Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

137.8m FM

Nya basbeloppet 36 200 kronor

opinion

Konsumentprisindex KPI är ett jämförelsetal som mäter den generella prisnivån i Sverige.

Basår: 1980

Genom att jämföra KPI från olika tidpunkter kan man mäta hur priserna förändras över tid. SCB räknar ut KPI genom att hämta in prisuppgifter på varor och tjänster inom olika kategorier i proportion till hur befolkningen konsumerar dem. Varje månad samlar SCB in prisuppgifter om ett stort antal varor och tjänster som konsumeras i Sverige.

Priserna sammanställs för att göra en uppskattning av den genomsnittliga prisutvecklingen. Detta kallas för konsumentprisindex KPI.

I september fastställdes det första...

Ett index är ett jämförelsetal. Med hjälp av ett index kan man se hur någonting förändras över tid, i det här fallet förändringen i hur mycket det kostar att leva i Sverige.

Om man jämför KPI tillbaka i tiden så får man Nya basbeloppet 36 200 kronor uppfattning om hur prisnivån i Sverige har utvecklats. Det är det man utgår ifrån och kallas därför basår. Den årliga förändringen i konsumentprisindex är det som kallas inflationstakten. I grafen nedan kan du se utvecklingen av KPI. KPI visar att priserna nu är drygt tre gånger så höga somgivet samma levnadsstandard som En vara som kostade kronor kostar alltså mer än tre gånger så mycket idag. KPI är viktig statistik för samhället och påverkar alltifrån bankernas räntor till storleken på statliga ersättningar och bidrag, exempelvis sjukpenning och barnbidrag.

Så påverkar den nya budgeten...

Det används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. För är prisbasbeloppet 45  kronor. Prisförändringen över tid skiljer sig ofta mellan olika varor och tjänster. Hälso- och sjukvård är den grupp som ökat mest i pris sedan enligt KPI, medan priserna för post- och teletjänster har sjunkit under flera år.

När man jämför prisutvecklingen på olika typer av livsmedel kan man se att fisk är det livsmedel som ökat mest i pris sedanmedan priset på kaffe, te och kakao varierar kraftigt över tid. Antalet varor och tjänster i de olika kategorierna är proportionerligt efter hur mycket hushållen köper av dem. Just proportionaliteten Nya basbeloppet 36 200 kronor viktig för att KPI ska ge en bra bild av vad vi faktiskt konsumerar i Sverige. Det kan handla om att hushållen lägger mer pengar på vissa varor och mindre på andra.

Trender och utveckling "Nya basbeloppet 36 200 kronor" också göra att nya varor tillkommer och andra plockas bort. Hur stor betydelse olika prisförändringar får i konsumentprisindex beror på hur mycket vi konsumerar av en viss vara. Det vi köper mycket av har större påverkan på index än det vi köper lite av. Tre gånger så höga priser sedan talet I grafen nedan kan du se utvecklingen av KPI.

År ,10 ,73 ,53 ,19 ,75 ,26 ,97 ,70 ,08 ,58 ,18 ,58 ,57 ,83 ,94 ,30 ,99 ,30 ,49 ,81 ,09 ,85 ,11 ,14 ,41 ,22 ,51 ,50 ,01 ,47 ,43 ,20 ,06 ,49 ,35 ,43Priserna utvecklas olika för olika grupper Nya basbeloppet 36 200 kronor varor och tjänster Prisförändringen över tid skiljer sig ofta mellan olika varor och tjänster. Prisutvecklingen för olika kategorier av varor och tjänster Basår: Prisutvecklingen för olika typer av livsmedel Basår: Fördelning av varor och tjänster i KPI-korgen inkomstbasbeloppet styr pensionsgrundande inkomst och fastighetsavgift Garantipensionen sänks med 36 kronor per månad för ogift pensionär och med 32 45 Inkomstbasbelopp, kronor.

Tre gånger så höga priser...

58 59 1 Lägsta ATP-grundande inkomst är alltså 1 basbelopp ( 36 kr) +. kr, dvs det justerade basbeloppet och högsta ATP-grundande inkomst. Basbeloppet för år har fastställts till 36 kr. Detta är en Vidare får det nya basbeloppet till följd att sjuklön enligt AB § 24 mom.

5.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde