Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

150.4m FM

Glasblasningen i lindshammar laggs ner

opinion

Åsa Brandt byggde sin ugn och startade sin hytta i Torshälla och blev därmed först i Sverige, och först i norra Europa, att arbeta med glas i egen hytta. Flera följde snart efter: Alla dessa har med framgång fortsatt i sina hyttor. Ett tal studioglashyttor har tillkommit, en del har försvunnit men i stort sett har studioglasföreteelsen visat stor livskraft. Andra glasskribenter har använt sig av liknande formuleringar. Har studioglasets haft denna vitaliserande betydelse för svenskt glas?

Utifrån den uppfattningen skrev jag vid konstvetenskapliga institutionen i Lund en uppsats om  studioglasets roll mot bakgrund av utvecklingen inom svenskt glas sedan slutet av talet och med  ett internationellt perspektiv. Mycket har hänt inom glasvärlden under det sista decenniet. Nya gränsöverskridande arbetssätt har gjort att studioglas som begrepp har Glasblasningen i lindshammar laggs ner en del av sitt innehåll.

Det finns ändå ett stort intresse för den historiska bakgrunden både bland konstnärer, samlare och andra glasintresserade och inom undervisningen. Jag har därför bearbetat och viss mån uppdaterat min gamla uppsats. Begreppet studioglas började användas i USA på talet för att beteckna glas som formgivits och tillverkats utanför glasindustrin av en konsthantverkare i egen glashytta i analogi med verksamheten i en keramikverkstad.

De första studioglaskonstnärerna var ensamblåsare i egna hyttor utrustade med egenhändigt byggda ugnar. Många av dagens svenska studioglaskonstnärer vill ha ensamrätt på beteckningen studioglas, som en beteckning på en från industriell tillverkning helt skild verksamhet, där en eller ett fåtal personer har det totala ansvaret för konstnärlig utformning och hantverksmässig produktion av föremålen och ansvar för marknadsföring och försäljning.

Glasblasningen i lindshammar laggs ner ska ligga en konstnärlig kvalitetsaspekt. Studioglasverksamheten har numera många former och begreppet har vidgats. Studioglas är inte längre synonymt med blåst glas. Många arbetar med gjutning eller i kalla tekniker, som slumping och fusing. Avancerad teknik och kombinationer av material blir allt vanligare. De tidiga studioglaskonstnärerna hade sina egna hyttor.

Detta kan med dagens kostnadsläge vara ett för stort eller dyrt steg att ta för många, men det finns andra möjligheter.

Glasblåsningen i Lindshammars glasbruk söder...

En del slår sig samman i kollektiv, t. Glashyttan Åtta Glas på Glasblasningen i lindshammar laggs ner utanför Stockholm.

Det finns glasverkstäder där glaskonstnärer kan hyra in sig på timbasis. Glasarbetare öppnar egna hyttor, blåser åt konstnärer men kan dessutom ha en egen produktion, oftast av bruksglas men också av eget designat konstglas. Glashyttor kan åtaga sig produktion för konstnärer, hela tillverkningen eller delmoment. Svenska konstnärer anlitar tjeckisk, finsk Glasblasningen i lindshammar laggs ner italiensk kompetens för komplicerad produktion.

I  Strömbergshyttan har glas blåsts och tillverkats  åt framstående glaskonstnärer, bl. Erik Höglund och Eva Englund. Numera tillverkas studioglasprodukter i Bergdalahyttan.

Att gränserna för studioglas och glasbruksglas luckras upp kan göra det svårare för kunden att identifiera det unika glaset. I studioglasverkstaden är konstnären oberoende av den komplicerade beslutsprocess och administrativa apparat som finns på bruken. Studioglaset har stått för experiment, frihet, lust och lidelse för glaset. The Studio Glass Movement i Amerika och Europa och Studioglasrörelsen i Sverige grundades och spreds av några personer med en gemensam grundinställning till arbete med glas.

Harvey Littleton föddes och växte upp i Corning, där hans far var teknisk chef vid Corning Glass Works, och fick där själv en grundlig kännedom om och fascination för glas.

Glasblåsningen i Lindshammars glasbruk söder...

Han "Glasblasningen i lindshammar laggs ner" sig till formgivare och keramiker och började sitt yrkesliv som lärare vid Toledo Museum Art School of Design —51 och fortsatte sedan som lärare vid University of Madison. I Murano utanför Venedig såg han arbetssätt i små familjeglashyttor som stärkte hans tro att det skulle vara möjligt att sätta upp en enmansglashytta.

Efter hemkomsten började han experimentera utifrån sin keramiska ugn och med glasblåsning. Erwin Eisch i Frauenau i Tyskland, nära Böhmen, föddes i en glasgraverarfamilj. Han hade utbildning såväl i glashantverk som utbildning i design, målning och skulptur från Akademie der Bildenen Künste i München.

Tillsammans med sina bröder grundade han ett glasbruk, där han ägnade sig åt design, glasblåsning och bearbetning av glas i kalla tekniker. Det tyska glaset levde fortfarande med arvet efter Bauhaus.

Eisch skapade ett revolutionerande skulpturalt glas med den uttalade målsättningen att frigöra glaset från funktionsaspekten. Hans glasskulpturer inspirerades av popkonsten, men också av det avancerade konstglas som skapats bl. Harvey Littleton Glasblasningen i lindshammar laggs ner redan sin oro för den tilltagande mekaniseringen inom amerikansk glasindustri och befarade att konsten att blåsa glas skulle gå förlorad.

Omsorgen om hantverket har alltsedan dess varit en av studioglasrörelsens grundidéer.

Glasblåsningen vid Lindshammars glasbruk, i...

Den tredje grundidén — att konstnären och glasblåsaren skulle vara samma person, glaset skulle bära konstnärens avtryck — hade de bägge. Tysken Eisch och amerikanen Littleton träffades första gångenmen studioglasets historia börjar tidigare. Några av dem bör särskilt framhållas.

Han började måla på glas, men fortsatte med att själv formge och blåsa glas i en glashytta i Bar-sur-Seine. Han menade att tillverkningsprocessen inte kunde utskiljas från konstnärens estetiska uttryck. Formgivare och hantverkare ska vara samma person.

Därmed blev han en av de första som uppfyllde ett av den tidiga studioglasrörelsens kriterier. Marinot använde färgstänk och luftbubblor i sitt glas på ett sätt som visar fram mot studioglaset. Han var mest känd och uppskattad omkringdå han ställde ut i Paris, men hade också en framgångsrik utställning på Museum of Modern Art i New York Marinots atelje bombades i Parisvarvid en hel del glas förstördes, och han fortsatte inte med glas.

Volkard Precht började som glasarbetare i sin fars fotspår med flame-work men byggde sin studioglashytta i Lauscha med intentionen att erkännas som glaskonstnär, vilket också lyckades redan när han upptogs i Verband Bildener Künstler. Genom att han tvingades arbeta utan kontakter med världen bortom järnridån och utan att kunna ställa ut eller ta del av som skedde i USA och Europa var han länge okänd i väst. Han fick möjlighet att ställa ut i Coburg och i Corningmen deltagande i en utställning i Ebeltoft betraktades som illegalt och renderade honom 3 års reseförbud.

Precht arbetade huvudsakligen med bildbärande kärlformer i egenutvecklade skikt- och folieringstekniker, men också med helt fria objekt. I förordet till den katalog som gavs ut till Prechts retrospektiva utställning år betonar flera författare, att Volkhard Precht är en pionjär som bör ha sin plats i det internationella studioglasets historia Clementine Schack von Wittenau och Rudolf Kober. Bilden är omslaget till denna katalog och ger en uppfattning om Prechts glaskonst.

Självklart är också att Gallé, Lalique, Gate och Hald m. Littleton var ivrig att få dela med sig av sina upplevelser av glaset. Det finns många anekdoter och myter kring hur studioglasrörelsens Glasblasningen i lindshammar laggs ner. Det första glasseminariet i Toledo annonserades i april We have a rich collection of Ancient and modern glass. This city grew because of the glass industry which is still centered in Toledo.

We would like to see glassmaking to continue as an art form. We are therefore proposing a seminar-workshop in Glassmaking for artist-craftsmen such as yourself. We wish to aquaint skilled craftsmen now working Glasblasningen i lindshammar laggs ner ceramic processes with the potentials of working with hot glass.

The workshop would be conducted by Harvey Littleton of the University of Wisconsin. We will receive consultations from glass technicians of Toledo. Kursplanen omfattade glaslära, glashistoria med studiebesök i museets glassamling och på en glasindustri samt övningar i att smälta glas, blåsa glas, glasgjutning och lampworking. Sju elever anmälde sig till kursen och några ytterligare anslöt under veckan. Littleton tog med sig sin egen keramikugn, som han smält en del glas i. Littletons vän Dominick Labinoglastekniker och senare glaskonstnär, bidrog med ett recept på en glasblandning.

Man började smälta glasråvaror efter receptet. Det resulterade enligt Littleton i något som liknade golfbollar i en konstig sörja och Labino tillkallades. Det visade sig föreligga en missuppfattning i tillämpandet av receptet. Sörjan skrapades ut och ugnen byggdes om.

Labino donerade en glasråvara från sin egen verksamhet inom glasfiberindustrin som resulterade i en lättarbetad glasmassa. Större kunskaper om glasblåsning fanns inte hos kursledningen men mot slutet av veckan kom en nyfiken  pensionerad glasblåsare till museet och ställde upp med en demonstration. Från började Littleton anordna regelrätta kurser i glasblåsning.

Förutsättningarna fanns i USA. Har liksom många andra framhållit betydelsen av GI BILLsom gjorde det möjligt för alla som deltagit i kriget att få fri undervisning och täckta levnadsomkostnader vid college och universitet och att studera inom valfritt område. Många  visade sig vilja studera konst i olika former och konstinstitutioner uppstod som svampar ur jorden Glasblasningen i lindshammar laggs ner universiteten.

Praktisk konstundervisning erbjöds på ett sätt man inte gjorde i Europa. Eisch och Littleton möttes alltså Glasblasningen i lindshammar laggs ner innebar att den tidiga studioglasrörelsen i USA knöts samman med det tidiga konstglaset i Europa och bidrog till att studioglasrörelsen fick fäste i Europa, men också till att den europeiska glaskonsten utövade inflytande i Amerika.

Studioglasrörelsen spreds under det fortsatta talet till universitet och colleges. Inte minst gjorde Eisch och många av hans kollegor, t. Bertil Vallien, stora insatser som lärare vid kurser och universitet.

Amerikanen Dale Chihuly, föddstuderade glasblåsning hos Littleton vid University of Wisconsin Han studerade samtidigt skulptur. Chihuly reste till Europa på ett stipendium och fick blåsa glas vid Venini Fabrica i Murano. Chihuly har kraftigt bidragit till utvecklingen inom glaskonsten mot en allt friare glasskulptur. Hans Glasblasningen i lindshammar laggs ner betydande insats har dock varit grundandet av sommarglasskolan i Pilchuck.

Skolan började som ett vildsint men blygsamt projekt genom att några lärare och studenter sommaren slog sig ner i skogen 15 mil norr om Seattle. Glasblåsningen i Lindshammar läggs ner. Glasblåsningen vid Lindshammars bruk, söder om Vetlanda, ska läggas ner. SVERIGE. Men glasblåsningen är så förankrad i år och timmar av tragglande.

”Vi lägger extra krut på eventverksamheten, samtidigt som vi ändrar om i butiken . PÅ ARABUSTA CAFÉ SERGEL VID LINDSHAMMAR GLASBRUK FINNER Vill du slå dig ner i vårt café, i kaffebaren, pausa i familjerummet eller njuta. Posten är grund för glasblåsningen och för nya anfång.

Lindshammar Glasblasningen i lindshammar laggs ner - en spik med navel och från denna en lämplig mängd med "Glasblasningen i lindshammar laggs ner" rinna ner i formen. I centrum av formen läggs en anpassad mängd med varmt.

MORE: Arg mannerheim ska locka till filmfest

MORE: Elefanten och hunden som ar basta vanner

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde