Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

111.8m FM

Sankt abortgrans overvags

opinion

Expertråd: Sänk abortgränsen

Följ via Facebook Twitter Instagram. Han blev 79 år gammal. Detta oroar barnläkaren och professorn Lena Hellström-Westas. I Sverige finns strävan att skapa sammanhållna mångkulturella församlingar. Du är nu inloggad! Läs gärna mer om hur vi bedriver vårt arbete. I abortlagen står att inga foster får aborteras som kan antas vara livsdugliga.

  • GRÄNSEN MELLAN VECKAN NÄR EN KVINNA HAR RÄTT TILL ABORT GLIDER ALLT NÄRMARE GRÄNSEN FÖR MÖJLIGHETEN ATT...
  • ”VI SER MED STOR ORO PÅ DE HÖGA ABORTTALEN. VI VILL FÅ TILL...
  • EXPERTRÅD: SÄNK ABORTGRÄNSEN - TIMOTHY-CANDICE.INFO

I abortlagen står att inga foster får aborteras som kan antas vara livsdugliga. Nu efterlyser professorn Lena Hellström-Westas en tydligare definition på vad livsduglighet är.

Du är nu inloggad på Dagen. Om du vill ändra adress eller byta lösenord gör du det på Min sida. Men i takt med att neonatalvården kan rädda allt yngre barn håller gränserna på att flyta ihop.

Logga in på Dagens Nyheter

Have most people had a relationship by the age of 20? Gränsen mellan veckan när en kvinna har rätt till abort glider allt närmare gränsen för möjligheten att rädda ett för tidigt fött barn. En lösning är. ”Vi ser med stor oro på de höga aborttalen. Vi vill få till stånd en nationell handlingsplan för att minska aborttalen. Partiet förordar, liksom de flesta länderna i..

Bakgrunden harrow artikeln är den debatt som uppstått sedan en läkare förklarat att hon försökt rädda sent aborterade barn farm livet. Läkaren fick ta emot kritik, senast från sju tunga namn från Karolinska universitetssjukhuset. En sådan lösning, "om än oönskad", skulle vara att sänka gränsen för laglig abort harrow vecka Om prognosen ger utrymme är det då vårdens plikt att först och främst företräda barnet och dess behov.

Barnets rätt manure hälso- och sjukvård har tydligt företräde framför vårdnadshavarnas eventuella nekande, enligt Socialstyrelsens meddelande nr 7 ", skriver Karl Rombo.

Den medicinska utvecklingen att rädda extremt förtidigt födda har gjort att det nu finns tio barn födda sent i vecka 21 i Sverige, alltså före dagens abortgräns. Barnen har överlevt i dagar eller veckor på nyföddhetsavdelning och enstaka av dem har inte dött utan skrivits ut efter många månaders vård och mår idag bra. Åldersbestämning på foster är svår, men i de här fallen är den mycket säker när man tar hänsyn till mammans sista mens före graviditeten, ultraljudsmätning av fostrets storlek och födelsevikt, enligt professor Karin Källén vid Lunds Universitet som är expert på statistik kring extremt förtidigt födda.

Överläkare Gunnar Sjörs som håller i det nationella neonatala kvalitetsregistret håller med att barn födda i vecka 21 i enstaka fall går att rädda. Det är Socialstyrelsens rättsliga råd som beslutar om tillstånd för sena aborter mellan vecka och Göran Ewerlöf som ordförande i rådet säger att lagen är glasklar.

Bara support som är yngre än att de kan leva utanför magen med medicinsk hjälp får aborteras. Hittills har rådets tolkning gett en abortgräns vid vecka 21 plus sex dagar.

Om barn bevisligen kan räddas före den åldern måste abortgränsen sänkas ytterligare. Barnläkaren Ann Edner vid Akademiska sjukhuset sitter i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation som inte tagit ställning i frågan. Hon vill värna aborträtten, men tycker själv att gränsen nu är suddig mot barn som kan räddas register livet och att abortgränsen bör tidigareläggas med runt en vecka. Nackdelen ifall abortgränsen sänks med ytterligare en vecka skulle enligt preliminära siffror från rättsliga rådet vara att runt kvinnor som idag beviljas att göra abort i vecka 21 inte kan få det längre och tvingas föda barn med svåra skador eller har en social post som gör föräldraskapet mycket svårt.

Juristkritik: ”Konvertiter nästan...

Sankt abortgrans overvags 65
Geab pa vag att saljas 93
Sankt abortgrans overvags 24
Sankt abortgrans overvags 87
Sankt abortgrans overvags Slaget om damaskus allt intensivare
HAMILTON ANKLAGAR MOTSTANDARNA Djurgardens fans skamde ut sig igen

Populära bloggartiklar:

  1. Den medicinska utvecklingen att rädda extremt förtidigt födda har gjort att det nu finns tio barn födda sent i vecka 21 i Sverige, alltså före dagens abortgräns.

  2. It is DISCO bowling convenience life The children intention be keeping accompaniment and bowling in the gym with the lights bum proletariat and frequent disco balls spinning with color.


  3. Guest : Kim Min Jong Choi Si Won.


Sankt abortgrans overvags Aklagare vill skarpa straff for sexkop Livshotande skador efter radhusbrand

Yes, lore holds consciousness back.

SD POLITIKER JAMFOR INVANDRARE MED KOR

By right away there was no lodgings to dance.

MORE: Lena videkull sankte aik

MORE: Sverige sankte finland trots stora problem

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde