Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

126.5m FM

Se leif gw persson leta efter socialdemokraternas sjal

opinion

Palmemordet kallas mordet på Sveriges statsminister Olof Palmesom skedde klockan Efter mordet följdes i Palmeutredningen ett flertal spår, däribland " PKK-spåret ", " åringen " och "Sydafrikaspåret", som dock inte ledde till något konkret genombrott. I december anhölls Christer Pettersson som misstänkt för mordet och denne dömdes också i juli av Stockholms tingsrätt som skyldig, men frikändes därpå av en enig hovrätt i november samma år.

Misstankarna mot Pettersson kvarstod dock och resning begärdes av riksåklagaren i december men avslogs av Sveriges högsta domstol den 28 maj Sedan dess har inga genombrott i spaningsarbetet skett och ingen misstänkt har åtalats; detta trots att fler än personer har erkänt mordet och att utredningen kring det är en av världens mest omfattande.

På kvällen den 28 februari promenerade Olof Palme och Se leif gw persson leta efter socialdemokraternas sjal hustru Lisbeth hemåt, utan eskort av livvakter, i centrala Stockholm, efter ett besök på biografen Granddär de hade sett filmen Bröderna Mozart Palme avled omedelbart, men transporterades ändå, efter upplivningsförsök, till Sabbatsbergs sjukhusdär han dödförklarades klockan Lisbeth Palme klarade sig med lindriga fysiska skador.

Makarna Palmes biografbesök hade bestämts med mycket kort varsel och hade först diskuterats av Palmes hustru Lisbet på hennes arbetsplats under eftermiddagen 28 februari. Ett besök på just Grand diskuterade hon sedan med sonens fästmö i telefon vid tiden.

Leif Gw Persson AB är...

Palme, som tidigare under eftermiddagen skickat hem sina livvakter, fick höra om bioplanerna först vid hemkomsten runt klockan Han diskuterade därpå med sin son Mårten på telefon, som redan köpt biljetter till Grand, om ett biobesök på antingen Grand eller Spegeln men inget blev bestämt.

Att även makarna Palme skulle besöka Grand bestämdes mellan dem själva runt klockan Den senare polisutredningen undersökte om Lisbeth Palmes arbetsplats, makarna Palmes hem eller telefon varit avlyssnade, utan att kunna finna några sådana spår. Enligt polisen finns det heller inget som tyder på att paret förföljdes från hemmet till biografen. Fredagen den 28 februari anlände Palme till sitt hem på Västerlånggatan 31 i Gamla stan ungefär klockan Han ringde några telefonsamtal och åt middag med sin fru.

Strax efter klockan De steg på ett tåg som avgick klockan Klockan var då strax före Se leif gw persson leta efter socialdemokraternas sjal Palme köpte själv biljetter i kassan till Suzanne Ostens film Bröderna Mozart som började klockan Efter filmens slut, mellan klockan De gick relativt långsamt och stannade till vid åtminstone ett skyltfönster till klädbutiken Sari. När de ungefär klockan Ett andra skott åsamkade Lisbeth Palme en skråma längs ryggen.

Därefter upphör alla spår av den bortflyende mördaren. Vad som hände efter skotten och minuterna därefter kan på flera punkter avgöras på sekunden eftersom samtalen med larmcentralen automatiskt spelades in och det på bandet återfinns tidsangivelser från Fröken Ur. Utifrån detta går det att uppskatta när andra händelser inträffade. Det hör dock till bilden att både poliskommissarie Gösta Söderström och hans chaufför Ingvar Windén har redovisat avvikande tidsangivelser för polisens områdesanrop och ankomst till mordplatsen, vilka enligt dem är omkring sex minuter senare än det officiella tidsschemat.

Gösta Söderströms tidsangivelser har följande utseende [ källa behövs ]:. Gösta Söderström var själv övertygad om att poliser var inblandade i denna operation genom att bland annat se till att gärningsmannen kom undan.

Om områdesanropet gick ut så sent som klockan Att "Se leif gw persson leta efter socialdemokraternas sjal" dessa två blivit anropade kl Det sändes inte nyheter i Sveriges Radio nattetid En stund före klockan Talmannen entledigade samtliga statsråd men bad dem sitta kvar som expeditionsministär. Vid ett möte Under lördag och söndag ställde Sveriges Television in alla underhållningsprogram, exempelvis Gomorron SverigeJubel i busken och Razzel.

Diskussioner fördes även kring om Vasaloppettraditionsenligt planerat att genomföras den 2 mars, skulle ställas in, men tävlingsledningen beslutade att genomföra skidloppet som planerat.

Socialdemokraterna har tappat greppet om...

Stockholms länspolismästare Hans Holmér tog på eget initiativ hand om utredningen och höll en första presskonferens klockan 12 dagen efter mordet. Något formellt beslut om att göra Holmér till spaningsledare fanns inte; enligt den senare Granskningskommissionen skedde detta formlöst.

Det står dock klart att Holmér hade regeringens socialdemokraternas stöd. Dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt menar att det kan ha berott på att Holmér kände viktiga personer bland Stockholms socialdemokrater och på länspolismästarens "karismatiska uppträdande". Den senare spaningsledaren Ingemar Krusell beskriver de första dagarna efter Palmemordet som ett organisatoriskt kaos.

Olof Palmes sista statssekreterare Ulf Dahlsten menar att Holmér hade narcissistiska drag som gjorde att han var mycket intresserad av att hålla i presskonferenser och att han var mer intresserad av hur historien skulle berätta om honom istället för att bedriva ett ordentligt utredningsarbete. Enligt Dahlsten fanns det redan från början en kritik mot Holmér att han inte bedrev utredningen på ett professionellt sätt. PKK-spåret som så småningom slutade med att han hamnade i bråk med Palmeåklagarna vilket vållade hans avgång i mars Hans efterträdare Hans Ölvebro blev mest känd för att ha lett utredningen mot Christer Pettersson.

Efter hård intern kritik lämnade han sitt uppdrag Se leif gw persson leta efter socialdemokraternas sjal Petersson är känd för att tidigare utrett mordet på Anna Lindh.

Brottsutredningen kring Palmemordet är Sveriges största och mest kostsamma någonsin. Årtio år efter mordet, hade utredningen kostat över en halv miljard kronor. Cirka personer har hittills erkänt mordet men har avförts från listan av misstänkta. De enda spår som gärningsmannen lämnade efter sig var två kulor av typen. Den ena kulan återfanns på morgonen dagen efter mordet på Sveavägens västra sida dvs på den motsatta sidan i förhållande till mordplatsen och den andra återfanns ytterligare en dag senare vid lunchtid, på samma sida som mordplatsen.

Under utredningens gång har polisen provskjutit magnumrevolvrar och man har fäst särskild vikt vid att spåra Se leif gw persson leta efter socialdemokraternas sjal 10 magnumrevolvrar som vid tiden för mordet var stöldanmälda. Av dessa har polisen kunnat spåra samtliga utom Sucksdorffsvapnet. Genom att väga samman vittnesuppgifterna går det att få fram följande: Något regelrätt signalementsförhör med Lisbeth Palme har inte dokumenterats och hennes uppgifter om gärningsmannen kom successivt under dagar och veckor efter mordet.

Den gärningsmannaprofil som började upprättas och presenterades [ 40 ] diskuterar fyra hypotetiska scenarion för mordet, men drar slutsatsen att mordet genomfördes av en ensamagerande gärningsman, som träffade Palme vid biografen Grand.

Den analysen gav Leif GW...

Gärningsmannen är enligt denna hypotes en personlighetsstörd man som drevs av sitt Palmehat. Han har sannolikt haft relationssvårigheter hela livet, särskilt med auktoriteter av olika slag. Han är inåtvänd, ensam och personlighetsstörd men inte psykotisk.

Hans tillstånd är nära kopplat till att han har "misslyckats" i livet.

Kontaktuppgifter till Leif GW Persson...

Motgångarna gör honom deprimerad och depressionen fördjupas till paranoia. Om personer av detta slag börjar begå våldsbrott är de i regel 35—45 år gamla. Den framtagna gärningsmannaprofilen har genom åren mött kritik, inte minst för att den tämligen ensidigt koncentrerar sig på en ensam gärningsman.

Det har även kommit att ifrågasättas om den framtagna gärningsmannaprofilen alls är relevant, eftersom en sådan vanligtvis görs för gärningsmän som upprepar sina brott, till exempel seriemördaredär det går att se mönster mellan de olika gärningarna. Med hjälp av en signalementsmaskin lånad från Bundeskriminalamt i Wiesbaden i Västtyskland framställde polisen med hjälp av ett vittne en så kallad fantombild av gärningsmannen.

Bilden publicerades den 6 mars och resulterade i en mycket stor mängd tips, omkring 7 —8 , till polisen. Vittnet ifråga hade mellan klockan När mannen fick syn på vittnet hade han sett förskräckt ut, vänt sig om och skyndat vidare.

Socialdemokraterna har tappat greppet om...

Vid Snickarbacken har han tagit av åt höger mot Birger Jarlsgatan. Fantombilden anses därför idag inte vara relevant. Fram till fick polisen in sex tips om en viss man som var bosatt i närheten av mordplatsen. Mannen var psykiskt sjuk, hade på olika sätt varit fixerad av Palme och beskrivit sig själv som "Palmes kronprins" eller "Palmes högra hand". Vittnet från Smala gränd pekade vid förhör ut den psykiskt sjuke mannen som den som var mest lik den man hon mötte på mordkvällen.

Den psykiskt sjuke mannen uppgav för polisen att han på mordkvällen befunnit sig på ett visst nöjesställe från omkring klockan Det har dock aldrig funnits några särskilt starka skäl att tro att denne man är gärningsmannen. En andra fantombild publicerades den 24 mars Bilden byggde på uppgifter från ett vittne som sett en man följa efter Palme på Sergels torg den 27 februari Polisutredningens nuvarande ståndpunkt är dock att "vittnet" Se leif gw persson leta efter socialdemokraternas sjal lämnat falska uppgifter och att den förföljande mannen aldrig har funnits.

Redan dagen efter mordet inkom ett tips ifrån en kvinna som berättade att hon föregående kväll varit på kafé Mon Chéri på Se leif gw persson leta efter socialdemokraternas sjal och där kommit i samspråk med en man som uttalat sitt hat mot Palme.

Mannen hade lämnat över ett visitkort med namnet Vic G och ett telefonnummer. Andra tipsare hörde av sig med upplysningar om palmehatiska uttalanden från samme man och att denne ägde ett sådant vapen som polisen trodde hade använts vid mordet.

Den 8 mars hämtades en viss Victor Gunnarsson till förhör, men släpptes redan samma kväll. Fyra dagar senare hämtades Gunnarsson till ett nytt förhör och han delgavs nu misstanke om delaktighet i mordet på Palme. Han anhölls samma kväll. Vid husrannsakningar i hans bostad hittades palmefientliga skrifter samt den parkas som Gunnarsson burit under mordkvällen.

En kriminalteknisk undersökning av parkasen fann spår som eventuellt härrörde från ett skjutvapen; dock inte av den typ polisutredningen eftersökte för mordet.

Leif Gw Persson AB -...

I förhör tillstod Gunnarsson att han besökt Mon Chéri och där samtalat med tre kvinnor. Efter att de tre lämnat stället hade han pratat med två pojkar. Därefter gick han till biografen Rigoletto för att se en film och sedan till McDonald's på Kungsgatan. Pojkarna förhördes av polisen och de uppgav att Gunnarsson hade lämnat kaféet mellan Inget av vittnena vid brottsplatsen kunde med säkerhet peka ut Gunnarsson, och Lisbeth Palmes uppgifter om gärningsmannens klädsel stämde inte med den klädsel Gunnarsson bar.

De ovannämnda pojkarna gav genom sina vittnesmål så småningom Gunnarsson ett alibi för kvällen. Gunnarsson häktades den 17 mars och försattes på fri fot den 11 april Han var dock föremål för telefonavlyssning maj - Se leif gw persson leta efter socialdemokraternas sjalaugusti - november och i januari Efter tingsrättens dom mot Pettersson lades förundersökningen mot Gunnarsson ned.

Socialdemokraterna har tappat greppet om Göteborg. Foto: LEIF JACOBSSON då driver vi våra frågor och får se var vi kan hitta gehör i olika konstellationer. . Alex Schulman · Leif GW Persson · Jenny Strömstedt · Clara.

Alex Schulman Leif GW Persson Jenny Strömstedt Clara Lidström Också Socialdemokraterna i Danmark reagerade: ”Hitta på ett annat ord än kavat, ett som tjänar dig.

Britta Svensson [email protected] Leif Gw Persson AB - företagsinformation med organisationsnummer, nyckeltal, bokslut, omsättning, styrelse, gratis årsredovisningar, koncernstruktur, m.m.

MORE: Atta doda i sjalvmordsattack

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde