Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

96.5m FM

Trad fran dalarna blir mast till briggen

opinion

Herr Lloyd Efter Elvina Engström, Malung, Dalarna Herr Lloyd ifrån England till Sverige hit kom Att nyttigt och nöjsamt här jaga Att leka med rovdjuren först litet om Sen skinnpälsen utav dem taga Den jägaren är i vårt land välbekant På jaktäventyren så många I skogar, i dalar, på berg och på brant  Väl kan han båd' skjuta och fånga Emellan Tyngeberget och Norra Hån I en socken man Malung månd' kalla En ringander björn nu skjuten skall bli Men kom ej den gången att falla Med Lloyd uti följe på jakten där var Elg, Utter och Svensson den arme Hur oviss vår livstid, vår dödsstund så snar O Gud över oss dig förbarme Herr Lloyd med de andra i ringningen ser Att björnen re'n grävit där hade Svagt skymlar i buskarna mera och mer Lloyd ögat till bössan nu lade Och jägaren slår sig för panna och bröst Och ropar: Stor sak om världen hatar mig  Efter Dansar Edvard, Malung, Dalarna Stor sak om världen hatar mig Det kan så lite ränta sig Att äga världens gunst och nåd I världen finns mången falsker råd   Liksom en vattenbubbla skör Så är det med vår levnad här Ty den kan hastigt blåsas ut Så är det med vår levnads slut   Ja människan hon är ett spån Som drives bort mot okänt mål Ja hon drives bort liksom ett flarn På livets vilda ocean   7.

Si Jesus är ett tröstrikt namn  Efter Finn Karin, Mora, Dalarna Si Jesus är ett tröstrikt Trad fran dalarna blir mast till briggen Och i all nöd vår säkra hamn Igenom Trad fran dalarna blir mast till briggen får vi nåd Och finna på det bästa råd Dig vare pris för livets ord För dopets bad och nåders bord Din frid oss här i tiden giv Och efter döden evigt liv   8.

Midsommarpolska Efter Josefina Andersson  Flenmo, Mellösa, Sörmland Textbearbetning av Karin Ericsson Back Kommen nu alla, kommen med fröjd, midsommar att fira Majstång ska resas här på en höjd, kransar ska vi vira Blommor på ängen plocka vi må, röda och vita, gula och blå Kommen nu alla, stora och små, majstången ståtligt sira 9. Bland sorg som ingen vet Skall mina dar förrinna En börda tung som sten Mig möter vart jag går Bland tusen finns knappt en Som kärlek rätt förstår   Det är den tyngsta sorg Som jorden månde bära Att man skall mista bort Sin allra hjärtans kära Det är den tyngsta sorg Som solen övergår Att man skall älska den Man aldrig nånsin får   Ett rent och ädelt sinn En dygd som ensamt blänker En mun som talar ett Med allt vad hjärtat tänker Jag tror en sådan vän Är mer än mycket rar Var skall jag finna den Som dessa dygder har?

Emellan dig och mig Där tändes upp en låga Där tändes upp en eld Som är en daglig plåga Hur skall jag dämpa den Jag vet alls ingen rå´ Jag sörjer till min död Om jag dig ej kan få   Vaggvisor Stackârs den sôm ä litn efter Anna Sjöbom, Enviken, Dalarna - sjungen av faster Fjerdmans Anna Ersdotter född år Ti li luten efter Sigrid Andersdotter, Hulteberg, Eda socken, Värmland, inspelad av Einar Övergaard Bissen dussen efter Emma Pettersson, Lärbo, Gotland Sov mitt barn efter Daniel Steinsland, Valle, Norge  Stackârs den sôm ä litn å snäll å går imella gålan Hännôr å föttôr ä fullä mä snö, å ögän stå fullô mä tårôr Shas i vrå kattn ä grå, gôssan ä små dôm skä sôvâ Shas i vrå kattn ä grå, gôssan ä små dôm skä sôvâ Ti li luten Hosadan lever guten?

Guten lever så - han ligger å speler i fingera små Jag har förfall, jag får inte gå vall Jag går på gäle å harver Ta 'tå dig skonna å mjölka konna'  Ge den lille dricke Å vädre blåser å björka går Den lille söver i lulla si Bissen dussen litet barn Mamma kommer snart in Far han går Trad fran dalarna blir mast till briggen långe bro Köper barnet nya skor Nya skor med spännen Så sover barnet länge De kan med bladen insupa all den kraft som finns bortom rötternas räckhåll.

Välkommen att följa med oss på stigen till sångkällorna i bergen och de djupa dalarna. Uråldriga visor slår ut och färgas av människors möten genom tiden. Tack till Linda Schenck för hjälp med översättning och till Anna-Karin Jobs för lån av vackra armband och vantar. Till minne av Klaus Misgeld.

Det finns en tid för allt  Musik: Eva Rune  Översättning och textbearbetning: Gammelkäring  Trad efter Hanne Kjersti Yndestad, Norge Har du sitt någon Trad fran dalarna blir mast till briggen Hon gick i gårdom och karda ull  Å har du sitt´ na så lyss´n in´t på na  För hon har lomma full å tala tull 3. The Sound of a Tear Not Cried  Trad efter Karine Polwart, Skottland Two men came to your ha' door  And you did not let them in  And you did not care  What had brought them there  They were bones covered ower wi' skin  And when you looked again They were five and ten  All sighing a sorrowful sound  Did you hear the knell  Of the warning bell  Or the howl of a hunting hound  As the night's grew long  Did you hear the throng  Roar like a ralliach tide  Through the rising flood  Did you hear your own blood  Or the sound of a tear not cried  They will wait no more at your ha' door  For their waiting days are done  And there's no lock nor key  That can hold back the sea  There's no chains on the rising sun 4.

Follow the Heron  Text och musik: Karine Polwart The back of the winter is broken  And light lingers long by the door  And the seeds of the summer have spoken  In gowans that bloom on the shore  By night and day we'll sport and we'll play  And delight as the dawn dances over the bay  Sleep blows the breath of the morning away  And we follow the heron home  In darkness we cradled our sorrow  And stoked all our fires with fear  Now these bones that lie empty and hollow  Are ready for gladness to cheer  Long may you sing of the salmon  And the snow-scented sounds of your home  While the north wind delivers its sermon  Of ice and salt water and stone  5.

En sjömans begravning Text: Maria Misgeld, inspirerat av en engelsk sjömansvisa Musik: Trad efter Angus Kenneth Maciver, The Western Isles, Skottland Sakta över mörkblå våg  Min älskade jag saknar  Glider skeppets svarta skrov  För rosen och min blomma  Och ur österns purpur famn  Bryter dagens gryning fram  Ej en viskning hörs ombord  Endast tårars stilla flod  Kistan gjord av segelduk  Upp på gammalt sjömansbruk  Varken lilja eller lav  Pryder denna sjömansgrav  Slumra tryggt i havets fång  Under tunga vågors gång  För din brud vi allt talar om  Om vi komma hem någon gång  6.

Da hömin Trad från Shetland  Översättning och engelsk text: Karin Ericsson Back Darling, now the day is ending  Evening comes and sleep does too  Home to their nests little birds are flying  Finding their mothers, just like you  All the flowers in the meadow  Falls asleep 'til morning dawn  Close your eyes and let the shadows  Lull you to sleep and get you warm Hijarta no he´ts dagalee-an  Saft faas da hömin over da ling  Heim til dir Trad fran dalarna blir mast till briggen da ba-i-rds is fleein De-ir burds ta ghedder o-under wing  Aa da bonni flours is sleepin  Aa da lams is böld an warm  Poorie on da yorn is peepin  Peepin til du will Trad fran dalarna blir mast till briggen da wharm You will hear and learn the good things  Every day will be your wealth  I will try to spread my wings and  Give you strenght and give you health  All the flowers in the meadow  Falls asleep 'til morning dawn  Close your eyes and let the shadows  Lull you to sleep and get you warm Bis bis by-o, bis bis by-o  Bis bis by-o, bis bis bye 7.

Så mörk är ej natt  Text: Trad Norge Melodin finns publicerad i "Solørmusikken" av Atle Lien Jenssen Så mörk er ej natt så hård är ej nöd  Att bönen ej hjälpa förmår  Mitt liv är ett liv i mörker och död  Det är samma i dag som i går  Se dagen är när, om stundom hon synes långt borta  Hon lyser mig genom dödskuggans dal  Och säll är hon bliven för mig  En levande väg till himmelens sal  En källa av sanningen rik Se dagen är när om stundom hon synes långt borta  Väl går det emot och tro vad jag ser  Visst kostar det möda och strid  Men ljuset som bar min eviga väg  Är också i stormen min frid  Se dagen är när om stundom hon synes långt borta  Och snart får jag se min vän som hon är  Då sjunger en gladare sång  När frigjord från allt som tynger mig här Jag står för dess anlet en gång  Och då är hon när och synes ej längre borta  Ja då är hon när och synes ej längre borta 9.

Écoutez  Trad efter Ben Benoit, de Tracadie, Acadie, Kanada Sakta över mörkgrönt vatten synes briggen gå sin gång Blott en man som synes stå vid rodret  Vakar nordanvindens sång Himlen purpras vid sin västra rand Vaka tappre man, du når ej mera strand Plötsligt kommer stormen, briggen kränger våldsamt av och an Hon förstoras fruktansvärda vågen Och på däck är alle man Främst av alla synes kaptenen stå Kommenderar hurtigt: The Moving On Song  Text och musik: Karin Ericsson Back Ingen fågel flyger så högt  Som svalorna med sina ungar  Och ormen stinger ej så hårt  Som mannens falska tunga The Death of Queen Jane  Trad efter Karine Polwart, Skottland Queen Jane lay in labour full six days or more Till the women grew weary and the midwives gave o'er They sent for King Henry to come with great speed  To be with Queen Jane in her hour of need  King Henry came to her and sat by her bedside  Saying what ails thee my Jeannie, what ails thee my bride?

O Henry O Henry do this one thing for me  Rip open my right side and find my baby O Jeannie, O Jeannie that never will do  It would lease thy sweet life and thy young baby too She wept and she wailed and she fell into a swoon  They opened her right side and her baby was found  Well the baby was christened the very next day  While his poor dead mother a mouldering lay  Six men went before her and four more travelled on  While loyal King Henry stood mourning alone  He wept and he wailed until he was sore  Saying the flower of all England will flourish no more He sat by the river with his head in his hands  Saying my merry England, is a sorrow full land Karin Ericsson Back  Arr: Awkward Annie  Text och musik: Kate Rusby I gave to you a hen You gave it back again Without it's eggs, my Annie I gave to you a hare You really didn't care Now it has no legs, my Annie Oh Annie let me in I will fly, I will swim  I will die if you don't come near me Oh no, don't you say so You are my dear, my Annie  I gave to you a dog You threw for it a log Now it won't come back, my Annie I gave to you a pig Though it wasn't very big Now the meats all black, my Annie I gave to you a cow You really don't know how But it flew away, Trad fran dalarna blir mast till briggen Annie I gave to you a horse I'm a silly fool of course For you rode away, my Annie I gave to you my heart You tore it all apart When you rode away, My Annie Trad, transkriberad av Sigurd Sternvall, Stockholm Klart att vända!

Alle man till sin ända  Kocken till focken  Och gubben till rors! En djäkel i var ända  Kocken i fockskot  Ror i barlasten  Opp å ned på stormasten! Vi får kunskap om äldre tiders levnadssätt och kan därigenom förmedla historier som går att applicera på samhället idag. Den naturligt fysiska kontakten som fanns mellan länder via sjöfart finns inte på samma sätt i idag — då var det vanligt att sjöfararna bytte musik med varandra och tog den med sig hem.

På så sätt berikades och utvecklades respektive länders folkmusik.

Adjö, farväl, för sista gång,...

Vi inspireras av andra kulturers sånger och berättar historierna på vårt sätt i dag. Historierna seglar vidare men vi glömmer de inte. Ett speciellt tack till våra familjer: Visa i vinden  Text och musik: Och hennes hjärta rör. Jag varit i länder många och ej varit i många fler. Nog skulle jag sluta gånga om du mig därom ber  och kärligt på mig ser. Men önska mig lycka på färden när jag nu ifrån dig drar. Och orsaken älskade är den;jag kan ej stanna kvar  där jag ej din kärlek har.

Jag sjunger en visa i blåsten, jag sjunger en visa i storm. Mitt hjärta är som en gråsten, mitt hjärta har mist sin  form och min smärta är enorm.

Adjö, farväl, för sista gång,...

Men hör på min marsch under månen, den gungar i  stadig moll. Den passar ej på grammofonen, den handlar om dig ditt troll  - att ditt hjärta är ett såll. Karin Ericsson Back När solen tänder sina strålar,  med ömhet tänker jag på dig. När aftonsolens glans sig målar  är blott min tanke Trad fran dalarna blir mast till briggen hos dig.

Om än din mamma skulle mig förneka  att bli ett äkta par med dig. Vår kärlek kan hon aldrig neka  om än hon nekar mig din hand.

Du var den förste som jag älskat,  för alltid håller jag dig kär. För din skull är mitt hjärta fängslat  och din bild uti mitt bröst jag bär. Nu reser jag till fjärran länder,  adjö, adjö min vän med dig. Och räck mig ej den falska handen  för min trogna har jag givit dig. När solen tänder sina strålar,  med ömhet tänker jag på dig.

Olle Adolphson Manus Gästartist: Peter Carlsson Det var när sommarnatten kom  med doft från skog och mark. Då såg jag dig en enda gång  i Västerviks folkets park.

Svenska Visor

Du var det vackraste jag sett  och hade ljusröd kjol. Din hud Trad fran dalarna blir mast till briggen brun ditt hår var slätt  och långt och blekt av sol.

Jag ödde bort den bästa chans  som livet nånsin ger. Vi dansade en enda dans  sen såg jag dig aldrig mer. Jag undrar om du minns mig än  och hur du har det nu. Det var ju ganska längesen  om sommaren Du blev väl säkert någons fru  och hoppas det gick bra. Men kanske går du ensam nu  och har det liksom jag. Och om du detta läsa får  och du vill träffa mig,  så skriv till Karlsson - evig vår  och vet att jag väntar dig.

Jag läst din efterlysning nu  min återfunne vän. Jag fattar att det var just du  jag såg för så längesen. Du anar ej vad det var trist  när du försvann sådär. När jag gick hem till mig till sist  så grät jag och var kär. Jag sökte dig varenda gång  så länge sommarn fanns. Du var så glad, så smärt och lång  men jag såg dig ingenstans.

Jag bor här i Skellefteå  och har det som jag kan. Sen fick jag mina ungar två  men fick aldrig någon man. De bilder som jag skickat dig  behåll dem, kära du.

denna sångbok finns sånger av...

De föreställer båda mig  så här ser jag ut nu. Jag heter Helga Andersson  jag väntar natt och dag. Kom Karlsson, ta mig härifrån. Kom Karlsson och gör mig glad! Maria Misgeld  Förglöm mig ej när lyckan till dig kommer. Förglöm mig ej när sorgen tynger dig. Förglöm mig ej när jag i graven vilar. Förglöm mig ej, jag glömmer aldrig dig. Här är min hand, här är mitt unga hjärta. Här är ett blomsterfång jag plockat dig.

Är du trött och tunger utav smärta  tänk då på mig, jag glömmer aldrig dig. Varför bad du Trad fran dalarna blir mast till briggen mitt unga hjärta,  varför bad du mig att älska dig? Varför var din kärlek inte evig,  varför var du så otrogen mot mig?

Farväl min vän, farväl min ungdoms glädje,  farväl du käraste jag har på jord. Det var med dig jag tänkte mig att leva,  det var med dig jag tänkte mig att bo. Förglöm mig ej när lyckan till dig kommer. I denna sångbok finns sånger av många av våra främsta trubadurer och Balladen om briggen Blue Bird av Hull.

Imperiet. Sång No 32 (Träd Fram Du Nattens Gud) Gammal Fäbodpsalm Från Dalarna Himlen Måste Sakna En Ängel.

Adjö, farväl, för sista gång, Trad. Aftontankar vid Balladen om briggen Blue Bird av Hull, Evert Taube. Balladen om Gammal fäbodpsalm från Dalarna, Oskar Lindberg. Glimmande Himlen måste sakna en ängel, Linn Wågberg. Hjärtats. Ostindienfararen som kommer att mottagas av Briggen Gerda den 18 juli, kommer att ligga i södra kajen fram till den 21 juli.

DelaDela.

Vad väger tyngst när du...

MORE: Hakan hellstrom 2 steg fran paradise

MORE: Kommunen raddar hif fran konkurs

MORE: Stor brand i lagenhet man hoppade fran balkongen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde