Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

100.8m FM

Statsministerns stallforetradare ar inte en fraga for ku

opinion

Statsminister Stefan Löfven frågas ut av Konstitutionsutskottet — om den gångna höstens flyktingkris. Han försvarade det som gjorts och framhöll att också regeringen ska utreda hanteringen. Det är viktigt att dra lärdomar för framtiden. Även Åsa Romsons roll som vice statsminister granskades.

Utfrågningarna inleddes klockan 9 i riksdagen och det är flera ärenden som hanteras.

Logga in på Dagens Nyheter

Förutom flyktingkrisen så ska också frågan om vice statsminister, miljöpartisten Åsa Romsons ansvar att ersätta Stefan Löfven. Även EU-politiken kommer att avhandlas. Statsministern försvarade regeringens arbete och framhöll de åtgärder som gjorts, hur krishanteringen har fungerat och de beslut som fattats.

Det är viktigt att dra lärdomar för framtiden, säger han.

Statsminister Löfven (S) riskerar KU-kritik...

Stefan Löfven slog fast att han välkomnar KU: Utredningen ska enligt statsministern genomföras "så skyndsamt som möjligt" men "Statsministerns stallforetradare ar inte en fraga for ku" exakt datum hänvisade han till ansvarigt statsråd, migrationsminister Morgan Johansson S.

Han frågade om när statsministern själv insåg vilken flyktingkris Sverige stod inför och vilka åtgärder han i så fall vidtog. Löfvens svar blev att regeringen hade sett att det fanns brister i mottagningssystemet höstenoch därefter inlett förändringar av systemet. Däribland påbörjat bostadsbyggande och ökade resurser till flyktingmottagningen.

Men också att den riktigt akuta situationen som inleddes i september året därpå,hade varit svår att förutse, inte minst då Migrationsverket i juli sänkte sin prognos för hur många flyktingar man bedömde skulle komma till Sverige. Totalt kom det asylsökande och flyktingar till Sverige förra året, 70 procent av dem under september, oktober och november.

Även frågan om vem som leder landet i statsministerns frånvaro var uppe till granskning. Åsa Romson MP är vice statsminister men inte ställföreträdande för statsministern om han är borta, hon har enligt Stefan Löfven en representativ roll som han menar ger extra tyngd, särskilt utomlands.

KU-anmälan mot att Åsa Romson...

I stället är det den minister som är i tjänst och som har längst tjänstgöringstid som statsråd som leder arbetet. I regeringens fall utrikesminister Margot Wallström S. Att detta inte stod klart förrän i samband med Löfvens egen sjukdom förra sommaren menar han varit korrekt "i formell mening". Men han medgav samtidigt att han nog kunde ha varit tydligare med att informera.

Löfven: Viktigt dra lärdomar

Det flyr de från — och så många får stanna i Sverige paflykt. Det är en viktig konstitutionell fråga att svenska folket, riksdagen och att veta vem som är ställföreträdare för statsministern om denne inte kan. Turerna kring vem som egentligen är statsminister Stefan Löfvens ställföreträdare har nu nu även resulterat i en anmälan till riksdagens konstitutionsutskott, KU.

Men det är inte hon som hoppar in Statsministerns stallforetradare ar inte en fraga for ku statsministern ska ersättas. det är konstigt, men så är det nog med oerhört många grundlagsfrågor. Statsministern hade blivit KU-anmäld på grund av av hur han arrangerat Åsa Han fick bland annat frågor om hur det är med Åsa Romson (MP) egentligen. Hon kommer inte kliva in som ställföreträdare om Löfven är borta.

MORE: Ewa stenberg statsministern behover drilla balanssinnet

MORE: Kd fraga om forskning pa stamceller

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde