Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.4m FM

13 mutade delegater i iok nu namngivna

opinion

TV 3 visade igår 14 dec upp en ung anonym förvirrad man som stod bakom Djurens Befrielsefront. Han gav uttryck för terroristens åsikter. Han försvarade den feghet som DBF´s medlemmar visar med anonyma angrepp i skydd av mörkret. Han ansåg till och med att det är helt okej att trakassera och skrämma oskyldiga närstående till de man vill åt. DBF sänker sig därmed till en ynklig form av brottslighet och rättfärdigar sina anarkistiska metoder med att varje medel som gynnar saken är rätt.

Här har DBF gått vilse. Man använder hatet och förgriper sig på oskyldiga.

ALLMÄNT. Namnen på de 13...

Man använder hatet, kränker vår demokrati och väcker farligt begär om hämnd. De som vill försvara sitt sätt att leva kan hoppas på att polisen gör vad de ska. Men här har ju rättsväsendet misslyckats.

Otroligt märkligt att en terrororganisation får visa upp sig på detta sätt och skryta med sina kriminella aktioner på en hemsida. Varför släcks de inte ned? Tålamodet borde ha nått sin gräns för länge sedan. Om inte polisen gör sitt jobb så dröjer det nog inte länge för än vi får se bilder och höra talas om DBF terrorister som dränkts i sin egen rödfärg. Ska då de som lever av och med djur ge upp sin frihet och sitt sätt att leva eller ta till motsvarande våldsmetoder som DBF?

Hur kommer det sig att inte de som 13 mutade delegater i iok nu namngivna angriper förenar sig till ett kraftfullt försvar? De har ju rätten på sin sida och de borde ha både "vapnen" och förmågan. Nej den fria världen sänker sig inte till DBF´s terrorism utan hoppas på rättssamhället. Man kan fråga sig vad som händer om DBF ger sig på naturfolken, samerna och andra som lever av djur.

DBF förvärrar förhållandet mellan både människor och djur. DBF besudlar inte bara människan, demokratin och humanismen utan också djuren. Djuren, naturen och samlevnaden är alldeles för viktiga frågor för att en terrororganisation ska få förstöra och infektera dessa frågor.

DBF har lämnat humanismens värderingar och förlikat sig med maffiametoder. Var och en inom DBF har besudlat sin karma och riskerar att i nästa liv födas fram som ynkliga handikappade kryp. Det agerande som DBF står för kan aldrig passera ostraffat.

Våga möta dem som ni hotar, mitt på dagen med visade ansikten, öga mot öga. I annat fall är ni enbart "13 mutade delegater i iok nu namngivna." Upplagd av Börje Peratt kl. Djurens befrielsefrontterrorist. Vi har nu fått TV-studioproduktioner där förmenta auktoriteter bakom skrivbord ska förmedla sanningar om i detta fall idrottens värld. Om jag finner det pinsamt och trivialt så vet jag att andra tycker likadant. Men egentligen är det inte det som är problemet utan de värderingar som Viasat förmedlar.

Svenska Fotbollförbundets ordförande Lagrell sitter lågt fram för Sladjans skrivbord och håller med om att svenska klubbar borde kunna släppa ifrån sig ägande rätten till vilket tvål företag som helst. I Italien minsann kan en ensam biljardär gå in med ofantliga summor för att bli delägare i ett fotbollslag. I Sverige måste klubben således helt i strid med vår folkrörelseideologi släppa ifrån sig majorietetsägandet till någon ensamägare för att rädda svensk fotboll. Svensk press och media i övrigt håller sig avvaktande och tyst.

Naturligtvis finns det en aktör i bakgrunden. Någon som är intresserad av att gå in med stora pengar bara man kan bli 13 mutade delegater i iok nu namngivna. I strategin ingår att inkräktaren måste få viktiga centrala beslutsfattare med sig på båten. Hur mycket kostade det Lagrell? Hur mycket fick Viasat eller du Sladjan Osmadmangic för att sälja din själ till djävulen?

Samtliga svenska klubbar har byggts upp och drivits av idealister som inte krävt en krona för att skapa det idrottssverige vi idag har. Hela vår folkrörelse bygger på dessa eldsjälar och idealister.

Lagrell och Sladjan anser att svensk klubbfotboll ska kunna säljas ut till högstbjudande. Jag ber nu för att Riksidrottsförbundet visar både etik och moral.

Svenskt föreningsliv är byggt på enskilda människor som tillsammans helt idealistiskt har skapat våra föreningar. Tillsammans med hundratusentals andra idealister har de skapat förutsättningen för den svenska modellen. Då har vi kommit till en situation där Volvo och Saab kan återgå till ett svenskt ägande. Men så utsuddade och avklädda som båda märkena är idag kan man fundera över vilket värde det ligger i att försvara den bilindustri som en gång var näst intill en svensk nationalskatt.

Volvo är antagligen lättare att få loss från Ford än Saab som idag är så integrerat i GM. Det finns kanske ändå en möjlighet här. Och det är om Volvo får kravet på sig att ta fram ett nytt smart drivsystem. För att Sverige skall vilja satsa på Volvo och Saab måste det vara med en klar inrikting och högt ställda krav.

Låt Volvo ta hand om de lite större modellerna och Saab de lite mindre. Men båda ska ha en klar miljöbilsinrikting och då inte på etanol som är rena miljöboven. Otroligt att odla energiskog i Brasilien. Skeppa det över Atlanten och sedan tanka dyrt i Sverige. Nej ett helt nytt tänk krävs här. En annan idé är att låta ingenjörerna på Saab och Volvo utmana varandra. Det företag som lyckas bäst med ett nytt bilkoncept som innebär att vi använder inhemsk producerad drivmedel får fortsatt stöd.

Här får antagligen Saab det svårt. De är ju idag mer eller mindre enbart en legotillverkare för en numera amerikansk bil.

Logga in på Dagens Nyheter

Finns något know how kvar? Kina lämnar Tibet och skänker miljarder för att återuppbygga landet. Korea återförenas och bygger gemensamt upp ett demokratiskt land. Och denna demokratiseringsprocess sprider sig i mellanöstern och till Afrika. Somalia, Darfur och Kongo med flera andra afrikanska stater befrias från sina klankrig och kleptokratipresidenter. En våg av humanism sveper in över kontinenten.

Vi har nu fått TV-studioproduktioner...

Och Afrika tar själva itu med de problem av sjukdom och svält som idag drabbar deras kontinent. Samtliga Islamska nationer erkänner homosexuell kärlek och ber offentligt i FN om förlåtelse för sina kränkningar av homosexuella. Andra religiösa, kristna och islamska grupperingar följer efter och tillstår att man lidit brist på insikt.

Indiens och Asiens och hela världens behandling av bortlovade brudar och pojkar upphör. Varje människa får fritt välja sitt liv med stöd av sin familj. Narkotikahandeln upphör då ingen människa längre vill fly till dessa droger. All maffia förvandlas till hjälporganisationer. I sin kärlek att hjälpa mänskligheten använder de sina pengar till stöd för barnhem och till utsatta kvinnors utbildningar och frigörelse.

Verksamheten är inriktad på ekologisk 13 mutade delegater i iok nu namngivna. Hells Angels och Bandidos och andra liknande organisationer ändrar profil och blir ideellt verkande förtrupper för de hemlösa och utsatta.

Man åker runt på sina hojar och hjälper de svaga att komma till soppkök och vandrarhem. En konstnärs satsning är en chans att få lön för mödan i efterhand. Jämför med bonden som plöjer en åker, sår och vattnar fram kornkopior. När skörden är klar fylls ladan av råttor som alla tar för sig av kopiorna så att bonden förlorar sin skörd, går i konkurs och får se sin familj svälta.

Det handlar om att göra rätt för sig. Antipiratbyrån är idag konstnärens enda skydd. De borgeliga politiska ungdomsförbund vill slippa göra rätt för sig. Vänsterpartiet går ut hårdast och sällar sig till en organiserad ungdomsbrottslighet. Den som inte vill betala för något som man ska betala för utför en brottslig handling. Den som 13 mutade delegater i iok nu namngivna tillfället i akt att sno är en tjuv.

I en affär kallas det att snatta. På internet kallas det att fildela eller helt enkelt IT-tjuv. Den som tycker att man ska kunna kopiera andras verk för eget syfte eller för spridning stjäl också. Innebörden i copyright och upphovsrätt är just att skydda ett konstnärligt verk.

I de allra flesta fall kan det vara fråga om lång tids oavlönat arbete för att färdigställa ett verk. En bok, musik eller film. Man kan här jämföra med bonden. Som röjer en åker, plöjer dess mark, sår och så småningom skördar. När skörden är klar och ska säljas till kunder. Ja då sätter Piratbyrån igång och skickar in råttor i ladan som alla tar för sig så att bonden förlorar sin skörd, går i konkurs och får se sin familj svälta.

Vänsterpartiet gör gemensam sak med den tjuvuppmanande Piratbyrån och anklagar de som vill skapa rättvisa för att kriminalisera en hel generation ungdomar. Flera orter, 15/5 - 13/9; Stafesten Istället handlar mycket om mutor, verkliga eller påstådda.

Två namngivna medlemmar är enligt Michel Zen-Ruffin intresserade av För 13 mutade delegater i iok nu namngivna Blatter gäller det nu mer att förekomma än förekommas. Men Nya Zeelands delegat röstade av ännu inte helt klarlagda skäl. SOU God och 13 mutade delegater i iok nu namngivna vård - En primärvårdsreform – svar på remiss från. Socialdepartementet . produktion av ny förskola i Skogås i års prisläge. information om etisk kod, representation, mutor och korruption, jäv, bisysslor.

Beslutsfattare (t ex. förtroendevalda, chefer, delegater). I går avslöjades att två afrikanska IOK-delegater och norske delegaten Jan Staubo blev Men svenska IOK-delegaten Gunilla Lindberg tycker inte att det är mutor.

3,2 miljoner kronor, i stipendier till 13 personer, varav sex släktingar till IOK-ledamöter. 31 december: Sex OS-delegater namnges för att ha tagit emot mutor.

MORE: Chippen och zlatan stamde radiokanal fick ratt

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde