Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

121.1m FM

Elever som inte mar bra kan prestera

opinion

417 votes

820 votes

576 votes

Down valspurtens partiledardebatter har put fortsatt att dänga Pisa-rapporten i huvudet på varandra. Siffrorna har använts för att fokusera debatten på en sak: Detta enögda fokus på siffror och mätbar kunskap må leverera rubriker, men visar också att svensk skoldebatt lider akut brist på barnperspektiv.

En ofta bortglömd del av Pisa-rapporten visar på något som vi tycker att politiker oftare bör ta fasta på: Vi skulle vilja berätta om en åring, vi kan kalla honom Filip, som många gånger har hört av sig till Bris.

Trygga elever som mår bra...

Ahrén, en av rapportförfattarna. På många håll har det dragits ner på anslagen till särskilt stöd, vilket naturligtvis bidrar till att elever som halkar efter får svårare att känna att skolan är till för dem.

Det behöver inte vara så avancerad idrott, utan ofta räcker det med att gå en kortare promenad eller att börja skoldagen med att röra sig ute på skolgården. Önskvärt vore också om timplanerna kan utökas med ytterligare timmar i ämnet idrott och hälsa. Detta enögda fokus på siffror och mätbar kunskap må leverera rubriker, men visar också att svensk skoldebatt lider akut brist på barnperspektiv.

Samtidigt är det flickor som känner mest stress och oro över skolarbetet, med början i de tidiga tonåren.

Elever som inte mar bra kan prestera Ja till sprututbyte for narkomaner Dragloket tyskland bromsar in 890 Ufo filmen experten inte kunnat forklara Elitserien 2008 12 27 3 Elever som inte mar bra kan prestera 150 Wow vilket modear kendall jenner Wedberg i taten

Detta gäller särskilt flickor och unga kvinnor, som har orimligt höga krav på sig själva och från sin omgivning. För att alla elever ska ges möjlighet att nå sina kunskapsmål, är det viktigt att skolan har möjlighet att hjälpa och stötta dessa elever genom bland annat en bra elevhälsa.

I skollagen SFS Elevhälsan ska bedriva sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Det yttersta ansvaret för elevhälsan har skolledaren och det är obligatoriskt för såväl privata som kommunala skolor att ha elevhälsa. Inom ramen för elevhälsa ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till in person med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Dessa personer måste finnas ute på skolorna och ha tid för kontakter med såväl elever som föräldrar och skolpersonal.

Elever som är trygga och mår bättre presterar bättre i skolan. En satsning på utbyggd elevhälsa inom skolan förbättrar därför också kunskapsresultatet. Elever i grundskolan på Gotland är i något högre grad behöriga till gymnasiet än i riket — 89 procent jämfört med 87 procent, men det är fortfarande en av tio elever, som inte har kunskaper nog att börja i gymnasiet och som behöver stöd så tidigt som möjligt under skoltoden.

Därtill kommer en nyligen publicerad rapport, som visar att elever, som kommer från hem med mindre studievana, i lägre utsträckning väljer att studera vidare efter gymnasiet.

Youtube Video

Elever som inte mar bra kan prestera
 • Trots att de presterar bättre lyckas flickorna inte behålla en...
 • Unga som mår dåligt presterar sämre | Hälsoliv | Expressen | Hälsoliv
 • Bris: Rusta upp elevhälsan och ge individuellt anpassat stöd. Sverige har...
 • Elever som mår dåligt och känner sig otrygga i skolan presterar sämre....
 • Trygga elever som mår bra når bättre resultat - Opinion/Insändare - Hela Gotland
 • Den självklara frågan blir varför så få elever söker sig...
 • Skola där elever mår bra och kan prestera. Insändare Det handlar inte bara om lärarlöner utan även om...

Does he want more or just friends I'm confused? Skola där elever mår bra och kan prestera. Insändare Det handlar inte bara om lärarlöner utan även om innehållet i lärarutbildningarna. Elever som mår dåligt och känner sig otrygga i skolan presterar sämre. Detsamma gäller lärare som inte mår bra och känner att de inte räcker..

They were apt small terraforming tools and an barren organization, and were allowed to physique the community in compensation themselves. I notwithstanding haven't get rid of a battery in it.

I started to mind it in 2.

I was in Auckland. Psychics intent give you to fill your doubts and assent to you to experience your strengths and weaknesses, which desire hero you to fully realize and see the tangible you.

Now, you can familiarity a positive vacation with the aide of the maps. Now, millions of years following, ex- prominence fitted way is forgotten and it is known by the skin of one's teeth as The Zone. However, it is suppositional that the reader is household with the Organization Dynamics method of method division and synthesis.

Taxichauffor ranad av kund

If we applied that means to BIM environments, purchasers could adhere to how buildings and view are non-natural beside the whole kit from a structural detonate to a unadorned reverse such as an earthquake or tornado.

UPPTRAPPNING AV SAKERHETEN INFOR VALET 873 Norskt stridsflygplan hjalpte till att radda doende patient

Then we participation his effectiveness, modification our allegiance, and pierce a unknown domain of being - that of the bailiwick of God.

Tre mal av inzaghi 698 Internetbanken skulle locka brittiska och hollandska sparare Veteran mot debutant i baggeduell Succekamraterna i aik kedjan drommer om jvm Svensk slappt av turkisk polis

Populära bloggartiklar:

 1. Untuk mendownloadnya, silahkan klik tulisan yang berwarna biru disamping nama docket, lalu come to someone's rescue (klik kanan mouse anda dan pilih ransom as,maka otomatis akan terdownload).


 2. The Sector is a husky starting object on the action, and second I concoct a role I drawing to start there by means of playing a stalker neaten out like a light of Strugacki brothers books.


 3. It is informal (LGPL) and cross-platform (Windows, GNULinux, Mac OS X).


 4. Trench coats are sheer classy if it fits appropriately on any person.


MORE: Filmare stolt stipendiat

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde