Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

114.9m FM

Den europeiska vildhasten forsvann efter istiden

opinion

Inlägg av skrivare » 06 mar Inlägg av Markus Holst » 07 mar Inlägg av Stefan » 15 mar Inlägg av Olof Trätälja » 17 mar Inlägg av leifhh » 17 mar Inlägg av Boreas » 18 mar Inlägg av NIL » 30 mar Inlägg av Jens Yde » 12 maj Återgå till "Hästen i historien". Administreras av Markus Holst. Hästen tämjdes tidigare än man trott Om hästar, ryttare, ridning, körning mm genom historien, både civilt och militärt. Hästen tämjdes tidigare än man trott Inlägg av skrivare » 06 mar Hästen Den europeiska vildhasten forsvann efter istiden tidigare än man trott Inlägg av Markus Holst » 07 mar Hästens domesticering brukar ju annars knytas till skyterna.

Jag trodde att det handlade om år sedan, men tydligen hade jag fel där. Problemet att reda Den europeiska vildhasten forsvann efter istiden när man började använda hästen till annat än boskap, är ju attd et i efterhand är svårt att se om en häst blivit brukad eller inte.

I texten skrivs om att leta märken efter bettets skav på tänderna, men det förutsätter att man hade bett. Små hästar kan man rida rätt bra i bara grimma, alltså utan bett, vilket knappast lämnar spår på skelettet.

Så om man hittar bett-skavmärken på dessa hästar, kan man nog ta för givet att man red långt innan dess. För mig känns det logiskt attd et tog åtskilliga generatiner innan man begrep att betsla hästen.

Även den ullhåriga mammuten försvann,...

Troligen anvädne man ven hästen som klövjedjur lång tinnan man började att rida på den, på samma sätt som man idag på många håll gör med boskap och jakar.

Det finns mängder med omdiskuterade saker när det gäller hstars domesticering. Man har på diverse grottmålningar och liknande letat spår som skulle visa att de avbildade hästarna skulla ha brukats. Bland annat finns det en bild på ett ristat hästhuvud, jag minns just nu inte hur gammalt det är, där man kan se en tydlig nosrem.

Dock är möjligheten stor att det streck som utgör nosgrimman är en naturlig "spricka" i berget snarare än en av människohand ditristad nosrem.

Navigeringsmeny

Hästen tämjdes tidigare än man trott Inlägg av Stefan » 15 mar Hästen tämjdes tidigare än man trott Inlägg av Olof Trätälja » 17 mar Möjligen trä, men blir det märken av det? På bronsåldern hade de som bekant däremot riktiga bett.

Hästen tämjdes tidigare än man trott Inlägg av leifhh » 17 Den europeiska vildhasten forsvann efter istiden Frågan är väl också vad betten skulle vara gjorda av om man flyttar tidpunkten tillbaka till stenåldern.

Rent principiellt kände Botai-kulturen till koppar ej brons men det är alltså inte märken efter det man letar efter. Svårt att länka till förstås, men en bloggdebatt från om tals pappren finns Den europeiska vildhasten forsvann efter istiden Hästen tämjdes tidigare än man trott Inlägg av Boreas » 18 mar Bland myct annat spännande hittades ochså spår efter hovdjur.

DNA-proven kan "inte utesluta" att djuret vore en åsna! Stone Age trade routes yield spectacular finds on alpine pass In the hot summer of two wanderers from the Swiss Thun did not trust their eyes. They stood at the edge of an icefield at the Schnidejoch above Lenk, when they discovered a birchbark arrow-quiver.

A dating with the archaeological service of the canton Berne showed that the birchbark is nearly years old. Meanwhile the Bernese archaeologist searched the area thoroughly and found some evidence for a much-used connection between that Bernese upper country and north Italy. The glacier between the today's ski place Lenk in the north and Sitten, the principal place in the canton Wallis, had released pieces of find from four different epochs.

For the archaeologists, the discovery is of comparable importance to Oetzi, the South Tirol glacier corpse. The oldest finds are clothing remnants and articles of equipment dated from the Late Stone Age and the epoch between and BC.

De första människorna nådde Europas...

Among them are a birchbark arrow-quiver, some stone arrowheads as well as fragments of Stone Age leather shoes and trousers. The researchers found also particles of human skin as well as skin remnants, which may come from a horse.

Hästen tämjdes tidigare än man trott Inlägg av NIL » 30 mar Förlåt, DN skall det naturligtvis vara. Tarpanen fanns från början i både Europa och i Asiens västra delar, men den försvann från södra Europa efter den senaste -istiden. De sista vilda tarpanerna dog ut på artonhundratalet.

Forskarnas rekonstruktioner visar att botaifolkets häst troligen hade ett snarlikt utseende. Den hade en rödaktig färg, men var ljusare runt nos och mage. Den hade stubbman och mörka ränder på bakbenen.

Däremot var tamhästen redan under botaifolkets - Det går inte att föreställa sig Djingis khan, Karl den store eller hunnerna utan häst, säger Sandra Olsen, professor i antropologi vid Carnegie naturhistoriska museum i Pittsburgh i USA.

Redan på nittiotalet började Sandra Olsen att söka efter tamhästens rötter. Det förde henne till Kazakstan. För några veckor sedan presenterade Sandra Olsen och hennes forskarkolleger nya bevis i den vetenskapliga tidskriften Science.

De kunde visa att botaifolket redan för 5. Det är mycket tidigare än vad forskarna hittills har trott. Lämningarna efter botaifolket i Krasnyi Yar i Kazakstan ligger i hjärtat av den euroasiatiska vildhästens utbredningsområde. För riktigt länge sedan var vildhästen vanlig i hela Europa — Den anpassades tidigt till att leva på öppna marker.

Den var snabb och uthållig och livnärde sig på gräs. Men efter den senaste istiden för Men på de stora stäpperna Den europeiska vildhasten forsvann efter istiden nordost var förhållandena de rätta.

Botaifolket härstammade från ett nomadfolk som levde av att jaga djur på stäppen, som häst, antilop och hjort. De slog sig ner i städer som kunde rymma flera tusen människor.

Sandra Olsen och hennes kolleger har grävt på fyra olika platser med sådana bosättningar. Ändå vet forskarna att det varken fanns jordbruk, boskap eller får på den här platsen på den tiden. I stället hittar arkeologerna spår av häst. Nästan alla ben som arkeologerna grävt upp härstammar från hästar.

Många av dem har tydliga märken efter slakt. Men det gör inte forskarna. I stället har Den europeiska vildhasten forsvann efter istiden grävt fram gamla stolphål som bildar formen av en stor inhägnad. Den europeiska vildhasten forsvann efter istiden bär marken fortfarande kemiska spår av hästgödsel.

Vissa skelettdelar bär spår efter betsel, vilket tyder på att de var tyglade och möjligen också inridna. Det allra starkaste beviset för att hästarna varit tama är forskarnas fettanalyser av botaiernas krukskärvor. De visar att krukorna en gång i tiden innehållit hästmjölk. Det är omöjligt, säger Sandra Olsen.

En vild häst flyr i första hand, och sparkar om den inte kommer undan. Kanske livnärde sig botaifolket på samma sätt som vissa av traktens folk fortfarande gör. De slaktar sina hästar i december när köttet är som fetast, och låter det frysa naturligt i vinterkylan.

De djur man behåller hittar sin föda under snötäcket på stäppen, och de saknar uppvärmda stall. På våren kan man börja mjölka stona — en tradition som fortfarande är vanlig i dessa delar av världen. Den kan egentligen leva i samma områden som renen, säger Sandra Olsen. Forskarnas rekonstruktion visar att botaifolkets häst liknade przewalskis vildhäst. Den hade stubbman och ränder på bakbenen. De var också mer finlemmade än den tidens vilda hästar. De genetiska studier som har genomförts har utgått från dagens tama hästraser.

De visar att alla hästar härstammar från samma hingst. Däremot har de många olika förmödrar. Kanske blev hästen så värdefull att olika folk började avla fram sina egna hästar, säger Hans Ellegren, evolutionsgenetiker vid Uppsala universitet och en av dem som legat bakom de genetiska studierna av hästen. Sandra Olsen tänker sig att de tama hingstarna blev en attraktiv vara, som genom byteshandel nådde by efter by.

Så spred sig bruket av häst över världen. Trots att det gått snart 6. Den är ett typiskt bytesdjur Den europeiska vildhasten forsvann efter istiden reagerar i första hand på fara med att fly. Men den kan också bocka vilt för att bli av med ett rovdjur läs ryttare som bitit sig fast över ryggen.

Men det var ändå hästens sätt att organisera sig i sin flock som lade grunden för dess plats hos människan. En vild flock består för det mesta av många ston och en dominant hingst. Det vardagliga ledarskapet utövas oftast av en ledarmärr, och under henne råder en strikt hierarki. För att rädda den biologiska mångfalden i Europa vill miljövårdare återskapa då hjordar av mammutar, vildhästar, bison och uroxar formade naturen.

Processen kallas rewilding, eller pleistocene rewilding, efter den På talet försvann uroxen, men vissa vildraser av kor skulle kunna ersätta den. Vargarna i dagens Europa är annorlunda än de vargar som ursprungligen på stora eller Den europeiska vildhasten forsvann efter istiden stora bytesdjur, som vildhästar, uroxar och visenter.

När dessa arter försvann eller blev allt mer sällsynta efter istidens slut. De första människorna nådde Europas mammutstäpper för ungefär 40 år sedan. Då höll istiden regionen i ett järngrepp och ismassorna växte fortfarande; Även den ullhåriga mammuten försvann, åtminstone på fastlandet; Den europeiska vildhasten forsvann efter istiden bestånd Efter varje utdöende återupprättades lämmelbestånden av.

MORE: Dalig information om elchocker i varden

MORE: Sol och varme dags att fixa tradgarden

MORE: Schacknotis kasparov vann mot varlden

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde