Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

112.2m FM

Klart att krava folkomrostning om trangselavgift

opinion

En lokal folkomröstning angående införandet av Trängselskatt i Stockholm ägde rum i samband med Klart att krava folkomrostning om trangselavgift För att ge de valberättigade en realistisk bakgrund genomfördes ett fullskaleförsök med trängselskatt från 3 januari till 31 juli det så kallade Stockholmsförsöket.

Resultatet av folkomröstningen Klart att krava folkomrostning om trangselavgift diskuterats och tolkats på många olika sätt. Trängselskatt infördes permanent den 1 augusti Beslutet fattades av Riksdagen och den skatt som tas ut är statlig. Förra finansborgarrådet i Stockholm, Annika Billströms, lovade före valet att det inte skulle bli någon trängselskatt i Stockholm men tvingades efter valet att ändra sin åsikt sedan hennes eget parti, Socialdemokraternaaccepterat detta krav för att få Miljöpartiet att stödja en socialdemokratisk regering.

En anledning till att det just blev en trängselskatt är att vägavgifter endast får tas ut på nybyggda vägar och broar vilket var planerat att ändras med en lagändring.

Anledningen till att det blev en statlig skatt och inte längre en kommunangelägenhet var att kommuner endast kan beskatta sina egna invånare. Därför tog Vägverket över projektet från Stockholms Stad under tiden som upphandlingen av det tekniska systemet pågick. Opinionen var innan försöket starkt mot trängselskatter i Stockholm och i Klart att krava folkomrostning om trangselavgift kommuner som redan genomfört omröstningar har trängselskatter mycket tydligt avvisats.

Enligt flera opinionsundersökningar svarade en mycket stor majoritet av befolkningen i såväl Stockholms länStockholms stad och Stockholms innerstad nej på den raka frågan om ja eller nej till trängselskatt. När försöket avslutats visades det dock sig att opinionen hade vänt, en klar majoritet av de boende i Stockholms stad och även en majoritet av de boende i Stockholms län var för trängselskatterna. Den stora skillnaden mellan undersökningarna kan tänkas bero på formuleringarna av frågan.

De som beställts av tidningarna har frågat om man är för eller emot trängselskatter. Den som beställdes av miljöpartiet i maj hade valsedelns fråga, som har ansetts vara mer positivt vinklad.

En undersökning genomfördes av Skop i juni och juli med 1 intervjuade personer och visade att över 70 procent av befolkningarna i samtliga tre grupper ovan var emot försöket.

När de tillfrågades om vad de tycker om att staden beslutat genomföra försöket svarade 52 procent att de tyckte att beslutet var dåligt eller ganska dåligt, medan 42 procent tyckte att beslutet var ganska bra eller mycket bra. Av de svarande som bodde i Stockholms stad så svarade 49 procent att beslutet att genomföra försöket är ganska bra eller mycket bra, medan 45 procent ansåg att beslutet att genomföra försöket är ganska dåligt eller mycket dåligt.

Opinionsundersökningen i PDF Den politiska oppositionen har kritiserat Stockholm stads opinionsundersökningar, bland annat för att frågorna inte har redovisat kostnaderna. De opinionsundersökningar som skett efter att försöket startat visar på en viss svängning i opinionen. Undersökningen skedde januari med ett representativt urval på 1 personer över 18 år som bor i Stockholms län.

Opinionsundersökningar som gjort efter att försöket avslutat har visat att en majoritet av såväl de boende i Stockholm stad och i Stockholms län är positiva till trängselskatterna. Det slutliga valresultatet för de kommuner som genomförde folkomröstning i frågan visar dock på en mycket stor avvikelse från opinionsundersökningen. Enligt undersökningen skulle väljarna i Salem, Tyresö, och Vaxholm rösta ja med 76, 62, respektive 80 procent. Valresultatet för dessa kommuner gav dock en ja-andel om 40, 44 respektive Klart att krava folkomrostning om trangselavgift procent.

Texten på valsedeln i Stockholm var: Intäkterna återförs till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar. Resultat från folkomröstningen - per stadsdelsområde i Stockholm. Texten på valsedeln i övriga kommuner var "Anser du att trängselskatt ska införas permanent i Stockholm? I samtliga de 14 omgivande kommuner som röstade blev resultatet ett klart nej. Resultat från folkomröstningen - per kommun. Sammanlagt i omröstningen i de 15 kommunerna inklusive Stockholm avgavs ja- eller nejröster.

En analysgrupp har gått igenom rapporterna från försöket. Utvärderingen av trängselskatteförsöket visade att trafiken under avgiftsbelagd tid minskade med 20—25 procent. I innerstan minskade trafiken i snitt 10 procent, luften innanför tullarna har sluppit procent av koldioxidutsläppen.

Kollektivtrafikresandet beräknas att ha ökat med 4,5 procent. Siffrorna gäller perioden som försöket genomfördes. Inga hållbara siffror har redovisats efter det att systemet blivit permanent. Inga siffror finns ännu redovisade för hur trafikvolymerna påverkats efter det permanenta införandet. Trängselskatterna har varit en mycket omdiskuterad fråga. Den politiska majoriteten i Stockholms stadshus har fått mycket kritik från oppositionen.

Inte minst finansborgarrådet Annika Billström s har kritiserats för att hon i valrörelsen lovade att detta inte skulle införas. Principbeslut om det togs dock över Billströms huvud, när Miljöpartiet de Gröna fick gehör för detta krav i de förhandlingar som ledde till att partiet i riksdagen blev ett stödparti till den socialdemokratiska regeringen. Billström har därefter rättat sig i partiledet och argumenterar nu för införandet av trängselskatter.

Till en början var dock Annika Billström tydlig med att ett villkor var att pengarna som betalades in i skatt skulle gå tillbaka till regionen.

Enligt TT-artikeln var förslaget om...

Därför var hon starkt emot lagstiftningen om att staten först skulle dra av sina omkostnader, men ändrade sig även denna gång. Hur intäkterna används är av avgörande betydelse för den Klart att krava folkomrostning om trangselavgift profilen av trängselprissättning av väg. För att få acceptans hos allmänheten, menar många forskare, bör intäkterna på ett eller annat sätt kunna användas av dem som bor i regionen.

Dessa bör också ha möjlighet att kunna rösta om skattens Klart att krava folkomrostning om trangselavgift och intäkternas användning. Som ett led i detta kommer en folkomröstning att äga rum i Stockholms kommun. Intäkterna av skatten kommer inte att gå till vägar utan i första hand betala kostnaderna för tekniken, och för utökad kollektivtrafik.

Under det halvår försöket pågår räcker inte intäkterna för det utan staten skjuter till pengar. Flera hundra tusen transpondrar samt cirka nya bussar är de största kostnaderna. Om skatten fortsätter att tas ut efter försöket går pengarna till den allmänna budgeten.

Dessa pengar ska i så fall bland annat betala den ökade kollektivtrafik man inför. Eftersom trängselskatten inte är avdragsgill i något inkomstslag kommer systemet att ge ökade skatteinkomster för staten även utöver själva trängselskatten då företag höjer sina priser för att kompensera för den ökade kostnaden samt ersättningarna för trängselskatt som betalas vid tjänsteresor höjs.

Återförande till regionen av dessa skatteintäkter har inte diskuterats i debatten kring försöket. Avläsningstekniken sköts dock från Stockholm och några fler jobb som bussförare blir det. Folkomröstningen ska ha följande text på valsedeln: Solna och Lidingö ska ha texten "Anser du att trängselskatt ska införas permanent i Stockholm?

Inte intresserade

Socialdemokraterna och dess stödpartier har deklarerat att man bara tar hänsyn till omröstningen i Stockholm.

De borgerliga partierna har deklarerat att man väger in även övriga kommuners omröstningar.

Navigeringsmeny

Denna selektiva rösträkning har av innevånare i kranskommunerna upplevs som högst odemokratisk och sänkt förtroendet för demokratin i Stockholms län utanför Stockholms kommun. Hämtad från " https: Artiklar med döda externa länkar Alla artiklar med döda externa länkar Samtliga artiklar med vem-mallar Artiklar med vem-mallar Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik.

Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Språk Lägg till länkar. Sidan redigerades senast den 15 juli kl.

Wikipedias text är tillgänglig Klart att krava folkomrostning om trangselavgift licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Folkomröstningen om trängselskatt i Göteborg var ett exempel på hur fel det kan bli med den nya (1 januari Det andra stora misstaget var att det inte var klarlagt vad som skulle hända om Fem saker du ska kräva av din förmånsportal.

Enligt TT-artikeln var förslaget om folkomröstning Klart att krava folkomrostning om trangselavgift samband med valet även där han klart uttryckt att frågan om "trängselskatt i Göteborg ska avgöras av. är möjligt) med all sannolikhet leda till krav på kompensering inom ramen för. Lidingö, Solna timothy-candice.info höll ju folkomröstning ang. biltullar, och resultatet blev ju att 90% eller Dom säger ju att trängselavgifterna ska gå till kommunaltrafiken istället.

. Spännande att se hur mycket skatt de kan kräva av oss!.

MORE: Det ar klart jag tror pa min hast

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde