Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.8m FM

Atta poliser dodade nara tikrit

opinion

Saddam Hussein Abed al-Majid al-Tikriti arabiska: Han var dessförinnan vicepresident —79 under Ahmad Hasan al-Bakrs regeringstid samt premiärminister — och från Hans regim störtades den 9 april när amerikanska trupper under Irakkriget intog Bagdadoch han fängslades den 13 december samma år efter att ha lokaliserats i ett gömställe utanför Tikrit.

Personuppgiftspolicy

Den 5 november dömdes han till döden genom "Atta poliser dodade nara tikrit" för brott mot mänskligheten och avrättades den 30 december samma år.

Saddams far och hans bror dog båda innan han föddes och den traumatiserade modern skickade den lille åt sin bror Khairallah Talfahsom blev Saddams fosterfar. Tre år senare gifte modern om sig och tog tillbaka Saddam, men styvfadern behandlade honom illa.

I åtta-nioårsåldern flydde Saddam till morbrodern. Morbrodern Khairallah Talfah var nationalist och hade deltagit i det anglo-irakiska kriget och hans fientliga inställning till det brittiska inflytandet över landet kom att påverka även Saddam Hussein som tidigt visade ett intresse för politik och år gick med i det arabiskt socialistiska Baathpartiet.

Efter att en grupp officerare ledda av den nationalistiske generalen Abd al-Karim Qasim lyckades avsätta och även avrätta den probrittiske kung Faisal II i års militärkuppdär bland annat Baathpartiet deltog, stärktes partiets inflytande i landet. Monarkin avskaffades och Qasim utsåg sig själv till Iraks regeringschef.

Många medlemmar i Baathpartiet flydde därefter till Syrienpartiets ideologiska hemvist, och Saddam kunde med hjälp av det landets Baathdominerade regering fly vidare till Egypten samma år. Under tiden i exil passade Saddam Hussein på att utbilda sig i juridik och egyptologi i Kairo.

Efter kuppen i Irak den 8 februari återvände Saddam till sitt hemland för att bli utnämnd till chef för säkerhetstjänsten, men fängslades efter konflikter mellan president Abdul Salam Arif och Saddams kusin, premiärministern tillika vicepresidenten Ahmed Hassan al-Bakr. Baathpartiet förlorade maktkampen mot Arifs fraktion och Saddam satt i fängelse fram till då han lyckades fly. Efter kuppen utnämndes Saddam till vice ordförande i Revolutionära kommandorådet som al-Bakr lät inrätta under sin Atta poliser dodade nara tikrit, officiellt i väntan på kommande val.

I praktiken var rådet, som styrdes av nio medlemmar av Baathpartiet, det högsta maktorganet i landet. Under tiden som vicepresident visade Saddam stora maktambitioner och verkställde en stor del av den åldrande presidenten al-Bakrs beslut, bland annat ett försvarsfördrag med Sovjetunionen  , [ 9 ] varefter länderna i Warszawapakten blev de största vapenleverantörerna till Irak.

Från mitten av talet överlät president al-Bakr, som hade drabbats av sjukdom och familjetragedier, allt mer makt till sin vicepresident och kring år hade Saddam Hussein tagit kontroll över regeringen, underrättelsetjänsten samt partikommittéerna och därmed blivit landets egentlige ledare.

Ahmed Hassan al-Bakr inledde år förhandlingar med Syrien om en union mellan de två länderna där det föreslogs att Syriens president Hafez al-Assad skulle bli vicepresident i den nya unionen och al-Bakr dess president.

Denne Atta poliser dodade nara tikrit sig därför att tiden var mogen att agera.

Mer läsning

"Atta poliser dodade nara tikrit" sitt inflytande placerade han ut trogna män inom militär, stat och parti och genomförde 16 juli det som i omvärlden skulle benämnas som en statskupp. En efter en anklagades plötsligt flera av åhörarna för delaktighet i komplotten varpå vakter från Iraks hemliga polis ledde dem ut ur salen medan övriga närvarande i tystnad såg på. Efter den egyptiske presidenten Gamal Abdel Nassers död ansåg sig Saddam Hussein vara arabvärldens självklara ledare, men hade i realiteten få allierade i regionen.

Saddams styre kom att bygga på hans egen sunnitiska klan från Tikrit och endast Atta poliser dodade nara tikrit fåtal inom hans innersta krets kom från utomstående eller övriga grupper, [ 17 ] bland annat Tariq Aziz kristen och Mohammed Amza Zubeidi shiamuslim. Under den iranska revolutionen hade ayatolla Khomeini manat till resning bland Iraks shiamuslimer, något som Saddam Hussein tolkade som en implicit krigsförklaring.

Av Iraks befolkning var en majoritet shiitiska araber och förebärande hotet om nationell söndring och resning från shiiternas sida valde Saddam att anfalla Iran. Iran—Irak-krigetsom inleddes med en offensiv mot det oljerika Khuzestan den 21 septemberskulle emellertid utvecklas till ett åtta år långt skyttegravskrig som oftast uppvisade föga rörlighet.

Det kom att kosta cirka en miljon liv, till stor del civila och barnsoldater. Större delen av västvärlden och hela arabvärlden med undantag av Syrien ställde sig på Iraks sida, [ 18 ] med anledning av det uppfattade hotet om spridning av islamisk fundamentalism respektive shiitisk nationalism, och bistod Irak med vapenleveranser och pengar.

Den amerikanska Reaganadministrationen bistod Irak Atta poliser dodade nara tikrit 40 miljarder dollar i lån och "bistånd" men sålde också vapen till Iranfrämst av ekonomiska motiv.

med en lastbil körde in...

Omfattande kurdiska uppror i norra Irak ledde till den år inledda kampanjen benämnd Operation Anfalsom kulminerade med kemiska bombnedfall på staden Halabjadär 5 kurder gasades ihjäl av irakisk militär. Sammanlagt tros kampanjen, som intensifierats sedan vapenstillestånd slutits med Irankostat kurder livet. Saddam Husseins person var från denna punkt förknippad med hat och terror, och för kurder liksom shiamuslimska araber sågs han som en blodbesudlad tyrann och massmördare.

Han lämnades även av sin hustru Sajida sedan hennes bror, försvarsminister Adnan Khairallahunder oklara omständigheter omkommit i en helikopterkrasch, troligtvis som del av en utrensningsaktion. Han överlevde ett flertal kupp- och mordförsök, bland annat ett i Dujail där han var på besök för att prisa befolkningens tålamod och offervilja i kampen mot Iran. En granat kom flygande mot honom men presidenten lyckades värja sig och undkom. Sedan han satt sig i säkerhet och fått veta att en shiamuslim gripits som attentatsman, sägs han ha gett order om att utplåna alla byns shiiter.

Incidenten kom att slutgiltigt bryta ner det shiitiska samfundets förtroende för hans styre. Sedan förhållandet till USA avsevärt försämrats i samband med den ekonomiska krisen som följde på det åtta år långa kriget mot Iran beordrade Saddam Hussein den irakiska armén att ockupera grannlandet Kuwait den 2 augusti Inom några månader hade emellertid den nye amerikanske presidenten George H.

Bush fått över FN på sin sida och lyckades efter några månaders intensiva förhandlingar och påföljande strider driva ut de irakiska styrkorna ur Kuwait i ett kort men för Irak kostsamt krig. Sedan Kuwait säkrats avstod FN-styrkan emellertid från att gå vidare in i Irak, och kritiker har menat att president Bush och general Norman Schwarzkopf i praktiken utfärdade en blankocheck för att slå ned stundande shiitiska och kurdiska uppror.

För många förutspådde nederlaget Saddams förestående undergång, men han behöll Atta poliser dodade nara tikrit starka ställning med hjälp av omfattande utrensningar från säkerhetspolis och militär.

Shiiterna, som lett resningar i samband med kriget i hopp om att vinna självständighet straffades på nytt med blodiga massakrer, sedan internationellt stöd till rebellerna uteblivit. Under och efter Kuwaitkriget införde FN: Den sociala och ekonomiska situationen i landet, som i början av talet hade ett av regionens modernaste sjukvårdssystem och satsat stort på infrastruktur, blev snabbt katastrofal. Bl a Atta poliser dodade nara tikrit i landet drabbades hårt när oljeexporten upphörde, men amerikanska förhoppningar om att hunger skulle leda den krigströtta befolkningen till uppror mot regeringen gick om intet.

På den irakiska flaggan lades frasen " Gud är större " till i Saddams egna handstil, och för att samla stöd från den dittills marginaliserade och rebelliska religiösa oppositionen infördes i viss utsträckning till och med sharialagar. Däremot bidrog denna tio år långa bojkott till att runt en halv miljon irakiska barn dog av enkla barnsjukdomar och akut undernäring till följd av landet förbjöds att importera mediciner och livsmedel.

Som oinskränkt ledare för såväl Baathpartiet som statsapparaten lät Saddam sig år omväljas till president i en folkomröstning. Samma år flydde även två av Saddam Husseins svärsöner, Hussein Kamel och Saddam Kamel, med sina hustrur Raghada och Rana till Jordanien och gav information om Iraks program för kemiska och biologiska vapen.

Saddam Hussein omvaldes enhälligt till presidentposten i en ny folkomröstningdär såväl valdeltagandet som stödet för honom enligt irakiska medier uppgick till ,0 procent. Efter ett flertal anmälningar om innehav av förbjudna vapen i Säkerhetsrådet, där FN krävde att en vapeninspektion skulle företas innan en eventuell intervention kom på fråga, påbörjade USA: Som chef för FN: Efter många turer, där Irak omväxlande gav och återtog sitt godkännande till inspektionen, [ ifrågasatt uppgift ] och upprepade påståenden från Bushs sida om befintliga massförstörelsevapen och stöd till terrorism, inledde USA med Storbritannien och sina andra allierade en militär upprustning kring Persiska viken år När förhandlingarna drog ut på tiden valde Bush att den 18 mars intensifiera USA: Sedan George Bushs ultimatum om att Saddam Hussein och hans närmaste skulle lämna Irak inom 48 timmar avböjts, inledde de USA-ledda Atta poliser dodade nara tikrit en fullskalig invasion från Kuwait den 20 mars På grund av Iraks sedan åratal tillbaka militära och ekonomiska stagnation, samt den irakiska arméns skriande brist på moral att slåss för Saddam mot övermakten, bröt motståndet samman inom några veckor.

Koalitionsstyrkorna tågade in i Bagdad den 9 april men Saddam var vid den tidpunkten försvunnen. Hans söner, Uday Hussein född och Qusay Hussein föddvalde emellertid att stanna i Bagdad och dödades i en eldstrid med amerikanska trupper i Mosul den 22 juli.

De tre döttrarna samt hustrun hade då flytt till Jordanien. Saddam Hussein själv lokaliserades och greps nära Tikrit den 13 december av amerikanska styrkor, vilket offentliggjordes dagen efter. Några spår av de påstådda massförstörelsevapnen hittades dock aldrig.

I oktober inleddes den första rättegången mot Saddam, inför den av den irakiska övergångsregeringen instiftade Tribunalen i Irakför brott begångna under hans ledarskap. Första åtalspunkten gällde massakern i Dujaildär civilpersoner ska ha avrättats som en hämnd efter ett misslyckat attentat mot Saddam Hussein. Åtalet blev dock uppskjutet till den 28 november, då Saddam Husseins advokater krävde mer tid till förberedelser.

Han stod anklagad för massakerfolkmordkrigsförbrytelse och brott mot mänskligheten. Atta poliser dodade nara tikrit avvisade under hela rättegången domstolens legitimitet och vägrade bland annat att uppge sitt namn "Atta poliser dodade nara tikrit" direkt fråga från domaren.

Rättegången präglades också relativt ofta av oro i rättssalen. Den 5 november dömdes Saddam Hussein till döden genom hängninganklagad för brott mot mänskligheten. Dödsstraffet verkställdes den 30 december klockan 6. Man valde att filma proceduren, men endast förberedelserna sändes på TV utan ljud för att folk skulle få vara säkra på att han inte lever längre.

En film av hela avrättningen inklusive ljud tagen i smyg med en mobilkamera spreds dock över internet strax efter händelsen; den visade att avrättningen hade genomförts på ett förnedrande och stökigt sätt.

När det blev känt att diktatorn avrättats utbröt glädjescener i många irakiska städer, men avrättningen fördömdes av officiella talesmän för många regeringar och organisationer världen runt.

Det bör noteras att större delen av de dödsfall han rimligen var ansvarig för, däribland de över miljon döda i Atta poliser dodade nara tikrit mot Iran, de hundratusentals som massakrerades under al-Anfalkampanjen och de ytterligare hundratusentals i mat- och medicinbrist till följd av FN-sanktioner, samt ytterligare hundratusentals döda i samband med Kuwaitkriget och rensningarna i södra Irakhölls utanför rättegången. Det kunde försvaras med att en domstolsgranskning av dessa områden hade blivit orimligt långvarig, men det betydde också att domstolen inte fick någon insyn i hur beslutsprocesser hade gått till och om andra ledande personer kunde ha varit medansvariga eller pådrivande.

Domstolsfrågan gällde de shiaaraber som mördats i byn Dujailvilket orsakade ilska bland kurdiska grupperingar som inte fick tillfälle att få Halabja-massakern utredd. Vissa andra bedömare, framförallt i Irak och USA, såg blint förbi det faktum att Saddam formellt fick förbli ostraffad för de flesta av sina handlingar; man ansåg att det viktigaste var att hans person undanröjdes.

Reaktionerna på avrättningen i tredje världen bestod alltjämt i fördömanden. I Indien demonstrerade hundratusentals människor för Saddam Husseins frigivning och kommentatorer förklarade rättsprocessen olaglig. Reaktionerna i väst var blandade efter att dödsdomen verkställts. Bush kommenterade händelsen med att det var "ett stort steg för Irak på vägen mot demokrati" och att den forna diktatorn fått det straff han förtjänade. I Europa ansåg man allmänt att det visserligen var korrekt att han straffades för sina brott men att det var fel att avrätta honom, domen borde i stället blivit livstids fängelse.

Kritik riktades vidare mot att Saddam bara dömdes för massakern i Dujail. Brotten i samband med anfallskrigen mot Iran och Kuwait och terrorn mot den egna befolkningen, inklusive massmorden på kurder däribland giftgasbombningen av Halabja berördes inte alls i rättegången; därmed förlorades ett viktigt tillfälle att belysa frågor om hur besluten hade fattats.

Saddam Hussein Abed al-Majid al-Tikriti...

Andra säkerhetspolitiska experter på Mellanöstern, religionshistoriker med flera varnade för att Saddam Hussein nu skulle bli en martyr för såväl den brokigt sammansatta upprorsrörelsen i Irak som olika terroristorganisationer runt om i världen och att följden kan bli att våldet i Irak trappas upp ytterligare.

Kritik framförs efter att det kommit fram att Saddam hånades på ett odisciplinerat sätt av sina bödlar medan han stod på schavotten, vilket kunde beläggas med smygtagen film från en mobiltelefonkamera.

Saddams avrättning är en av de första större nyhetshändelser där en "officiell" video och en inofficiellt spridd amatörvideo ställts mot varandra direkt efter händelsen och gett radikalt olika bilder av vad som pågått.

Saddam begravdes tidigt på nyårsaftons morgon i sin födelseby Awja nära Tikrit. I samma grav ligger sönerna Uday Hussein och Qusay Hussein som dödades av amerikanska soldater Jordfästningen i familjegraven skedde mindre än 24 timmar efter avrättningen i Bagdad, enligt Atta poliser dodade nara tikrit sed.

Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti صدامـ حسينـ عبد المجيد التكريتي. Kuwaitkriget och Upproren i Irak Wikiquote har citat av eller om Saddam Hussein. Hämtad från " https: Saddam Hussein Iraks presidenter Irakiska brottslingar Politiker som blivit avrättade Personer som blivit avrättade för brott mot mänskligheten Personer som blivit avrättade genom hängning Saddam Husseins familjemedlemmar Personer från Tikrit Födda Avlidna Män. Alla artiklar som behöver källor Alla artiklar som behöver enstaka källor Artiklar som behöver enstaka källor Artiklar som behöver förtydligas Artiklar som behöver förtydligas-samtliga Artiklar som behöver källor Alla artiklar märkta med mallen källor Artiklar med ifrågasatta uppgifter-samtliga Artiklar med ifrågasatta uppgifter Atta poliser dodade nara tikrit Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik.

På andra projekt Commons Atta poliser dodade nara tikrit Wikiquote. Bilden, från i februari, är hämtad från ett frontavsnitt nära Tikrit där utlöste sina bombvästar efter att ha blivit inringade av poliser.

Tikrit ligger. Två bilbomber riktade mot irakiska säkerhetsstyrkor dödade minst åtta människor och skadade 16 i Irak på måndagen, enligt inrikesdepartementet och polisen.

Den första bomben exploderade i Saddam Husseins hemstad Tikrit. Nära Bagdad dödade en bomb vid vägkanten ytterligare en människa och skadade fyra. Kvarlevor av vad som antas vara irakiska kadetter hittades utanför Tikrit i april i samband med att irakiska styrkor tog tillbaka staden från.

MORE: Pc mac eller surfplatta vad passar dig bast

MORE: Asylsokande far lattare att stanna

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde