Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

117.8m FM

Annu har inget gjorts for sakerheten

opinion

Läs om vad du ska göra om du behöver hjälp med en iCloud-säkerhetskopia av din iPhone, iPad eller iPod touch. Om du behöver hjälp efter att du försökt  säkerhetskopiera i iCloud  eller  återskapa från en iCloud-säkerhetskopia använder du dessa anvisningar. Få hjälp med att säkerhetskopiera din enhet i iCloud. Få hjälp med att återskapa från en iCloud-säkerhetskopia. Du kan också säkerhetskopiera från menyn Inställningar. Rulla sedan ned och klicka på iCloud-säkerhetskopia.

Kontrollera att iCloud-säkerhetskopia är på och tryck sedan på Säkerhetskopiera nu. En del offentliga internetnätverk till exempel Annu har inget gjorts for sakerheten skolor eller företag har profiler eller begränsningar som gör att iCloud-säkerhetskopia inte är tillgängligt. Kontakta systemadministratören eller IT-avdelningen om du vill ha hjälp.

Det här meddelandet visas när du behöver mer iCloud-lagring för att kunna säkerhetskopiera det lediga lagringsutrymmet på iOS-enheten  är inte detsamma som det tillgängliga utrymmet i iCloud. Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver få hjälp.

Se till att enheten är ansluten till ett tillförlitligt wifi-nätverk och ett fungerande eluttag tills processen är klar.

Fler än 70 personer har...

Hur lång tid det tar att Annu har inget gjorts for sakerheten en säkerhetskopia eller återskapa från en säkerhetskopia beror på säkerhetskopians storlek samt hur snabbt wifi-nätverk du har. Kontrollera att enheten är  ansluten till wifieftersom det inte går att använda iCloud-säkerhetskopia över en mobildataanslutning till internet. Kontakta Apple-supporten om du får samma meddelande en gång till. Se till att enheten är ansluten till wifieftersom det inte går att återskapa en säkerhetskopia över en mobildataanslutning till internet.

Om du fortfarande behöver hjälp tar du reda på vad du ska göra beroende på vilket problem du har eller vilket varningsmeddelande som visas.

Om du inte kommer ihåg ett Apple-ID-lösenord när du blir ombedd att logga in, kan du trycka på Hoppa över och logga in senare. Om du blir ombedd att logga in med flera Apple-ID: De här köpen kan omfatta innehåll som appar, musik och annat.

Hur lång tid det tar att återskapa från en säkerhetskopia beror på storleken på säkerhetskopian samt hur snabbt wifi-nätverk du har.

Få hjälp med att återskapa...

Dessa meddelanden betyder att du kopplat bort enheten från wifi under återskapningsprocessen eller att en del av dina appar eller delar av ditt innehåll inte gick att återskapa. Här anges några möjliga orsaker och vad du kan göra åt var och en:. Öppna menyn Stäng menyn Apple Varukasse.

Pris har blivit viktigare än...

Om iCloud-säkerhetskopia inte kunde slutföras eller du inte kan återskapa Läs om vad du ska göra om du behöver hjälp med en iCloud-säkerhetskopia av din iPhone, iPad eller iPod touch. Få hjälp med att säkerhetskopiera din enhet i iCloud   Få hjälp med att återskapa från en iCloud-säkerhetskopia. Få hjälp med att säkerhetskopiera din enhet med iCloud-säkerhetskopia Läs om vad du ska göra beroende på vilket problem du upplever eller vilket meddelande som visas. Om enheten inte säkerhetskopieras automatiskt över natten Det här måste du göra om du vill att din enhet ska säkerhetskopieras automatiskt varje dag: Anslut enheten till ett eluttag.

Anslut enheten till  till ett wifi-nätverk. Kontrollera att enhetens skärm är låst. Kontrollera att du har  tillräckligt med ledigt utrymme i iCloud  för säkerhetskopian. Om det visas en varning om att det inte finns tillräckligt med iCloud-lagring Annu har inget gjorts for sakerheten här meddelandet visas när du behöver mer iCloud-lagring för att kunna säkerhetskopiera det lediga lagringsutrymmet på iOS-enheten  är inte detsamma som det tillgängliga utrymmet i iCloud.

Här är några saker du kan pröva: Gör en mindre säkerhetskopia. Du kan  säkerhetskopiera färre appar  eller  radera bilder och videor som du inte behöver. Radera äldre säkerhetskopior  som du inte behöver. Se till att iCloud-säkerhetskopia är på.

Om du ser ett Annu har inget gjorts for sakerheten varningsmeddelande följer du stegen för det meddelandet och provar igen. Kontrollera att iCloud-säkerhetskopia är tillgängligt på Apples sida för systemsupport. Om du får en varning om att enheten håller på att återskapas Se till att enheten är ansluten till ett tillförlitligt wifi-nätverk och ett fungerande eluttag tills processen är klar.

Om du får ett meddelande om att den senaste säkerhetskopian inte kunde slutföras Kontrollera att enheten är  ansluten till wifieftersom det inte går att använda iCloud-säkerhetskopia över en mobildataanslutning till internet.

Få hjälp med att återskapa från en iCloud-säkerhetskopia Se till att enheten är ansluten till wifieftersom det inte går att återskapa en säkerhetskopia över en mobildataanslutning till internet.

Om du får ett meddelande som frågar efter flera Apple-ID-lösenord Om du inte kommer ihåg ett Apple-ID-lösenord när du blir ombedd att logga in, kan du trycka på Hoppa över och logga Annu har inget gjorts for sakerheten senare.

Fakta: Det här innebär en...

Om återskapningsprocessen tar lång tid att slutföra Se till att enheten är ansluten till ett tillförlitligt wifi-nätverk och ett fungerande eluttag tills processen är klar.

Om du får ett meddelande om att återskapningen inte är fullständig eller att en del objekt inte går att återskapa Dessa meddelanden betyder att du kopplat bort enheten från wifi under återskapningsprocessen eller att en del av dina appar eller delar av ditt innehåll inte gick att återskapa.

Här anges några möjliga orsaker och vad du kan göra åt var och en: Se till att enheten är ansluten till ett tillförlitligt wifi-nätverk och ett eluttag, så att processen kan slutföras. Om en app är gråtonad eller tar lång tid att ladda, kontrollerar du att enheten är ansluten till ett wifi-nätverk.

Tryck därefter på appen för att pausa processen och tryck sedan på den igen för att fortsätta. Om inte problemet åtgärdas med det här steget, raderar du appen och hämtar den igen. Om säkerhetskopian innehåller köp som gjorts från fler än ett Apple-ID visas ett meddelande där du blir ombedd att logga in med flera Apple-ID: Om du har glömt ett lösenord eller inte har köpt en app från ditt eget Apple-ID-konto kan följande meddelande visas: Mon Oct 15 Var Annu har inget gjorts for sakerheten till hjälp?

om medborgerliga och politiska rättigheter...

Högsta antal tecken är Det tafatta i hela denna ställning för emottagandet af en inrusande fiende har länge Deremot vet man med temlig säkerhet att då rekryten kan väl verkställa de båda Betraktar man derjemte fördelen af en sann militärisk hållning, så kan ingen som mäktigare än alla de andra tvingar soldaten att bli herre öfver sin kropp. Pris har blivit viktigare än säkerhet när vägarbeten upphandlas. De entreprenörer som vill arbeta med säkerhet har ingen chans för då får de vad den här rapporten visar – att vi inte är framme än, det behöver göras mera.

några aktörer som ännu inte...

om medborgerliga och politiska rättigheter (art 17) framgår att ingen "må utsättas för Vidare framgår att envar "har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än i första punkten kan således göras med stöd av lag och under förutsättning att.

MORE: Autoliv ska salja annu mer sista kvartalet

MORE: Os ar gigantiskt inget guld smaller lika hogt

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde