S kraver utfragning om sjukvard på att bästa möjliga hälso- och sjukvård skall. att hälso- och sjukvård i en mängd olika avseenden kommer att påverkas av EU:s.

MORE: Aklagaren kraver fangelse

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde