Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

131.5m FM

Nya regler om diskrimineringsarbete

opinion

Nytt klagomålssystem och ändrat ansvar för utskrivningsklara patienter, det är några av lagändringarna som trädde i kraft den 1 januari. Nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att  lämna klagomål eller synpunkter på vården  börjar gälla.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer även i fortsättningen utreda fall som rör vårdskador, men en stor del av klagomålshanteringen ska flyttas till vårdgivarna. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra Nya regler om diskrimineringsarbete för att stödja införandet av det nya klagomålssystemet. Kommuner och landsting ska också tvingas till  bättre samarbete om utskrivningsklara patienter. Kommunerna ska få betala för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus efter tre dagar, gentemot tidigare fem.

Lagen gäller till en början inte patienter som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård. I maj träder en ny datalag i kraft, vilken bygger på ett EU-beslut med ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. Lagen kommer att inverka på både vård och forskning. Jan-Eric Litton, professor på Karolinska institutet, har startat ett projekt att ta fram en » uppförandekod « som ska ge Nya regler om diskrimineringsarbete och forskare i hela EU praktiska riktlinjer.

Generalläkaren byter namn till »Försvarsinspektören för hälsa och miljö«. Det tillsynsansvar som ingår i uppdraget förtydligas och utvecklas. Försvarsinspektören ser till att Försvarsmakten följer lagar och föreskrifter som gäller bland annat hälso- och sjukvård, smittskydd och livsmedelssäkerhet. Sverige får en klimatlag som tvingar regeringen att driva en politik efter riksdagens klimatmål.

I den ingår en obligatorisk klimatredovisning i budgetpropositionen varje år, samt en klimatpolitisk handlingsplan som ska redovisas vart fjärde år. Lagen utgör en del av det så kallade klimatpolitiska ramverkettillsammans med bland annat Sveriges mål att inte ha något nettoutsläpp av växthusgaser år Läs om fler nya lagar på regeringens webbplats.

Läs om Läkartidningens policy för kommentarer. Det går inte längre att kommentera denna artikel. Läkartidningen har satt streck i debatten. Patienten är isolerad och vårdas nu i Uppsala. Den personal som träffat patienten är omhändertagen. Nya rön 04 JAN Kriminellt beteende var vanligare vid frontotemporal demens än vid exempelvis Alzheimers sjukdom, medan fysisk aggressivitet var vanligare vid Alzheimers sjukdom, enligt en avhandling. Recension 04 JAN Två böcker som ger fascinerande inblick i tidig svensk bakteriologi och vaccintillverkning — och två vårdskandaler som uppstod i anknytning till verksamheten.

Nya regler om diskrimineringsarbete Hagman, biträdande smittskyddsläkare, Region Skåne, anmäler två medicinhistoriska böcker vilkas frågeställningar kan ha bäring även på vår egen tid. Nyheter 03 JAN En läkare som var ägare till en nu "Nya regler om diskrimineringsarbete" vårdcentral i Göteborgsområdet döms till fängelse i tre år och nio månader. Bland annat har 28 miljoner förts över Nya regler om diskrimineringsarbete ett bolag utomlands.

Nyheter 03 JAN Drygt läkare har ställt sig bakom uppropet på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nu är uppropet överlämnat till sjukhus- och regionledning. Nyheter 03 JAN Statens ansvarsnämnd, SAN, anser inte att det finns tillräcklig grund för att avskeda den professor vid Sahlgrenska akademin som fällts för oredlighet i flera vetenskapliga artiklar.

1. Gör en kartläggning

Debatt 03 JAN En nyligen publicerad artikel visar att det kan finnas tecken på att klyftan mellan könen the gender gap i vetenskapliga artiklar på det medicinska området håller på att överbryggas, skriver Johan Hambraeus. Men sms-påminnelser har på vissa ställen kunnat vända trenden.

Temaartikel 03 JAN God bedömningskultur främjar lärande och säkerställer uppnådd kompetens. För Nya regler om diskrimineringsarbete krävs att examinationerna är i linje med kursens mål och innehåll och en integrerad del av ett utbildningsprogram. Nyheter 02 JAN Det behövs en oberoende granskning av Karolinska universitetssjukhusets läkarförening i Nya regler om diskrimineringsarbete med fallet om antisemitiska trakasserier.

Det menar läkare som i ett brev riktar skarp kritik mot föreningen. Nyheter 02 JAN Hur ska vi få distriktsläkarna att stanna kvar? Ur den frågan kom idén om att viga en dag i veckan åt förbättringsarbete.

Nu har det testats i tre månader på två vårdcentraler i Visby. Nyheter 02 JAN Nya regler från årsskiftet innebär garanterad medicinsk bedömning inom tre dagar. Och nya regler för karens vid sjukdom kan gynna de som arbetar oregelbundet i vården. Nyheter 02 JAN »Vi behöver fler bemannade vårdplatser. Det skriver Jan Brun, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i en debattartikel i Dagens Samhälle. Nya rön 02 JAN I en studie har man undersökt långtidseffekter av att installera gåband på kontor.

Debatt 01 JAN Ett internationellt konsortium av grävande journalister har nyligen rullat Nya regler om diskrimineringsarbete den bristfälliga kontrollen och spårbarheten av implantat som inte hållit måttet. Det finns en elegant och billig lösning på problemet: Nyheter 28 DEC går mot sitt slut. Nu blickar Läkartidningen tillbaka på några av nyhetshändelserna under året som gått. Översikt 28 DEC Hjärtsvikt är fortfarande ett eftersatt tillstånd med underbehandling med såväl läkemedel som elektriska apparater devices samt underremittering till behandling med mekanisk hjärtpump.

Huvudmålen med behandlingen är reducerad morbiditet och mortalitet samt symtomlindring och förbättrad livskvalitet. På listan kvalar även ordet gensax in. Nyheter 28 DEC Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge gör en Lex Maria-anmälan efter det stora utbrottet av VRE, vankomycinresistenta enterokocker, som startade strax efter jul förra året och spreds till flera andra sjukhus i landet.

Patientsäkerhet 28 DEC En läkare som Nya regler om diskrimineringsarbete i sin sons journal dömdes i höstas för dataintrång. Nya lagar som börjar gälla Nytt klagomålssystem och ändrat ansvar för utskrivningsklara patienter, det är några av lagändringarna som trädde i kraft den 1 januari. Kommentera Något gick fel Du måste ange en rubrik.

Härmed överlämnar utredningen sitt betänkande,...

Du måste skriva en kommentar. Ange var du jobbar.

En statlig utredning föreslår nya...

Mailadressen du angett har inte rätt format. Om ja, ange typ av jäv: Du har angett att jäv föreligger. Ange typ av jäv. Kriminellt beteende var Nya regler om diskrimineringsarbete vid vissa demensformer Nya rön 04 JAN Kriminellt beteende var vanligare vid frontotemporal demens än vid exempelvis Alzheimers sjukdom, medan fysisk aggressivitet var vanligare vid Alzheimers sjukdom, enligt en avhandling.

Drama som har bäring på vår tid Recension 04 JAN Två böcker som ger fascinerande inblick i tidig svensk bakteriologi och vaccintillverkning — och två vårdskandaler som uppstod i anknytning till verksamheten. Fängelse för ägare till vårdcentral Nyheter 03 JAN En läkare som var ägare till en nu nedlagd vårdcentral i Göteborgsområdet döms till fängelse i tre år och nio månader. GU har ingen grund för avsked av oredlighetsfälld professor Nyheter 03 JAN Statens ansvarsnämnd, SAN, anser inte att det finns tillräcklig grund för att avskeda den professor vid Sahlgrenska akademin som fällts för oredlighet i flera vetenskapliga artiklar.

Att examinera blivande kollegor: Vi behöver en bedömningskultur Temaartikel 03 JAN God bedömningskultur främjar lärande och säkerställer uppnådd kompetens. Projekt på vårdcentraler i Visby: En dag i veckan öronmärkt åt utvecklingsarbete Nyheter 02 JAN Hur ska vi få distriktsläkarna att stanna kvar? Startskott för nya vårdgarantin Nyheter 02 JAN Nya regler från årsskiftet innebär garanterad medicinsk bedömning inom tre dagar. Gåband vid skrivbordet kan ge mer fysisk aktivitet Nya rön 02 JAN I en studie har man undersökt långtidseffekter av att installera gåband på kontor.

Spårbarhet av kirurgiska implantat: Det här hände Nyheter 28 DEC går mot sitt slut. Behandlingen av patienter med svår hjärtsvikt kan förbättras Eftersatt tillstånd som fortfarande underbehandlas Översikt "Nya regler om diskrimineringsarbete" DEC Hjärtsvikt är fortfarande ett eftersatt tillstånd med underbehandling med såväl läkemedel som elektriska apparater devices samt underremittering till behandling med mekanisk hjärtpump.

Nätläkare är ett av årets nyord Nyheter 28 DEC Nätläkare finns på listan över årets nyord, som Språkrådet och Språktidningen nu presenterat. Karolinska anmäler utbrott av resistenta tarmbakterier Nyheter 28 DEC Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge gör en Lex Maria-anmälan efter det stora utbrottet av VRE, vankomycinresistenta enterokocker, som startade strax efter jul förra året och spreds till flera andra sjukhus i landet.

IVO yrkar på prövotid för läkare som dömts för dataintrång Patientsäkerhet 28 DEC En läkare som tittade i sin sons journal dömdes i höstas för dataintrång. Nya bestämmelser för förskolan och skolan - Lättläst | 1 (4).

Att arbeta Nya regler för förskolan och skolan. 1 januari ändrades diskriminerings-lagen. Dagens regler gäller dock inte "Nya regler om diskrimineringsarbete" alla diskrimineringsgrunder. Inom Nya regler om diskrimineringsarbete har fokus legat på jämställdhet och några aktiva åtgärder för att. Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering – SOU statera att diskrimineringen mot hörselskadade fortfarande existerar inom.

MORE: Och har ar hultmans nya maharajah

MORE: Sa blir du belgiens nya forbundskapten

MORE: Eftervalsanalys nya moderaternahar blivit gamla

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde