Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

130.5m FM

Bildt salde ryska aktier

opinion

Han var riksdagsledamot —, partiledare för Moderata samlingspartiet —, statsminister — samt utrikesminister — Carl Bildt föddes i Halmstad i Hallands län. Han är son till byrådirektör Daniel Bildt — [ 1 ] och förbundssekreterare Kerstin Andersson-Alwå [ 2 ] [ 3 ]. Hans enda syskon Nils Bildt föddes Bildt tillhör en uradlig ätt med rötter i norsk och dansk medeltid.

Carl "Bildt salde ryska aktier" är sonson till överste Nils Bildt, sonsons son till general Knut Bildt och sonsons sonson till statsministern och riksmarskalkenfriherre Gillis Bildt. Bildt gifte sig med Kerstin Zetterberg men äktenskapets upplöstes ett år senare genom skilsmässa. Han var — gift med Mia Bohmandotter till den tidigare moderatledaren Gösta Bohman.

Han har tre barn: Gunnel föddNils född samt Gustaf född I samband med en landsomfattande lärarstrejk gjorde han sitt första TV-framträdande. Bildt, som var ordförande i skolans elevråd, bidrog till att elevledd undervisning kunde organiseras Bildt salde ryska aktier delar av strejken. Bildt tog studentexamen på Östra Real och blev samma år medlem i Moderaterna. Han gjorde värnplikt som handräckningsvärnpliktig personalassistent vid Försvarsstaben.

Har optioner för fem miljoner...

Under universitetstiden var han politisk sekreterare i föreningen Högerstudenterna och aktiv i studentkårspartiet Opposition '68 [ 9 ]. Han blev vice ordförande i Fria Moderata Studentförbundet och ordförande Åren —76 var han redaktör för tidningen Svensk Linje. Bildt var —76 även politisk sekreterare i Moderata samlingspartiet och arbetade nära partiledaren Gösta Bohman.

Han nämndes redan vid denna tid som en möjlig blivande partiledare [ 11 ] och deltog i arbetet med att forma programmet för den nya regeringen hösten I riksdagen var Bildt sitt partis utrikes- och säkerhetspolitiske expert. Detta ledde till hård kritik från statsminister Olof Palme eftersom Sverige var involverat i en diplomatisk notväxling med Sovjetunionen angående den dåvarande Ubåtsskyddskommissionens slutsatser.

Bildt ansåg att hans handlande var korrekt och försvarade sitt agerande med stöd av sitt parti. Händelsen fick stor publicitet och medförde att Bildt för första gången hamnade i offentlighetens ljus. Bildt utnämndes till partiledare för Moderata samlingspartiet Under den första tiden som partiledare var han ifrågasatt och i sitt första val,åtnjöt han inte något större förtroende.

Centerpartiets nedgång innebar trots detta att Bildt kunde befästa Moderaternas ställning som största borgerliga parti. Under oppositionsåren till var han även moderaternas gruppledare i riksdagen. Mot slutet av partiledartiden blev han dock populär och ansågs, av såväl meningsmotståndare som partikamrater, vara "Bildt salde ryska aktier" skicklig strateg. Bildt kunde bilda en fyrpartiregering tillsammans med CenterpartietFolkpartiet och Kristdemokraterna. Regeringen liberaliserade regelverk, sålde statliga företag, inledde och slutförde förhandlingarna om Sveriges medlemskap i Europeiska unionen och startade byggandet av Öresundsbron.

Bildt var själv ordförande i den it-kommissionsom regeringen bildade för att stimulera den nya informationstekniken. Den ekonomiska krisensom till största del berodde på avskaffade kreditmarknadsregler för bostadsmarknaden vållade svåra problem.

Hösten förhandlade regeringen Bildt fram flera krispaket tillsammans med det största oppositionspartiet, socialdemokraternamen trots detta tvingades man att överge den fasta kronkursen. Efter det borgerliga valnederlaget avgick hans regering. Bildt har tagit initiativ till flera IT-satsningar som har varit viktiga för digitaliseringen av Sverige.

Som statsminister skickade han ett historiskt mejl till USA: Detta var första gången som två regeringschefer skrev e-post till varandra.

Samma år var Bildt även initiativtagare till IT-kommissionen samt till starten för KK-stiftelsensom hade i uppdrag att sprida tekniken i skolan [ 13 ]. Bildt verkade energiskt för svensk anslutning till EU, och undertecknade vid det europeiska toppmötet på Korfu i Grekland den 23 juni fördraget om Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Hans utrikespolitiska erfarenhet har senare lett fram till prestigefyllda internationella uppdrag. Efter valnederlaget arbetade Bildt internationellt som EU: Partiledarskapet sköttes i praktiken av bland andra förste vice partiledaren tillika gruppledaren i riksdagen Lars Tobissonpartisekreteraren Gunnar Hökmark och andra vice partiledaren Gun Hellsvik.

Han efterträddes av den tidigare skatteministern Bo Lundgren. I juni utsågs han till EU: Efter fredsavtalets formella undertecknande i Bildt salde ryska aktier den 14 december utsågs Bildt till den förste innehavaren av posten som hög representant, High Representativeoch chef för Office of the High Representativeden internationella myndighet som inrättades i Bosnien för att leda det politiska och civila genomförandet av avtalet.

Han återkom till Sverige för att driva valrörelsemen då de borgerliga inte lyckades återta regeringsmakten avgick han som partiordförande i augusti Han hade då utsetts till FN: I egenskap av internationell diplomat blev han erbjuden att hålla The Tanner Lecture on Human Valuesvilken Bildt salde ryska aktier gav vid Bildt salde ryska aktier University i mars År utkom han med en bok om sina erfarenheter i Balkan: The Struggle for Peace in Bosnia.

Carl Bildt har kritiserats för sin roll som medlare i bosnienkriget. Bland annat har han som statsminister anklagats för likgiltighet inför den etniska rensning och folkmord som begåtts av bosnienserbiska styrkor mot muslimska och kroatiska "Bildt salde ryska aktier." Sunday Times kallade Bildts och andra EU-ledares handfallenhet inför det pågående folkmordet för "skamligt".

Efter Bildts utnämning till EU: Efter den förtida frigivningen av dömda krigsförbrytaren Biljana Plavšić från svenskt fängelse under anmäldes Bildt till konstitutionsutskottet för att vara jävig att delta i ett sådant beslut. Bildt anklagades för att vara personligen involverad i fallet och att ha personliga band till Plavšić.

Han var även ordförande för International Democrat Union — Han är hedersdoktor vid University of St. Andrews i Skottland, där han är medlem av rådet för Center for Bildt salde ryska aktier study of Terrorism and Political Violence.

Han har också ett långvarigt engagemang i det slutna elitsällskapet Bilderberggruppen och var med,[ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] [ 28 ][ 28 ][ 29 ] och [ 30 ]. Han "Bildt salde ryska aktier" även mottagit många dekorationer och hedersutmärkelser från flera länder. Bildt var även programledare för tv-programmet Middag med Bildt som visades i TV8 — Bildt inträdde i regeringen Reinfeldt som utrikesminister den 6 oktober Han har kritiserats av oppositionen, som menat att Bildts handlande som utrikesminister skulle styras av hans privata affärsintressen, intressen i Ryssland och Sudan via aktier och optioner i företagen Lundin Petroleum och Vostok Nafta.

Bildt har tillbakavisat kritiken och har även sålt sina aktier i företagen. Optionsinnehavet i Vostok Nafta medförde att han blev KU-anmäld. Bildt har också kritiserats för sin medverkan i styrelsen för Committee for the Liberation of Iraqen internationell organisation som förespråkade invasionen av Irak Bildt Bildt salde ryska aktier stöttat Israels självständighet och rätt att försvara sig mot angrepp, samtidigt som han har kritiserat landets ockupations- och bosättningspolitik och försvarat palestiniernas rätt till ett internationellt erkänt hemland.

Han har också upprepade gånger framfört att isoleringspolitiken mot Gazaremsan måste brytas så att området kan överleva på handel och normal affärsverksamhet i stället för bistånd. Han har fördömt både palestinska raketangrepp mot Israel från Gaza samt israeliska bombningar av Gazas civila näringsliv och det israeliska förbudet mot civil import till området.

Under Bildts tid som utrikesminister har Sverige stått som värd för en FN-konferens om Iraks återuppbyggnad.

Vostok Nafta har mycket stora...

Under hans ledning har departementet också beslutat att upprätta ambassader i Afghanistan och Vitryssland för att Sverige skall kunna följa den inrikes- och säkerhetspolitiska utvecklingen inom dessa länder. Han har kritiserat kränkningar av mänskliga rättigheter i länder som Ryssland, IranKina och Kuba. Bildt har kritiserat den ryska invasionen av Georgien samt dess annekteringar av Abchazien och Sydossetien.

Arbetet skrev förra veckan om...

Bildts kritik av Ryssland föranledde de ryska ledarna att ställa in möten med Bildt och andra svenska representanter. Man har även beslutat om svensk militär insats i Darfur. Inom Europa- och säkerhetspolitik har utrikesministern förespråkat europeisk enighet samt kärnvapennedrustning och rustningskontroll.

I riksdagen har han betonat vikten av att inte lämna över hotet från kärnvapen till efterkommande generationer. Utrikesdepartementet har även beslutat att erkänna republiken Kosovo trots protester från Serbien och Ryssland. Särskilt förslaget rörande generalkonsulatet i New York möttes av kritik.

Utrikesminister Carl Bildt (m) har...

Samtidigt förordnades förre Bildtmedarbetaren Peter Egardt som utredare med direktiv att lägga fram förslag om reformer inom utrikesförvaltningen, särskilt för struktur och kompetensförsörjning samt samverkan i och utanför regeringskansliet. Under sin tid som utrikesminister kritiserade Bildt offentligt Egyptens svar på landsomfattande demonstrationer och uttryckte sig följande: Säkerhetsstyrkorna kan inte undkomma ansvar" vilket resulterade i en strid mellan Bildt "Bildt salde ryska aktier" Egyptens ambassadör i Sverige.

Efter valet efterträddes han på posten av Margot Wallström. Bildt nämndes efter Anna Kinberg Batras avgång som partiordförande för Moderaterna i augusti som en av kandidaterna att efterträda henne, men tackade nej till uppdraget. Oppositionspartier, borgerliga politiker och politiska kommentatorer har ifrågasatt Carl Bildts lämplighet som Sveriges utrikesminister på grund Bildt salde ryska aktier hans hållning i internationella frågor liksom hans privata affärsintressen i den ryska gasjätten Gazprom och Lundin Petroleumett oljeföretag med verksamhet i det krigshärjade Sudan.

Bildts aktieintresse verkar har dock...

Carl Bildt gick Bildt salde ryska aktier i styrelsen för Lundin Oil AB årefter anklagelser om att oljeföretagen förvärrat kriget i Sudan. Lundin Oil var den ledande operatören av ett konsortium som arbetade i ett område i centrum för Sudans inbördeskrig.

Trots att anklagelserna bekräftats av särskilda FN-rapportörer [ 40 ] och den kanadensiska regeringens utredning, [ 41 ] lyckades Bildt överleva den offentliga kontroversen i Sverige, och Lundin Oil kunde fortsätta bedriva verksamhet i Sudan. Företaget förnekade brott, men efter att ha studerat rapporten, öppnade den svenska åklagarmyndigheten en brottsutredning. Efter åklagarens beslut krävde flera riksdagsledamöter att Bildt skulle avgå [ 42 ]något han vägrade att göra.

Efter att ha avgått som ledare för Moderaterna engagerade sig Bildt i flera uppdrag inom näringslivet samt i internationella tankesmedjor. Till den senare kategorin hör medlemskap i Bildt salde ryska aktier för tankesmedjan RAND Corporationsom står nära det amerikanska försvaret. Han satt också i styrelsen för det amerikanska investmentbolaget Legg Masonsom bland annat investerat i försvarsindustrin.

År gick Bildt med i styrelsen för Vostok Naftaett investmentbolag med innehav i första hand i statliga ryska gasbolaget Gazprom. Bildt var också styrelsemedlem i oljebolaget Lundin Petroleum och medlem i fondförvaltaren East Capitals rådgivningskommitté. Han lämnade dessa uppdrag i samband med att han blev utrikesminister i oktober Bildt har kritiserats för möjliga intressekonflikter på grund av hans tidigare position i Vostok Nafta och hans aktieinnehav i företaget.

Säljer i december

Gazprom Bildt salde ryska aktier nämligen det företag som bygger den omstridda naturgasledningen mellan Ryssland och Tyskland som går förbi Gotlandett bygge som godkänts av den svenska regeringen. Vostok Nafta har mycket stora intressen i det ryska energibolaget Gazprom.

Carl Bildt sålde under hösten aktieoptioner i Vostok Nafta för 4,8. Kaj-Gustaf Bergh sålde alla sina aktier i Stockmann trots att han fortfarande är styrelsemedlem i bolaget.

Enligt Kauppalehti orsakade. Bildts aktieintresse verkar har dock inte ha tagit någon skada av När innehavet kom upp på tapeten förra året sålde EU-ministern av illa kvickt. ett investmentbolag med innehav i främst statliga ryska gasbolaget Gazprom.

MORE: Svensk debutbok sald for miljoner

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde