Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

96.7m FM

Asylsokande far lattare att stanna

opinion

Asylsökande som kommit in på arbetsmarknaden ska få lättare att stanna i Sverige. Det är regeringen och Miljöpartiet nu överens om Asylsokande far lattare att stanna en lagrådsremiss ska enligt Svenska Dagbladet klubbas vid ett regeringssammanträde i morgon.

Regeländringarna väntas träda i kraft den 1 juni En av huvudpunkterna i överenskommelsen är att asylsökande som fått avslag ska få lättare att "byta spår" och bli arbetskraftsinvandrare. Även utländska doktorander och studenter ska få lättare att stanna i Sverige. Asylsökande som fått avslag även tidigare haft möjlighet göra det här "bytet" om de har varit anställda i sex månader i Sverige.

Bild: Adam Wrafter/SvD/TT | Personer...

Parterna är även överens om flera andra punkter som ska göra det lättare för utländska doktorander och studenter att stanna i Sverige. Syftet är att göra Sverige mer attraktivt som studienation, enligt migrationsminister Tobias Billström M. Utländska studenter ska bland annat kunna stanna i Sverige i sex månader efter examen för att söka jobb eller undersöka möjligheterna att starta eget.

Doktorander ges större möjligheter att få permanent uppehållstillstånd även om de under perioder vistas i andra länder. Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus. Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Redaktionschef och stf ansvarig Asylsokande far lattare att stanna Catrin PihlMatilda Andersson.

Asylsökande som kommit in på...

Eftertryck och annan kopiering är förbjuden. Mer om  Upsala Nya Tidning. Kontakta oss på UNT. Kalle Sandhammar Politisk chefredaktör: Sakine Madon Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Jens Pettersson Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Catrin PihlMatilda Andersson Tjänstgörande redaktör unt.

Unga asylsökande kan få stanna...

Lättare för asylsökande i limbo att stanna utredningen att asylsökande ska slippa hamna i flera års limbo när de får avslag på sin ansökan. Den som inte får stanna kvar i landet och inte heller kan lämna det, riskerar att hamna i en extremt utsatt situation.

I en utredning beställd av. Migration I den så kallade limboutredningen föreslås att det ska bli lättare för personer, som inte kan utvisas av skäl bortom deras egen kontroll, att få.

MORE: Foretagarna vill gora det lattare att starta eget

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde