Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

94.8m FM

70 minuter jag aldrig far tillbaka

opinion

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Har du en fundering eller fråga gällande Länstrafiken Kronobergs tider, turer eller priser?

Här köper du biljetter och...

Då är du välkommen att kontakta oss via Kundcenter. Vi vill gärna hjälpa dig att få en bra reseupplevelse med oss. Om du inte får svar på dina frågor på vår hemsida är du alltid välkommen att ställa dina frågor till vårt Kundcenter eller direkt till föraren.

70 minuter jag aldrig far tillbaka "bra att veta" "70 minuter jag aldrig far tillbaka" dig kort information om tillgänglighet och vissa reseregler. För fullständiga resevillkor läs mer här ». Betalande vuxen får medföra två barn år avgiftsfritt.

Detta gäller både om den vuxne har Resekortet period, Resekortet period student, endagskort, eller enkelbiljett. Du får ta med barnvagn utan avgift i mån av utrymme. Föraren avgör om utrymme finns. Resenär med barnvagn svarar för dess säkerhet och placering så att den ej blockerar gångar eller utrymningsvägar. För barnvagn som uppenbart används till annat ändamål än transport av barn ska betalas en avgift som motsvarar en enkelbiljett för cykel.

Vid köp i biljettautomat välj cykelbiljett. Hopfällbar cykel, små barncyklar utan kedja och microbike räknas som handbagage. Cyklar ska placeras i särskilt markerat området och förankras med särskild fastsättningsanordning om sådan finns. Buss I Länstrafiken Kronobergs regionbusstrafik får konventionell cykel medföras i mån av plats mot uppvisande av giltig cykelbiljett. Observera att du  inte  får medföra cykel i Växjö stadstrafik, regiontrafikens nattrafik, ersättningsbussar 70 minuter jag aldrig far tillbaka trafikstörning eller när trafiken körs av taxi.

Segway anses inte vara en cykel och får inte tas med på buss. Tåg I mån av plats får en 1 konventionell cykel gäller även elcykel eller ståhjuling Segway per resenär tas med på Öresundståg, Pågatåg samt Krösatåg mot uppvisande av giltig cykelbiljett. I mån av plats får en 1 tandemcykel per resenär tas med på Öresundståg och Pågatåg mot uppvisande av två 2 stycken giltiga cykelbiljetter.

På Krösatåg kan inte tandemcykel medföras. På Öresundstågen mellan stationerna Malmö Hyllie och Tårnby Danmark får även varucykel, trehjulig vuxencykel och cykelkärror medtagas i mån av plats mot uppvisande av giltig cykelbiljett. På övriga tågsträckor kan varucykel, trehjulig vuxencykel och cykelkärror inte medtagas. Resa utanför periodkortets giltighetsområde: Resenär med periodkort som ska resa utanför giltighetsområdet för kortet ska betala för enkelbiljett från och med periodkortets sista zon på sträckan.

För resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen på kortet. En enkelbiljett gäller för resa i en riktning och för de zoner som man betalt för. Biljetten gäller för resan inom giltighetstiden på biljetten. Du ansvarar själv för att du har rätt och giltigt färdbevis när du reser med bussen eller tåget.

Manspanelen svarar:

Mat och dryck får tas med och förtäras på ett sådant sätt att obehag inte uppstår för andra resenärer och att skada på länstrafikens eller medresenärers egendom inte uppkommer. För sådan skada ansvarar resenären. Alkoholhaltiga drycker får inte drickas på bussar, i tåg, i vänthallar eller vid väderskydd. Handbagage, väska eller föremål, av skälig storlek som lätt kan bäras av och på fordonet av den resande, får medföras utan kostnad.

Handbagage ska förvaras under stol, i knäet, på bagagehylla eller 70 minuter jag aldrig far tillbaka annan i fordonet anvisad plats, utan olägenhet för annan resenär. Handbagage får inte placeras på sittplatser eller så att utrymningsvägar blockeras. Av säkerhetsskäl får tyngre handbagage, eller handbagage som sticker ut från hyllan, inte placeras på hatthylla.

Hopfällbar cykel, små barncyklar utan cykelkejda samt mikrobike räknas som handbagage. Handbage som inte får medföras se resevillkoren punkt 6. Här finner du information om  Hittegods. Inspektionskvitto kan fås hos något av våra försäljningsställen, på Kundcenter i Växjö resecentrum, i biljettautomaterna eller på bussen. Inspektionskvitto för Resekort period tåg krävs inte.

Men om du har Resekort period tåg mellan Alvesta — Lessebo måste du ha ett giltigt inspektionskvitto för att du ska kunna resa med SJ Regionaltåg. Interrailkort gäller ombord på Öresundståg och Krösatågen men inte i annan trafik i Kronobergs län.

Ett kontanttillägg på 20 kr tillkommer när resenär betalar kontant ombord på bussen. Mobiltelefon, mediaspelare, radio, musikspelare, musikinstrument, datorer och dylikt får användas så  att varken förare, ombordpersonal eller medresenärer störs eller besväras. Du som resenär har möjligheten att ensam stiga av mellan två ordinarie hållplatser på befintlig linjesträckning. Avstigning sker endast vid de främre dörrarna i bussen och av en person. Nattstopp gäller mellan Föraren avgör och stannar endast utmed linjesträckningen, där det är trafiksäkert att stanna.

Utmed varje busslinje så har vi något som kallas för Reglerhållplatser. Vid dessa ska bussföraren reglera sin körning. Exempelvis om turen ligger 70 minuter jag aldrig far tillbaka tidtabell så väntar bussen in vid reglerhållplatsen. I den tryckta tidtabellen är reglerhållplatsernas tider fetade. I vår reseapp "Länstrafiken Kronoberg" kan du följa din tur i realtid, där ser du när din buss beräknas vara framme vid din hållplats.

Resekort är opersonliga och du kan låna ut det.

Se dina favoritprogram på SVT...

Resekortet period har inga begränsningar i antal resor, du får resa hur mycket du vill under 30 dagar. Kortet gäller för en person per resa. Resekortet ska medföras under hela resan och är ditt färdbevis.

Skolkortet är personligt och är endast giltigt med innehavarens namn på kortets baksida samt giltig id-handling. Reseguiden på flera språk Vår reseguide finns på svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari och tigrinja.

Du hittar dem på vårt Kundcenter. Du kan också ladda ner dem här nedan. Det är förbjudet att röka på bussen, i tåget, i vänthallar eller vid väderskydd. Två hundar och andra sällskapsdjur per resenär, som kan tas med utan olägenhet för annan resenär, får tas med vid resa utan 70 minuter jag aldrig far tillbaka, och ska färdas i avsett och särsklit markerat utrymme i fordonet alternativt enligt personalens anvisningar.

Sällskapsdjur ska under resan vara kopplat eller förvaras i för ändamålet avsedd väska eller bur. Sällskapsdjur får inte placeras på sittplatser. Resenär med sällskapsdjur ansvarar för detta, och riskerar att bli avvisad 70 minuter jag aldrig far tillbaka nekad påstigning, om sällskapsdjuret bedöms vara 70 minuter jag aldrig far tillbaka för annan resenär eller personalen.

Ledarhund samt servicehund för personlig hjälp åt resande får tas med utan kostnad och, vid behov, färdas med resenär på valfri plats i fordonet.

Vid resa med sällskapsdjur över Öresund se resevillkor punkt 6. Buss  Visa upp din kallelse för chauffören på inresan så åker du utan kostnad. Har du ingen kallelse får du lösa biljett på vanligt sätt och sedan skicka in biljett och besökskvitto till Serviceresor. Om du löser enkelbiljett med kontanter ersätts inte länstrafikens kontanttillägg på 20 kr.

Tåg Om du åker tåg måste du alltid köpa en biljett innan du går ombord. Skicka sedan din biljett och  besökskvitto till Serviceresor.

Skicka in besökskvitto och biljett till: Region Kronoberg, Serviceresor, 88 Växjö Följeslagare vid sjukresor Om vårdtagarens ålder eller medicinska tillstånd motiverar att någon följer med på resan, lämnas ersättning för följeslagarens kostnader för resan enligt vad som gäller för vårdtagaren, men utan avdrag för egenavgift.

Vårdgivaren bedömer om det är medicinskt motiverat med följeslagare. Intyg från vårdgivare vid behov av följeslagare krävs inte: Skolkort gäller normalt för ett läsår, men förekommer även med kortare giltighetstid för t. Skolkortet gäller även under höst, sport- påsklov och enstaka lovdagar. Kortet gäller inte under jullovet eller under helgdagar som infaller måndag - fredag. Skolkortet gäller inte i nattrafik.

Denna biljett lämnar du på din skola och där får du ett nytt kort.

Vi vill gärna hjälpa dig...

Din skola hjälper dig även om du har tappat ditt skolkort eller om det blivit stulet. Som ett komplement till skolkortet finns Fritidskortet, läs mer om det här. Säkerhet i buss I varje buss finns säkerhetsutrustning i form av brandsläckare, första förbandslåda, möjlighet att skapa nödutgång med hjälp av hammare, tackluckor kan vara nödutgångar, dörrar går att öppna manuellt vid olyckshändelse. 70 minuter jag aldrig far tillbaka i tåg I varje tågset finns säkerhetsutrustning i form av brandsläckare, utrustning för evakuering,  Säkerhetsbälte I de fordon där säkerhetsbälte finns ska dessa användas för din och dina medresenärers säkerhet.

Tysta kupéer finns på tågen. Här gäller följande regler: Väljer du att resa med barn i tyst kupé, är det ditt ansvar att barnen visar hänsyn. Vid försäljning av kontantbiljett är föraren inte skyldig att ta emot sedlar med högre valör än kr.

Biljettfrågor:

Om resenären köper Resekortet period eller reskassa är föraren skyldig att godta sedlar med valör upp till kronor om kassan så medger. Vid tveksamhet om ålder ska legitimation kunna uppvisas annars uttages avgift enligt närmast högre åldersklass. I Danmark räknas du som vuxen den dagen du fyllt 16 år och behöver därför en vuxenbiljett mellan Malmö — Köpenhamn. Alla tjänsterna nedan får du hjälp med på Länstrafiken Kronobergs Kundcenter.

Återbetalning av reskassa och Färdtjänstkort kan ske till dödsbo eller till person som flyttar till annan region utanför "70 minuter jag aldrig far tillbaka," återbetalningen sker då till bankkonto och mot en avgift på 70 minuter jag aldrig far tillbaka kr.

Detta görs av Kundcenter. Kontantbiljett och reskassa återlöses ej. När du använder Resekortet reskassa får du 20 % rabatt på biljettpriset.

Ombord på Du kan köpa din biljett tidigast 20 minuter före avgång. Mobilbiljett på tåg. Veckans fråga: Borde jag försöka få henne tillbaka?

Du kan aldrig få något mer än ett nej och det är också ett besked som gör att du kan. Vi vill gärna hjälpa dig att få en bra reseupplevelse med oss. Om du inte får svar på dina frågor på vår hemsida är du alltid välkommen att ställa dina frågor till.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde