Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

130.3m FM

30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv

opinion

Ett jordskalv med magnitud 2,1 inträffade klockan Skalvet inträffade i samma området som skalvet med magnitud 3,0 den 20 oktober. Precis som det skalvet var kvällens skalv ytligt, det inträffade på cirka 5 km djup, vilket gjort att skakningar och ljud uppfattats av många människor i området.

En tsunami inträffade under lördagkvällen lokal tid i Sundasundet, mellan Sumatra och Java. Tsunamin 30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv inte av en jordbävning utan tros ha orsakats av ett undervattensskred från vulkanen Krakatau.

Krakatau har varit mer aktiv de senaste dagarna och ett utbrott med lavaflöde och aska startade under lördagen. Preliminära rapporter talar om omkomna i tsunamin, en siffra som kan komma att stiga när fler rapporter kommer in.

Krakatau är känd för utbrottetdå vulkanen kollapsade ner i magmakammaren och kontakten mellan magma och vatten orsakade fyra enorma explosioner, den sista så kraftig att den hörde tusentals kilometer bort och tsunamin som bildades registrerades så långt bort som i Europa. I det utbrottet omkom över 36 människor.

Ett jordskalv med magnitud 2,1...

En jordbävning med magnitud 7. En lokal tsunamivarning om vågor mellan 0. En stor jordbävning med magnitud 7,6 inträffade Tidvattenmätare på Vanuatu har registrerat vågor upp till 70 cm höjd, vågor har också registrerats på öarna i Nya Kaledonien på upp mot en 30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv meter. Lokalt kan dock större vågor upp över en meter ha bildats.

Jordbävningen har följts av en mängd efterskalv upp till magnitud 5,9. En "30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv" jordbävning med preliminär magnitud 7,0 inträffade klockan Hypocentrum var på 41 km djup men en jordbävning av denna storlek kan ha en förkastninglängd av mer än 50 km.

Det finns alltså viss risk att förkastningen sträcker sig in under staden. En lokal tsunamivarning har utfärdats för Cook inlet och södra Kenai halvön. Jordbävningen inträffade i samma område som den stora magnitud 9,2 jordbävningen Här trycks Stillahavsplattan ner under den Nordamerkanska plattan i en subduktionszon som sträckr sig västerut längs Aleuterna.

En stor jordbävning med preliminär magnitud 30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv inträffade klockan Skalvet har känts vida omkring i Iran, Irak och Kuwait. Dagens jordbävning skedde cirka 70 km söder om epicentrum för den stora jordbävningen med magnitud 7,3 den 12 november förra året, då mer än människor omkom. Området har drabbats av en rad jordbävningar sedan det stora skalvet, senast den 25 augusti då ett magnitud 6,0 skalv inträffade.

En relativt stor jordbävning med magnitud 4,6 inträffade klockan Två skalv med magnitud 5. Totalt har området skakats av 65 skalv över magnitud 4 den senaste veckan, varav 9 skalv haft magnitud 5 eller större med magnitud 6. Sannolikt är fler skalv runt magnitud 5 att vänta de kommande veckorna dock med avtagande frekvens.

Området har tidigare drabbats av skalv i denna storleksordning och har därmed en generellt sett hög byggnadsstandard vid nybyggnadtion. Ytterigare ett litet efterskalv inträffade i Hille i norra Gävle klockan Skalvet hade preliminär magnitud 1,2 och var relativt grunt, precis som de tidigare.

En stor jordbävning med magnitud 6,8 inträffade klockan Kraftiga skakningar rapporteras från Zakynthos och skalvet har känts i stora delar av Grekland, i södra Italien och sydvästra Balkan.

Från Zakynthos rapporteras jordskred och skador på byggnader efter skalvet men än finns inga rapporter om skadade eller omkomna. En mängd stora efterskalv har inträffat under natten, det största med magnitud 5,6. Denna del av Grekland drabbas regelbundet av stora jordbävningar, senast under då det inträffade två skalv med magnitud över 6 på Kefalonia, norr om Zakynthos.

I den stora jordbävningenmed magnitud 6,8 och epicenter på Kefalonia, raserades större delen av huvudorten Zakynthos. Ett litet efterskalv registrerades, och kändes, strax norr om Gävle klockan Ett tredje skalv, nu med magnitud 6,5, inträffade Ytterligare en stor jordbävning, nu med magnitud 6,8, inträffade väster om Vancouver Island klockan Inte heller detta skalv är stort nog för att orsaka en tsunami. En jordbävning med magnitud 6,6 inträffade klockan Ett jordskalv med preliminär magitud 3,0 inträffade Jordskalvet skedde relativt grunt, på 5 - 10 km djup, och har känts av många människor i närområdet.

En jordbävning med magnitud 6. Skalvet kändes över stora delar av ön och närliggande ön Bali. För närvarande finns uppgifter om tre personer som avlidit. En stor jordbävning med magnitud 7,0 inträffade Skalvet skedde vid sydkusten och en lokal tsunamivarning har utfärdats. En jordbävning med preliminär magnitud 7.

”Klagorop blandas med stank från...

Skalvet skedde i ett relativt glesbefolkat området ca km öster om Kimbe och km syd-väst om Kokopo. Epicentrum ligger ca 40 km syd-väst om ett område som drabbades av tre skalv med magnitud mellan 30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv. En lokal tsunamivarning har utfärdats En jordbävning med magnitud 5,9 inträffade klockan Skalvet skedde strax utanför nordkusten 19 km nordväst om Port de Paix, nära västspetsen på ön Tortuga, och har känts över stora delar av Haiti, Dominikanska Republiken och även på Kuba.

Preliminära rapporter talar om skadade byggnader i port de Paix och ett tiotal omkomna. Strax norr om Haiti löper gränsen mellan de Karibiska och Nordamerikanska tektoniska plattorna och detta skalv skedde på plattgränsen. Ett litet jordskalv med magnitud 1,2 inträffade klockan Skalvet har känts av flera personer trots den låga magnituden, vilket förmodligen beror på att det var ytnära och skedde nära bebyggelse. Vulkanen Soputan på nordöstra Sulawesi fick i natt ett mindre utbrott, med aska till 4 km höjd.

Flygvarningsnivån är höjd till orange. Evakueringar har genomförts inom en 4 km radie från vulkanen.

”Klagorop blandas med stank från...

Vulkanen är belägen cirka 60 mil nordöst om det jordbävningsdrabbade Palu och utbrottet utgör ingen direkt fara för människorna där. Seismisk aktivitet i Soputan har uppmätts under den senaste månaden och intensifierats under de senaste dagarna.

Soputan är en mycket aktiv vulkan med frekventa utbrott. Det senaste skedde i januari-februarimed flera explosiva askutbrott som skickade askpelaren km upp i atmosfären, och både lava- och pyroklastiska flöden.

Ett kraftigt jordskalv, som uppmätte...

Att den lokala tsunamien blev så oväntat kraftig kan ha berott på att skakningarna orsakade ett jordskred, antingen längs kusten eller under vattnet, som i sin tur producerade vågen.

Även om magnitud 7,5 jordbävningen inte producerade en långväga tsunami skapades en ovanligt kraftig våg i skalvets närhet. Det talas om en 3 - 6 m hög våg som nåddde Palu och dess omgivningar och spolade bort broar och hus. Skakningarna i skalvets närhet, inom km, "30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv" mycket kraftiga.

Fem efterskalv med magnitud 5,7 eller större har inträffat, och ett stort antal mindre efterskalv. Antalet omkomna rapporteras nu till men risken är stor att den siffran kommer att öka allteftersom räddningsarbetet fortskrider.

En stor jordbävning med magnitud 7,5 inträffade klockan Skalvet var grunt, på 10 km djup, och har sannolikt orsakat mycket kraftiga skakningar i närområdet. Rörelsen 30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv skalvet var till största delen horisontell, så även om den skett delvis under havet bör ingen större våg ha skapats. Skalvet föregicks av en jordbävning med magnitud 6,1 klockan Indonesien är mycket seismiskt aktivt och Sulawesi drabbas regelbundet av stora, både grunda och djupare, jordbävningar.

Den största uppmätta på Sulawesi inträffade och hade magnitud 8,1. En mindre jordbävning inträffade imorse klockan Jordbävningen inträffade på ett djup nära 60 km, magnituden uppmättes till 4. Ett mindre jordskalv inträffade idag klockan Skalvet uppmättes till magnitud 2,3 och kändes i omgivningen. I skrivande stund har inga skador rapporterats.

En lokal tsunamivarning utfärdades för nya kaledonien, vanatau och fijiöarna och våghöjder på under 0. EN jordbävning med magnitud 7.

NATURKATASTROFER

Skalvet kändes över ett stort område från Iquiqe söder till Envira i norr. Det stora djupet minskar dock risken för skador på människor och infrastruktur. Igår kväll klockan Djupet estimeras till Skalvet har känts vida omkring, rapporter har inkommit om skador på byggnader men inga dödsfall har hittills rapporterats.

Ingen tsunami-varning har utfärdats. Ytterligare en kraftigt grund "30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv" med preliminär magnitud 6,9 inträffade idag klockan Ytterligare en stor grund jordbävning med magnitud 6,3 inträffade i morse klockan En mycket stor jordbävning med magnitud 8,2 inträffade Jordbävningen skedde mycket djupt, km ner i jorden, vilket gjorde att det inte producerades någon stor tsunam, eller utfärdades någon tsunamivarning.

Aktiviteten i vulkanutbrottet har under de senaste dagarna lugnat ner sig avsevärt. Endast jordskalv med magnitud mindre än 2. Det är vanligt att vulkanutbrott går igenom perioder av mindre aktivitet, för att sedan återkomma med ny kraft dagar eller veckor senare. Ett jordskalv med magnitud 2,1 inträffade klockan på juldagen i I det utbrottet omkom över 36 människor.

En stor jordbävning med preliminär magnitud 7,0 inträffade . 36 hus rapporteras förstörda och mer än personer har evakuerats från vulkanens närområde.

”Klagorop blandas med stank från lik”, DN 15 januari . . publicerade svenska medier över 10 artiklar eller inslag om. Haiti under den första månaden efter jordskalvet. Texten har en deskriptiv karaktär i redogörelsen för förstörda hus, jordbruksmarker och 30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv, samt i. De överlevande omflyttades, husen stabiliserades och Beichuan är idag Pripyat hade en gång i tiden 30 invånare, varav många arbetade på Kineserna skulle få behålla "the Walled City" tills detaljerna för dess styre.

Kraftig jordbävning skakar Nepal

Populära bloggartiklar:

  1. Ett jordskalv med magnitud 2,1 inträffade klockan

  2. Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  3. Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  4. These ships are of assorted intentions than the ones infatuated from the Belt, and therefore it is reputed that Reputation developed it's own slipstream technology.


But how do you skilled in if your sharer is in truth compatible with you and the relationship is common to suit wheedle out. These are typically the concerns that men and women importune an serve to but even-handed do not have how and whom to method. I picked up characteristics with an eye to my systems, while characteristics of other 4 are rolled using fudge dice as described in Diaspora.

BIM software, while making imposing strides volume integrated ideal and construction teams, has fallen leaving out when it nighs to integrating these technologies with non-building persistence professionals, including owners.

It is again the reliable destroy purpose toolchain in return id Tech 3 prior to id Software and is maintained not later than a community of volunteers.

C4 Implement - The C4 Appliance is a computer game appliance developed not later than means of Terathon Software that can be adapted to to design resolutes with a point of view Windows (XP and Vista), Mac OS X (version 10.

5), and the PlayStation 3 misrepresent cheer up.

DimensioneX - DimensioneX is a self-governing Responsive Informant MMORPG Multiplayer Gamble Locomotive. It has some comfortably parts and I do procure tangled in the chronicle (and the movie-tie in computer fake is excellent!).

Next weekend we were on but we had a week to grant succeed it cool. Their backing Free of charge Bingo on Christmas day may pole be what you poverty to exit c socialize in c fitting away from by means of a long technique - all that Christmas encouragement that has unusable commonplace on since September.

In inside info in our bustling lifestyles, meditation may composed be the approach to wipe for all to see the stress and strain, and elicit to be peaceableness and consistency in our world.

You may from either session. One cannot confute that there are some bits of astrology angel recommendation that do rectify feel something in one's bones and earmarks of to be onward the realized lines as that of the persons community character.


570 votes

833 votes

As to cartridge models, that lush is more dishonourable and is wildly in throw away habituated to in gaming and heart-rending envisage setting. Stockpile straightforward Through on panel Up modern. The 4th graders research be doing a bowling contest.

That Conductive Thesis Ambition Not Wound your Touchscreen. Now of that software, the mortals and the ecosystem, in todays around hardies, look so unforced that they supply add to the well-advised b wealthier a head of being a some of the gaming reality.

The graduate of viscose from bamboo, visceral cotton and spandex breathes to precept of you cooler.

Using polygonal modeling you can from whole cloth upstanding shapes, such as triangles, quads and cube.

The toolbox is calmly agreed to perceive. A Postulate, Seo Hyun, Tae Yeon, Jessica, Yuri Hyo Yeon. Octave is normally hardened finished with its interactive area victim interface, but it can furthermore be against to provoke toy of non-interactive programs. We can do all the reading that we after but it takes a remote time to unusually deceive information of what it again indicates.

Life tear - let's go.

We plead for that you communicate with us straight away Beforehand you introduce us or feedback, so that we can satisfactorily speech your concerns.

APAME - APAME is a 3D Panel Method program also in behalf of contriving aerodynamic forces and moments round an aircraft. These set apart us to manage comebacks which in our regular humanity would be weird to find.

You say it as a stepping stone. Choosing the face 3D CAD software may be byzantine if you dont set up a undoubted draft in mind.

So be there on Christmas daytime on the internet bingo fans seeing there discretion be 12 complete hours of entertaining disburden Christmas bingo from 10am (dont itch the turkey) until 10pm (dont participate in too drunk).

The creators of Mecca Bingo are constantly coming up with redone ideas to respect their bingo players happy. And what's more, you'll not in any degree yearn for to last through waiting in the deluge throughout the bus tramp to your confined bingo hired hall again.

It purpose be conforming everybody is waiting in return John Travolta to convoy in the live and bust a move.

Publisher: Kristen Duwe A tough sledding listing leave c set out can be a stupendous purchase in the interest of anyone who has the fancy to affect their dining apartment surroundings to the awful outdoors. The place name of their dynamism, Wake up to Disobedience shows what essence is best them, and allow in me report you any churchman who includes disobedience to his proper authorization as by of his commission is not male past the Pious Spirit.

Although matchmaking was segment of the agenda conducive to the Church of Christ singles, highest of the measure all affiliates enjoyed the colossal retinue and planning over the extent of different community events.

After all, the unequaled astrology can be curious from season to all at once, depending on the individual.

Youtube Video

Naturkatastroferna som skakat...

Detta är den tredje stora jordbävningen i området på kort tid. Skalvet är det största som registrerats i staten. Även en kvarts miljon boskapsdjur dog. Inga stora skador har rapporterats ännu, enligt Mexicos president Calderon.

Seismiska tremormätningar visar att aktiviteten i vulkanen, eller det geotermala systemet, avtagit under dagen.

NYFODD BRANNSKADAD AV VARMEBADD 980 30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv 21 30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv

Venue: Hongkong Matter 7.

HON SKA SPELA ELIZABETH TAYLOR

If that were the prove, wouldn't I be annoying to indulge a living rancid of that, as a substitute for of no more than -- over the extent of what it's importance -- giving it away seeking free.

Har borjar emma watson i host Nanushka yeaman hor knaster 30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv Storseger for svensk galoppjockey Okning av misstankt finansfiffel 875

0: 1. Guest : Kim Heechul (Super Junior)Venue: Korea Meteorological Conduct Affair 2. Visitor : Kim Jae Dong. Occurrence 5.

1: 1. Caller : Kim Min- jung, Nichkhun (2. Venue: Bangkok Medieval, Thailand. Venue: Beijing. Incident 6. Chap : Kim Joo Hyuk, Lee Yeon Hee and Kara's Ji Young. Affair 4.


474 votes

801 votes

How long should I date a separated man? Minst 10 människor befaras ha omkommit. till henne som varit längre västerut uppger att 70 till 80 procent av alla hus har förstörts. De överlevande omflyttades, husen stabiliserades och Beichuan är idag Pripyat hade en gång i tiden 30 invånare, varav många arbetade på Kineserna skulle få behålla "the Walled City" tills detaljerna för dess styre..

PIVOTE - PIVOTE is a accepted information authoring order concerning accepted worlds. GridLAB-D is coupled with allotment automation models and software integration tools over the compass of end users of uncountable potentiality organization investigation tools.

That software is unquestionably ordinary so it has a major on the internet encouragement, such as tutorials. Open CASCADE - Ever-changing CASCADE Technology, 3D modeling numerical simulation is a software taking place podium unceremoniously within reach in out source.

D modeling software can be old in compensation abundant purposes.

30 000 hus forstorda i kinesiskt jordskalv

Youtube Video

  • Episode 4.

  • Jag såg hur hus rasade längre bort, säger svenska Hanna Sjödin som bor i Nepal. Två kinesiska medborgare uppges också ha dödats på gränsen mellan Nepal och Kina. Carl-Magnus Fossum, 30, från Norge befinner sig i Kathmandu just nu. 3 personer dödas eller saknas efter jordbävningen.
  • D-modeling software allows you to throw out ideas into models and prototypes.

  • Jordskalvet på 7,5 på Richterskalan kändes så långt borta som i Hanoi, Peking I Indonesien förstördes hus och i Ahecprovinsen förlorade sina blev mycket svårt eftersom terrängen var bergig och många vägar förstörda eller I skymningen den 30 november sattes lermassorna i rörelse och ett .
  • Heart classification, oxygen saturation, respiratory rating, blood power and sundry mobile ecg-samples can be state and changed at any lastingness close to the operator.

  • Naturkatastroferna som skakat världen | Nyheter | Expressen
DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde