Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

129.3m FM

Peter englund detta angar inte svenska akademien

opinion

Här kommer jag tills vidare att lägga egna kommentarer som gäller Svenska Akademien. Notera gärna att jag för närvarande inte ger några intervjuer i frågan eller deltar i debatter etc, detta oavsett medium. Undertecknad får rätt ofta frågor om huruvida jag bestämt mig om jag ska lämna min stol eller återinträda. Det enkla svaret är: Jag sliter fortfarande med frågan.

Mer finns inte att säga för närvarande.

Hemsida för Peter Englund, författare...

Men när jag väl bestämt mig kommer jag genast att berätta det, bland annat här. Jag deltog i förra torsdagens viktiga omröstningar med insända vota, och hoppas få göra det även med de kommande.

När den tidigare ständiga sekreteraren...

Sedan vill jag gärna tillägga att jag anser att detta vara ett par mycket fina inval. Eric Runesson och Jila Mossaed är två personer med stark personlig integritet, som med sina olika typer av bakgrund, kunskaper och kompetens kompletterar Akademien på ett välkommet och intressant vis.

med en historisk kioskvältare och...

Jag vill gärna göra ett förtydligande, med anledning av gårdagens uppgifter i SvD: Jag har för närvarande inga planer på att återvända till arbetet i Svenska Akademien, och kommer ej delta i några sammankomster. Dock önskar jag att spela en konstruktiv roll i återuppbygget av denna institution.

med en historisk kioskvältare och...

Det är allt jag har att säga för närvarande. Jag deltar för närvarande inte i arbetet i Svenska Akademien, men jag har inte ansökt om utträde. Inte än i alla fall. När jag bestämt mig för vad nästa steg kommer att bli meddelas det här. Nu har även Sara Stridsberg lämnat. Svenska Akademien förlorar iochmed detta inte bara en kolossal talang, utan även en klok och eftertänksam ledamot.

Sara är en mycket stark person och har visat att hon inte ger upp i förstone, men alla har en gräns och jag förstår fuller väl om hon inte längre orkar.

Peter Englund jämför mejl-utbrottet med...

Jag välkomnar flera av de beslut som Svenska Akademien tog i torsdags och som redovisas i det senaste pressmeddelandet. Ävenså tror jag att de reformer som aviseras där är nödvändiga för att institutionen ska behålla sin relevans, återupprätta sin integritet och fullgöra sina många och viktiga uppgifter.

I övrigt har jag för tillfället inga ytterligare Peter englund detta angar inte svenska akademien. Apropå beskedet från hovet, om att förändra Svenska Akademiens stadgar i syfte att göra frivilligt utträde möjligt, vill jag säga följande:. Kungen har fattat ett klokt och viktigt beslut, som jag välkomnar med stor uppriktighet: I övrigt har jag för närvarande inga kommentarer. När krisen över den s.

Kulturprofilen inleddes i november förra året härskade från början något som verkade vara samsyn i Svenska Akademien. Med tiden har dock en växande spricka uppenbarat sig — Sara Danius åtgärder har i samband med detta utsatts för en växande intern kritik, en kritik jag själv finner både oberättigad och orättfärdig.

När det så blivit dags att Peter englund detta angar inte svenska akademien slutsatserna av den utförda advokatutredningen har majoriteten i sina avvägningar tagit alltför stor hänsyn till enskilda, och alltför liten hänsyn till stadgarna, ja till vad som är själva idén med sammanslutningen.

Beslut har fattats som jag varken tror på eller kan försvara, och jag har därför bestämt mig för att inte längre delta i Svenska Akademiens arbete. Hoppa till innehåll Här kommer jag tills vidare att lägga egna kommentarer som gäller Svenska Akademien. Detta är för närvarande det enda uttalande jag har att göra. Å andra sidan betyder inte ett ja från Peter Englund att han ställer upp på allt. Englund tycker att han kan vara sig själv i Svenska Akademien. Peter Englund ser tillbaka på hedersuppdraget i Svenska Akademien med "stor sorg".

– Jag skulle inte ha blivit ständig sekreterare. Det var ett. När den tidigare ständiga sekreteraren i Svenska Akademien kliver upp på scenen på På ett sätt ångrar jag det, för de åren kommer inte tillbaka.

Under hösten har Sara Danius, liksom Peter Englund och Kjell Espmark.

MORE: Tre svenskar med fran start

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde