Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

97.5m FM

Anna lindh varnar turkiet

opinion
Personuppgiftspolicy

Annelie Enochson har frågat mig på vilket sätt jag avser verka för att förmå turkiska staten att upphöra med övergrepp mot icke-muslimer, så att alla invånare oavsett trosinriktning kan utöva sin religion utan att utsättas för myndighetstrakasserier.

Murad Artin har frågat mig om jag avser ta något initiativ för att förmå Turkiet att upphöra med sina förföljelser mot religiöst oliktänkande och i stället inrikta sig på att uppfylla de demokratiska rättigheter som anges i Köpenhamnskriterierna. Marianne Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att få Turkiet att upphöra med förföljelser av kristna i landet. Jag delar Annelie Enochsons, Murad Artins och Marianne Anderssons oro över situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet Anna lindh varnar turkiet allmänhet och intoleransen gentemot landets etniska och religiösa minoriteter i synnerhet.

Turkiet har under års Europarådskonvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna åtagit sig att "Anna lindh varnar turkiet" religionsfriheten i Turkiet. Man har dessutom undertecknat, om än inte ratificerat, FN: Samtidigt finns begränsningar mot religionsutövningen i Turkiet något som i hög grad gäller protestantiskt kristna.

Det är oacceptabelt att myndighetsingripanden på grund av religionsutövning förekommer. Frågan har tagits upp av det lokala EU-ordförandeskapet med turkiska myndigheter. Sverige kommer både bilateralt och inom EU att fortsatt verka för att ord och handling stämmer överens. Alla människor, även de som tillhör minoriteter, ska ha möjlighet att fritt utöva sin religion.

I EU-kommissionens översynsrapport om Turkiet från den 13 november i år noteras att det glädjande nog finns vissa tecken på ökad tolerans gentemot Anna lindh varnar turkiet religiösa samfund.

Vid en EU-resa i år konstaterades att syrianska präster kunde verka relativt fritt i dessa områden. De turkiska myndigheterna har gett tillstånd till öppnande av en protestantisk kyrka i Istanbul. Man har vidare gett en utländsk präst från Spanien uppehålls- och arbetstillstånd i församlingen.

Den turkiska människorättsadvokaten Eren Keskin,...

Andra prioriteringar rör bl. Centret för turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet i Istanbul har skapats för att kunna stödja Turkiets EU-anpassning. Regeringen kommer fortsatt, såväl inom EU som vid bilaterala kontakter och genom direkt stöd till organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, att verka för att Turkiet ska vidta kraftfulla åtgärder för att förbättra religionsfriheten i enlighet med internationella åtaganden.

Det nationella säkerhetsrådet i Turkiet uttalade den 7 december att de kristna i landet arbetar för splittring och separation i Turkiet, inte med att sprida kristendomen.

Därför har kommendanten för Svarta Havet, general Baki Onurlubas, gått ut i Anna lindh varnar turkiet och varnat för hotet från de 50  kristna i landet samt uppmanat allmänheten till angiveri mot alla kristna i Svartahavsområdet. Dessutom har alla lokala styresmän genom Anna lindh varnar turkiet dekret från inrikesministern fått fria händer att ingripa och stänga de kristna församlingarna och Anna lindh varnar turkiet. Med detta dekret som grund stängdes den protestantiska kyrka n i Diyarbakir den 1 december och en förundersökning mot församlingsmedlemmarna inleddes.

Detta visar att Turkiet inte tar FN: Religionsfriheten är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Genom att öppet uppmana till förföljelser av företrädare för en religion som dessutom utgör en försvinnande liten minoritet i landet har Turkiet fjärmat sig från EU. Sverige och EU bör tydligt visa att detta agerande inte är förenligt med Turkiets status som kandidatland till EU.

Jag vill därför fråga:. Vilka åtgärder avser utrikesministern vidta för att få Turkiet att upphöra med förföljelser av kristna i landet?

Priset delas ut i samband...

Jag vill därför fråga: Den turkiska människorättsadvokaten Eren Keskin, som leder organisationen Priset delas ut i samband med Anna Lindh-seminariet den 19 juni, Anna lindh varnar turkiet även är Kalmar kommun och polisen varnar för trafikkaos på söndag.

Välkomna till ett seminarium söndagen den 1 september klTensta träff, T- bana Blå linjen, uppgång Tenstaplan. Hagstråket 13, 1 tr. Stockholmssalen. Svar på frågorna / om Turkiets behandling av kristna, om religionsfrihet i Turkiet och om kristna i Turkiet.

Utrikesminister Anna Lindh.

MORE: Grannarna chockade ledsna och arga efter dodsbranden

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde